In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, leidt automatisering van bedrijfsprocessen niet noodzakelijk tot jobverlies. In de financiële afdelingen zorgt het net voor een toename van werkgelegenheid. Dat blijkt uit een rondvraag door rekruteringsspecialist Robert Half bij 200 Belgische CFO’s. Deze bevinding gaat in tegen het heersende idee dat geautomatiseerde processen zouden leiden tot banenverlies. Wel zorgt deze evolutie voor een verschuiving in de benodigde profielen. Acht op de tien CFO’s zijn ervan overtuigd dat de digitalisering en automatisering een positieve invloed heeft op het bedrijf.
 

Volgens zeven op de tien respondenten zal de automatisering niet leiden tot banenverlies, maar wel tot een verschuiving van de benodigde vaardigheden. Daardoor zullen er meer vaste of tijdelijke aanwervingen plaatsvinden. 29 procent van de ondervraagde Chief Financial Officers (CFO) plant het komende jaar permanente functies te creëren om de implementatie van automatisatie te ondersteunen, 14 procent opteert voor tijdelijke functies. Bijna de helft van de respondenten (49 procent) plant de bestaande functies te behouden en open plekken in te vullen.

Finance-functie in nieuw kleedje 

De automatisering in finance betekent dat tijdverslindende taken, zoals het ingeven van data, worden overgenomen door slimme analyse- en verwerkingstechnieken, waardoor repetitieve taken wegvallen en bruikbare resultaten sneller beschikbaar zijn. Volgens 70 procent van de CFO’s zal automatisatie dan ook betekenen dat finance-profielen een nieuw soort expertise moeten ontwikkelen. 

“Het is belangrijk te voorzien welke vaardigheden je in de toekomst nodig zal hebben, en wat de noden en tekorten zullen zijn. Bedrijven die naar de toekomst kijken, investeren niet alleen in talentmanagementprogramma’s voor hun bestaande werknemers, ze gaan ook proactief op zoek naar professionals met een specifieke expertise als die nog niet aanwezig is binnen het bedrijf ,” zegt Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half BeLux. “Leiderschap, analysevermogen en een commerciële visie zijn de belangrijkste bekwaamheden die een finance professional zal moeten bezitten.” 

Paul Denayer, CFO bij Alpro, ziet de huidige evolutie naar meer automatisering alvast als een opportuniteit: “Het is vandaag belangrijk om in te zetten op technologie die bepaalde routineprocessen efficiënter aanpakt. Dankzij automatisering ontstaat er meer ruimte om het bedrijf strategisch te oriënteren. Gegevens analyseren, trends voorspellen, inzicht krijgen in het gedrag van de consument, innovatie aansturen,… Automatisering van het financedepartement kan het besluitvormingsproces danig ondersteunen en faciliteren,” stelt Denayer in het rapport ‘Finance 2020: de veranderende rol van de financeafdeling’ van Robert Half.
 

Aanpassingsvermogen

De functies die de komende vijf jaar de grootste impact zullen voelen op vlak van automatisatie zijn die van data entry (41 procent), financial controlling (38 procent) en financial analysis (38 procent). Tweederde van de CFO’s is ervan overtuigd dat deze ingrepen de individuele prestaties gevoelig zullen verhogen, onder meer dankzij de mogelijkheid om dankzij de automatisering van hun functie gerichter te werken.
 

Het wordt voor bedrijfsleiders belangrijker om bij nieuwe werknemers te zoeken naar de wil om zich aan te passen aan deze nieuwe realiteit. “Uit ons onderzoek blijkt dat er amper taken zijn in finance die niet zullen worden geautomatiseerd,” zegt Frédérique Bruggeman. “CFO’s beseffen dat ze voor serieuze veranderingen staan en beschikken vaak al over doordachte plannen voor het toewijzen van middelen, trainingen en rekrutering. Het is belangrijk dat ze beschikken over de juiste combinatie van technologie en medewerkers om deze transformatie succesvol aan te gaan. Naarmate de automatisering vordert, wordt de financeafdeling immers een steeds belangrijkere strategische partner in het beleid van een onderneming.”