Interim-manager op de financiële afdeling blijft populair

Projectmanagement populairste reden inzet interim-managers

  • 81% van de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren is van plan een interim-manager in te schakelen in de komende twaalf maanden, voor verschillende soorten opdrachten
  • Graadmeters voor het succes van interim-managers volgens de CFO’s: succesvolle implementatie van een project of verandering (40%), kostenbesparing (34%), en verbeterde productiviteit en prestaties (32%)
  • Interim-managers zijn er niet alleen voor crises: ze worden ingezet voor projectmanagement (36%), bedrijfstransformatie (24%) en om de bedrijfscontinuïteit te verbeteren (29%)

Nederlandse CFO’s en financieel directeuren begrijpen steeds meer dat interim-management een kostenefficiënte oplossing biedt voor dringende managementbehoeften. Voornamelijk voor het succesvol implementeren van projecten en veranderingen wordt beroep gedaan op interim-managers. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals.

Efficiëntie overtuigt

Interim-managers zijn professionals met een duidelijke expertise in een specifiek domein. Het gaat regelmatig om zelfstandigen (ZZP’ers) die via een arbeidsbemiddelaar of via hun netwerk aan hun opdrachten komen. Ze worden voor een bepaalde periode ingeschakeld bij bedrijven en richten zich volledig op een project en het bijbehorende takenpakket. Dat brengt enerzijds focus in de organisatie en anderzijds ook focus voor de interim-manager met zich mee.

Als belangrijkste toegevoegde waarde van interim-managers wordt succesvolle implementatie van een project of verandering (40%) genoemd. Op nummer twee staat het besparen van kosten; een aanzienlijk aantal van 34% van de CFO’s kostenbesparing als belangrijke graadmeter van het succes. Interim-managers zorgen ook voor een verbeterde productiviteit en betere bedrijfsprestaties (32%). Dit is nummer drie op de lijst van graadmeters voor succes.

Hoe evalueert u het succes van een interim-manager binnen uw bedrijf?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 Nederlandse CFO's en financieel directeurs in Nederland — meerdere antwoorden per respondent mogelijk

Interim-management biedt ondernemingen de mogelijkheid om in kritische omstandigheden snel te schakelen. 80% van de Nederlandse CFO’s en financieel directeuren stelt dat het aanstellen van een interim-manager leidt tot een verhoogde rendabiliteit. 78% van de bevraagde CFO’s en financieel directeuren is er dan ook van overtuigd dat het werken met interim-managers leidt tot meer efficiëntie. Interim-managers zijn bovendien meteen beschikbaar als er behoefte is aan versterking. Een ander voordeel is dat zij gewend zijn snel met een nieuw takenpakket aan de slag te gaan en zich flexibel op te stellen.

Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland legt deze resultaten uit: “In een competitieve kenniseconomie kan snelheid een essentieel verschil maken. Bij het aannemen van nieuwe vaste krachten moet er vaak heel wat inwerktijd ingecalculeerd worden. De inwerkperiode van een interim-manager is vaak kort waardoor meteen kan worden overgegaan tot de realisatie van de bedrijfsprioriteiten, bijvoorbeeld een kritiek project of een uitgebreide strategieontwikkeling. Bovendien gaat het verder dan consultancywerk. Interim-managers geven niet alleen advies maar maken integraal deel uit van de organisatie en werken proactief aan oplossingen. De kennis die interim-managers in de organisatie brengen, blijft bovendien ook na hun vertrek van groot belang. Steeds vaker investeren bedrijven in deze oplossing.”

Interim-managers als (tijdelijke) spil van het bedrijf

Meer dan acht op de tien (81%) Nederlandse CFO’s en financieel directeuren geeft aan in het komende jaar een beroep te doen op interim managers voor uiteenlopende opdrachten. Op nummer één staat het managen van projecten: 36% overweegt om in de komende twaalf maanden een interim-manager in te schakelen voor projectmanagement. Interim-management blijft een flexibele manier om externe professionele kennis in het bedrijf te brengen om aan managementbehoeften te voldoen. 29% van de ondervraagde Nederlandse CFO’s en financieel directeuren is dan ook van plan om met een interim-manager te werken om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Ook voor de introductie van efficiëntere werkprocessen in het kader van bedrijfstransformatie zijn CFO’s (24%) bereid om de hulp in te roepen van interim-managers.

Voor welk van de volgende initiatieven bent u van plan om in de komende 12 maanden met ervaren interim-managers te werken?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 Nederlandse CFO's en financieel directeurs in Nederland — meerdere antwoorden mogelijk

Ook Stephan Renken ziet de populariteit van interim-managers voorlopig niet afnemen: “Interim-managers worden vaak voor een specifiek project aangetrokken. Een voordeel is dat zij vaak in diverse organisaties hebben meegewerkt en daardoor goed zicht hebben om de beste manieren van werken. Zij kunnen objectief kijken naar het bedrijf en de bedrijfsprocessen. We merken dat bedrijven die interim-managers in dienst nemen, dit als één van de grootste pluspunten zien. Een neutrale kijk op een onderneming zorgt vaak voor belangrijke en welkome inzichten. Bovendien is de flexibiliteit die interim-managers hebben enorm gewild. We zien de populariteit van interim-managers dan ook niet snel afnemen.”