• Negen op tien Belgische financieel directeurs en CFO’s hebben aanwervingsplannen voor de eerste helft van 2016
  • Regionale verschillen blijven bestaan:
    • Brusselse CFO’s zijn het meest geneigd om nieuwe functies te creëren (44%)
    • In Vlaanderen (58%) en Wallonië (61%) ligt de focus eerder op het invullen van vrijgekomen posities
  • 90% heeft vertrouwen in de groeivooruitzichten van het eigen bedrijf en 76% in de Belgische economie
  • Toch blijft het voor 85% uitdagend om gekwalificeerde professionals te vinden

Brussel, 21 januari 2016 – Volgens de laatste cijfers van de Nationale Bank van België blijft de werkgelegenheid in België krachtig groeien. Tegen 2017 zouden er 114.000 extra jobs bijkomen. Deze positieve signalen worden ook bevestigd in het onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs. Negen op tien heeft aanwervingsplannen in de eerste helft van 2016. Toch ondervindt 85% nog steeds moeilijkheden om gekwalificeerd personeel te vinden.

Toenemende jobcreatie in het vooruitzicht

Een overgrote meerderheid (90%) Belgische CFO’s en financieel directeurs is van plan om in de eerste helft van 2016 personeel aan te werven. Hoewel de focus nog steeds ligt op een status quo van het personeelsbestand en dus enkel op het invullen van vrijgekomen posities (56%), springt het vooral in het oog dat meer dan een derde (34%) zegt nieuwe posities te zullen creëren in de komende zes maanden. Dit is een stijging van 3% ten opzichte van de tweede helft van 2015 en maar liefst 8% ten opzichte van twee jaar geleden.

Tegelijk verdwijnen er ook aanzienlijk minder jobs. Slechts 4% is van plan om hun personeelsbestand te doen inkrimpen en posities voor permanente professionals te verwijderen tijdens de eerste helft van 2016, wat een sterke daling betekent vergeleken met de tweede helft van 2015 (9%).

Deze positieve aanwervingsvooruitzichten weerspiegelen zich eveneens in positieve economische verwachtingen voor 2016, waarbij 90% zegt vertrouwen te hebben in de groei van het eigen bedrijf en iets meer dan driekwart (76%) meent vertrouwen te hebben in de economische groeimogelijkheden van België.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux geeft duiding: “De gunstige aanwervingsvooruitzichten in deze eerste helft van 2016 duiden op aanhoudende groei. Het herstel van de Belgische arbeidsmarkt zet zich aldus verder voort dit jaar. Dit maakt dan ook dat aanwervingsplannen hoog op de agenda blijven van financieel leidinggevenden. Gesterkt door het economisch herstel, neemt ook de mobiliteit op de arbeidsmarkt toe. Zo wordt verwacht dat werknemers nog meer zullen uitkijken naar andere jobs met betere voorwaarden omwille van de gestegen kansen op de arbeidsmarkt.”
Aanwervingsplannen van de Belgische CFO’s en financieel directeurs van januari tot en met juni 2016 voor permanente professionals in België en de regio’s

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs in België – door afronding kan de totale som mogelijks niet uitkomen op 100%

Regionale verschillen

Het onderzoek legt ook enkele regionale verschillen bloot. In Brussel wordt de meeste jobcreatie verwacht met 44% die rekent op het creëren van nieuwe posities in de komende zes maanden. Tegelijk blijft de focus op het invullen van bestaande posities die vrijkomen. Zowel in Vlaanderen (58%) als in Wallonië (61%) wordt het personeelsbestand behouden en zijn beide regio’s iets voorzichtiger in het creëren van nieuwe functies: respectievelijk 30% en 27% van de bevraagde CFO’s en financieel directeurs plant een uitbreiding van hun personeelsbestand.

Zin voor groei bekoeld door gebrek aan talent

Dat bedrijven opnieuw vertrouwen hebben in hun groeivooruitzichten vertaalt zich in toenemende aanwervingsplannen. Ruim 57% rekent op nieuwe projecten/initiatieven in de komende zes maanden waarvoor ze meer permanente finance- of accountingprofessionals willen aanwerven. Ook verwacht 39% een uitbreiding van het product- of dienstenaanbod en nog eens 35% zal nieuwe markten betreden in het komende half jaar. Ook bedrijfsgroei of –uitbreiding wordt door financieel leidinggevenden aangehaald als belangrijke motivator om bijkomend personeel aan te werven.

Toch zal het tekort aan talent zich volgens de Belgische CFO’s en financieel directeurs ook in de komende zes maanden verderzetten. Zo vindt 85% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs het uitdagend om gekwalificeerde professionals te vinden voor hun vacatures. Hoewel dit een lichte daling betekent ten opzichte van het voorbije half jaar (87%), blijft deze trend voelbaar in de drie gewesten, met het hoogste cijfer (93%) in Vlaanderen, gevolgd door Brussel (85%). Het tekort voelt iets minder prangend bij de Waalse werkgevers: 76%.

De top drie oorzaken waarom CFO’s en financieel directeurs hun vacatures moeilijk of niet krijgen ingevuld is een gebrek aan technische niche-expertise (39%), een gebrek aan commerciële/zakelijke vaardigheden (32%) en een vraag die groter is dan het aanbod (14%).

“Om hun verwachte groei te ondersteunen, gaan bedrijven op zoek naar gekwalificeerde medewerkers om hun nieuwe projecten en initiatieven uit te voeren. Toch worden ze vandaag geconfronteerd met een arbeidsmarkt van twee snelheden waarbij gekwalificeerde arbeidsplaatsen oningevuld blijven en tegelijk hoogopgeleide werknemers moeite hebben om een geschikte job te vinden. De verwachte salarisverhogingen voor finance- en accountingprofielen uit de Robert Half Salarisgids 2016 weerspiegelen deze hoge vraag naar getalenteerde professionals,” aldus Frédérique Bruggeman.