Flexibele arbeidsmarkt belangrijk om concurrentiepositie te versterken

Onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van gespecialiseerd rekruteringsbedrijf Robert Half, onthult de belangrijkste factoren voor bedrijven om competitief te blijven: een flexibelere arbeidsmarkt (71%), lagere sociale zekerheidsbijdragen (61%) en een beperking van de automatische loonindexering (45%). Dat blijkt uit de respons van 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs op de vraag ‘Welke maatregelen zouden er moeten genomen worden om het concurrentievermogen van het bedrijfsleven te vergroten?’.

Nood aan flexibelere arbeidsmarkt in Vlaanderen het hoogst

In Vlaamse bedrijven is de nood aan een flexibele arbeidsmarkt het hoogst. 84% van de Vlaamse CFO’s wenst een flexibelere arbeidsmarkt. Dat is opmerkelijk hoger dan bedrijven uit Brussel (67%) en Wallonië (62%).

 “Meer flexibiliteit heeft voordelen voor zowel werkgever als werknemer. Organisaties kunnen snel inspelen op bedrijfsveranderingen, drukkere periodes en tijdelijke noden. Voor medewerkers biedt het op hun beurt meer flexibiliteit in hoe ze hun werk structureren en wanneer ze werken”, klinkt het bij Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux.

Werkbaar en wendbaar werk

Sinds april is de nieuwe regelgeving voor meer wendbaar en werkbaar werk een feit. Met die nieuwe regelgeving heeft de Federale Regering geprobeerd om de arbeidsmarkt te flexibiliseren. Uit een bevraging van 200 HR-managers bleek vorig jaar al dat de maatregelen op vlak van flexibiliteit populair waren bij de Belgische ondernemingen. Toen bleken de voorstellen rond flexibele werkweken (57%), het opsparen van rust en vakantiedagen (54%) en thuiswerken (38%) al het populairst.

Frédérique Bruggeman licht toe: “De initiatieven van de overheid omtrent Wendbaar en Werkbaar werk, denk maar aan flexijobs of tijdelijk overwerk, zijn belangrijke stappen richting het versoepelen van de arbeidsmarkt. Het geeft Belgische bedrijven een belangrijk duwtje in de rug om zich te kunnen wapenen tegen (inter)nationale concurrentie. Flexibiliteit is dan ook hét codewoord voor bedrijven en werknemers tijdens het groeiproces.”