Download het Engelstalige rapport en ontdek onder andere: 
Nu er verscherpte aandacht is voor ESG en DEI en ook het belang van AI toeneemt, met name door de recente EU AI Act, graaft deze whitepaper wat verder in het veranderende landschap. Het onderzoekt hoe interim management kan dienen als een strategische oplossing voor de hedendaagse uitdagingen op personeelsvlak. De white paper geeft inzicht in verschillende facetten van interim management, waaronder het typische profiel van interim managers in België, de redenen waarom bedrijven hun hulp inroepen en de gemiddelde duur van interim opdrachten
In samenwerking met Vlerick Business School biedt Robert Half je het programma "Mastering Interim Management" aan. Deze opleiding richt zich tot ervaren interim-managers met als doel essentiële inzichten te verschaffen en zich te verdiepen in managementconcepten die cruciaal zijn voor projecten en activiteiten. Schrijf je in via Robert Half en geniet van een korting van €745.
Of contacteer ons telefonisch op het nummer 02 481 54 54