Geen idee hoe uw werknemer tegenover zijn loon staat? Wanneer hij plots aan uw deur staat, weet u meteen hoe laat is. Loononderhandelingen … vroeg of laat krijgt iedere werkgever ermee te maken. Met de onderstaande tips weten managers precies wat hen te doen staat wanneer een werknemer om een loonsverhoging vraagt.

1. Neem de vraag voor een loonsverhoging ernstig

De eerste reactie van veel werkgevers op de vraag voor een loonsverhoging is ‘neen’. Hoewel deze vraag misschien als een verrassing komt, reageert u toch best niet te impulsief en neemt u de vraag best ernstig.

Een goede manager moet weten hoe een werknemer presteert, maar ook de werknemer moet weten wat hij effectief waard is. Beide partijen zijn het niet altijd eens, maar dat maakt deel uit van het onderhandelingsproces. Managers moeten bereid zijn om erover te praten.

Een handige tip: luister naar de redenen waarom de werknemer denkt een loonsverhoging te verdienen. Leg ook de parameters voor de functie en uw eigen verwachtingen uit, zodat de werknemer de vereisten voor een hoger loon begrijpt.

2. Vermijd spanningen tijdens het gesprek

Een loonsverhoging vragen, kan zwaar doorwegen op een werknemer. Vaak hebben ze een koffer vol ergernissen en misnoegen omdat ze niet naar waarde worden geschat, voordat ze u effectief de vraag stellen. Bovendien kunnen hun emoties de situatie uit de hand doen lopen tijdens het onderhandelingsproces. Daarom is het zowel voor de werkgever als de werknemer een goed idee om de onderhandelingen uit te stellen tot de emoties bedaard zijn. In een poging om dergelijke spanningen te vermijden, hanteren veel organisaties regelmatige prestatiebeoordelingssystemen, zoals een zesmaandelijkse prestatiebeoordeling waarbij zowel de werkgever als de werknemer de lonen met betrekking tot het werk kan bespreken. Ook jaarlijkse bonussen voor gerealiseerde KPI’s zijn een mooie financiële compensatie voor de geleverde inspanningen.

3. Raadpleeg een salariswijzer

Zorg ervoor dat u weet wat een competitief loon is voor de functie van de werknemer voordat u plaatsneemt aan de onderhandelingstafel. Vergelijk de situatie met een relevante sectorale salarisgids. Een werknemer weet vaak niet wat hij waard is en heeft misschien al meer dan het algemeen gangbare loon. Dergelijke tools kunnen uw argumentatie extra onderbouwen. Of contacteer een rekruteerder of uw HR-verantwoordelijke voor advies over de huidige loonbenchmarks voordat u een beslissing neemt.

Ontdek de Salarisgids

4. Bekijk de prestaties van de werknemer

Bij een loonsverhoging spelen de werkelijke resultaten een grotere rol dan de beloftes voor de toekomst. Het is beter om te betalen op basis van de huidige prestaties, met de mogelijkheid om meer te verdienen, wanneer een bepaalde doelstelling wordt gehaald.

Overweeg de mogelijkheid om een 'score voor teamwerk' op te nemen in de criteria. Het loon wordt hierbij niet alleen gebaseerd op de persoonlijke prestaties, maar ook op de toegevoegde waarde die de werknemer betekent voor het team. In dit geval moet de werkgever duidelijk maken dat de werknemer sneller zijn doelen zal bereiken wanneer hij goed scoort op de bedrijfswaarden, KPI's en teamwerk.

5. Stel een niet-financieel alternatief voor

Werknemers vragen vaak een loonsverhoging omdat ze vinden dat ze dat waard zijn of omdat ze het gevoel hebben dat hun zware inspanningen onvoldoende gewaardeerd worden. Indien de onderneming niet met meer geld over de brug wil of kan komen, dan vormen bijkomende voordelen misschien wel een aantrekkelijk alternatief. Met voordelen bedoelen we bv. meer flexibele werkuren, opleiding of een nieuwe functie waarin de werknemer zich beter kan ontwikkelen. Leg deze alternatieven op tafel tijdens de onderhandelingen.

Door de vraag van de werknemer ernstig te nemen, zich transparant op te stellen en de bedrijfsbehoeften af te wegen, creëren werkgevers een positieve sfeer tijdens de loononderhandelingen.

Hoeveel zou ik moeten verdienen - of aanbieden?

Kom op een interactieve manier alles te weten over de salarissen voor tal van functies en trends binnen administratie, HR en office support, finance en boekhouding, IT en project en interim-management in België.

Naar de Salarisgids