Opiniestuk waarin Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux, vooruitblikt op de uitdagingen en opportuniteiten voor HR-managers in 2017.

2016 is op vele vlakken een bewogen jaar geweest. De laatste maanden berichtten de media over de vele herstructureringen en het verlies van vele jobs bij Belgische bedrijven. Desondanks zien we toch positieve signalen. Belgische ondernemers blijven gematigd positief over het komend jaar en ook naar mijn aanvoelen zijn er signalen die er voor zorgen dat we – voorzichtig- optimistisch kunnen zijn. Zo is volgens cijfers van Belstat en Eurostat de werkloosheidsgraad in België gedaald in 2016 en zit het aantal vacatures in ons land in de lift.

Deze cijfers worden bevestigd door het Robert Half ‘Workplace’ onderzoek. Dat onderzoek toont aan dat meer dan 3 op 4 HR-managers nieuwe posities zal gaan creëren. Deze positieve evolutie is naar ons gevoel het gevolg van een aantal verschuivingen in België. Het is nog uitkijken naar de uiteindelijke impact van de taxshift, maar volgens studies van het Federaal Planbureau en de Nationale Bank zou deze maatregel 45.000 tot 64.500 netto jobs kunnen opleveren tegen 2021. De taxshift, en meer specifiek de verlaging van de werkgeversbijdrage, zal volgens CFO’s en financieel directeurs een positieve impact hebben op hun aanwervingsbeleid: 23% van hen plant hierdoor extra jobs te creëren en meer dan 1 op 4 zegt hierdoor meer vaste contracten te kunnen aanbieden aan tijdelijke werknemers.

Tijdelijke werknemers om groei op te vangen

Ook de vraag naar tijdelijke medewerkers was bovendien nog nooit zo hoog, zo blijkt uit recente cijfers van Federgon. In de maand oktober 2016 nam het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid toe met +1,41% in vergelijking met de vorige maand. Tegenover oktober 2015 jaar was er zelfs een groei van 7,28% voor de volledige uitzendsector. Verschillende factoren zorgen voor een boost van de uitzendarbeid. Steeds meer bedrijven hanteren een flexibele aanwervingsstrategie. Dankzij een gezonde mix van permanente en tijdelijke medewerkers, kunnen ze sneller inspelen op bedrijfsveranderingen. Bedrijven zijn sneller geneigd om tijdelijke werknemers aan te nemen om pieken op te vangen en hun groei gedegen uit te bouwen.

Iets wat men binnenkort ook bij de overheid zal kunnen. De Vlaamse Regering gaf haar principiële goedkeuring voor het ontwerp van het decreet dat uitzendarbeid bij de Vlaamse overheid en de lokale besturen mogelijk moet maken. Iets wat we alleen maar kunnen toejuichen want België was één van de laatste Europese landen waarin uitzendarbeid bij de overheid nog niet mogelijk was. Hopelijk kan de overheid dezelfde vruchten plukken van een flexibele aanwervingsstrategie zoals het geval is bij private bedrijven.

En ook de studenten kunnen vanaf 2017 meer en gemakkelijker worden ingezet in bedrijven. De regelgeving wordt nog soepeler want voortaan zullen ze 475 uur per jaar tewerkgesteld kunnen worden in plaats van 50 dagen. Deze maatregel vereenvoudigt het inzetten van jobstudenten voor bedrijven en dat zal voor bedrijven ongetwijfeld een verbetering zijn inzake in flexibel inzetten van jobstudenten. Daardoor zullen er naar alle waarschijnlijkheid nog meer studenten relevante werkervaring kunnen doen opdoen door middel van een studentenjob, een enorme toegevoegde waarde bij de zoektocht naar een eerste job.

Positieve technologische evolutie

Volgens berekeningen van de Europese commissie zullen in de toekomst negen op de tien jobs digitale vaardigheden vereisen. Dat hoeft niet meteen negatieve gevolgen te hebben voor de werkgelegenheid; zoals bij de opkomst van de digitalisering vaak werd gedacht. De Europese Commissie berekende dat door de groei van de digitale economie 1 miljoen jobs voor it-specialisten zijn bijgekomen in Europa tijdens de voorbije drie jaar en de vooruitzichten zijn positief.

Al creëert technologische vooruitgang wel de nood aan nieuwe vaardigheden. Deze (r)evolutie vergt een aangepaste skillset van werknemers. Daarom zijn interne opleidingen en bijscholingen crucialer dan ooit tevoren. De taak voor bedrijven zal komend jaar worden om een duidelijk beeld te krijgen van waar bijsturing in people management nodig is. Een vaardighedenaudit geeft bedrijven bijvoorbeeld meer inzicht in het evenwicht tussen de ontwikkeling van intern talent en de aanwerving van zowel tijdelijke als permanente medewerkers. Dat wordt voor bestuurders van bedrijven een belangrijk, zo niet doorslaggevend, aandachtspunt in 2017.

2017: het jaar van de uitdagingen voor HR-managers

Ondanks de positieve vooruitzichten, zal komend jaar voor HR-managers toch een jaar vol uitdagingen zijn. 92% van de Belgische HR Managers blijft het een uitdaging vinden om gekwalificeerde professionals én ze te kunnen houden. Meer dan 4 op 5 van is bovendien bezorgd dat hun beste werknemers het bedrijf zullen verlaten. De strijd voor toptalent gaat dus ongetwijfeld verder.

De juiste kandidaat voor de juiste functie vinden, staat ook in het komende jaar hoog op de agenda. Snelheid wordt daarbij almaar crucialer. Met een steeds kleiner wordende talentpool en een tekort aan hooggekwalificeerde professionals is er een toegenomen concurrentie om kandidaten binnen te halen. Als het aanwervingsproces dan te lang duurt, lopen bedrijven het risico die topkandidaat te verliezen. Ook het houden van toptalent wordt essentieel. Talentmanagement en een aantrekkelijke retentiestrategie zijn van groot belang om de beste werknemers te behouden. Alsook de invulling van ‘werkbaar werk’ binnen jouw bedrijf: welke flexibiliteit kan ik mijn werknemers geven en kom ik daarmee tegemoet aan hun wensen? Dit alles bepaalt mee de reputatie en de ‘employer brand’ van jouw bedrijf; aspecten die een doorslaggevende rol zullen spelen bij het aantrekken van kandidaten.

Dé vragen die leidinggevenden en HR-managers zich op 2 januari 2017 moeten stellen, zou moeten zijn: Wat is de toegevoegde waarde van ons bedrijf? Wat maakt ons bedrijf zo uniek? Waarom willen (top-)kandidaten voor ons werken? Wij wensen onze Belgische bedrijven alvast een succesvol nieuw jaar!