Om uw medewerkers een rechtvaardig salaris te garanderen, is het nuttig om het loonpakket van de verschillende functies intern en extern te benchmarken. Door het salaris van uw werknemers te vergelijken met soortgelijke functieprofielen, kunt u gemakkelijker een marktconform salaris samenstellen. Zo trekt u niet alleen nieuwe werkkrachten aan, maar houdt u ook uw huidige werknemers tevreden.

Ontdek de Salarisgids

Het salaris: deel van de hr-strategie

Het salaris is een onderdeel van de verloningsstrategie die u als hr-professional voor uw organisatie uitzet. Om via benchmarking tot een correcte en relevante beeldvorming te komen, is het belangrijk stil te staan bij volgende vragen. Als werkgever kiest u namelijk zélf uw ijkpunten.

  • Met welke bedrijven of sectoren wilt u zich meten?

Vraag uzelf af welke bedrijven het waard zijn om uw bedrijf tegen af te meten. Het is zinloos de verloningsstrategie van een ICT- bedrijf te gaan vergelijken met die van een uitzendbureau. Verder is het ook nuttig om na te gaan welke salarissen succesvolle of inspirerende bedrijven hanteren. Als u de bedrijven waarmee u vergelijkt respecteert, hecht u vanzelf ook meer waarde aan die benchmark.

  • Welke verhouding vast-variabel salaris is het meest geschikt?

Naast het vaste salaris verdient ook het variabele salaris van uw werknemers de nodige aandacht. Sommige bedrijven hechten meer belang aan het pakket van extralegale voordelen dan andere. Daarom is het niet slecht om te onderzoeken wat de meest courante extralegale voordelen zijn die gelijksoortige bedrijven aanbieden. Ook bij bonussen of premies is benchmarken nuttig.

  • Waar situeert u uw bedrijf op de salarismarkt?

Ten slotte is het ook verstandig om te bepalen wat uw positie op de salarismarkt is. Hoort uw bedrijf bij de beste betalers op de markt of scoort uw bedrijf beter op andere vlakken? Dat is nuttig als achtergrond voor de employer branding van uw bedrijf. Als u een relatief hoog loon kunt aanbieden, kunt u dat uitspelen om nieuwe talenten aan te trekken. Als u er zich bewust van bent dat u bij de lagere betalers op de markt zit, kunt u beter de focus leggen op de toffe bedrijfssfeer of werkflexibiliteit binnen uw bedrijf.

Benchmarken = betere besluitvorming

Benchmarking geeft u inzicht in het gangbare salaris voor een specifiek functieprofiel. Het vormt een uitstekende basis voor besluitvorming en verbetering op allerlei vlakken – dus ook op het vlak van verloning. Door conform de markteisen te verlonen, voorkomt u bovendien dat u talent verliest aan de concurrentie, die met een beter salarisvoorstel op de proppen komt. Benchmarking stoot helaas nog te vaak op kritiek binnen het bedrijf. Het bestuur kan bijvoorbeeld beargumenteren dat het bedrijf niet te vergelijken is of vertrouwt de data van andere bedrijven niet. Hoewel het belangrijk is om een kritische houding aan te nemen, wil dat niet zeggen dat de uitkomsten van een benchmark zomaar te verwaarlozen zijn. Een benchmark hoeft geen reden zijn om het verloningspakket van uw bedrijf regelrecht aan te passen, maar is wel het startpunt van een waardevolle discussie. Bekijk de resultaten van een benchmark daarom eerder als inspiratie om uw bedrijfsstrategie te optimaliseren.

Hoe moet u een salaris benchmarken?

We maken een onderscheid tussen intern en extern benchmarken. Beide opties zijn waardevol op een andere manier. Intern benchmarken houdt in dat u de salarissen van verschillende functies en afdelingen binnen uw organisatie vergelijkt. Het is belangrijk dat de loonverhouding logisch en rechtvaardig is, want dat zorgt voor een gezonde verstandhouding onder collega’s. Extern benchmarken wil zeggen dat u het loonpakket van uw werknemers aftoetst tegen dat van te vergelijken functies binnen soortgelijke bedrijven. Dat geeft u een duidelijk beeld van waar u zich als bedrijf bevindt en of het nodig is om eventuele veranderingen door te voeren.

Waar beginnen?

Hebt u ook het gevoel dat een benchmarking van de salarissen binnen uw bedrijf met die van andere organisaties nuttige inzichten biedt? Onze Salarisgids geeft een overzicht van de meest recente startsalarissen en de jongste evoluties op de arbeidsmarkt. Verder vindt u in de gids ook de laatste jobtrends voor financiële, boekhoudkundige en administratieve profielen terug. Ontdek snel hoe u de verloningsstrategie van uw bedrijf verder kan optimaliseren!

Hoeveel zou ik moeten verdienen - of aanbieden?

Kom op een interactieve manier alles te weten over de salarissen voor tal van functies en trends binnen administratie, HR en office support, finance en boekhouding, IT en project en interim-management in België.

Naar de Salarisgids