Er zijn verschillende scenario’s mogelijk waarbij uw onderneming nood heeft aan extra ervaring en expertise op de korte of middellange termijn. Denk maar aan de lancering van grootschalige projecten (project management), de introductie van nieuwe werkmethodes of -processen (change management) en het garanderen van de bedrijfscontinuïteit. Via de aanstelling van een interim-manager haalt u daarvoor snel de nodige kwaliteiten en toegevoegde waarde in huis en dat zónder een lange inwerkperiode. Dankzij de beperkte contractduur garandeert interim-management u bovendien een grote kostenefficiëntie. In dit artikel gaan we dieper in op alle voordelen.

Interim-manager: dé garantie op continuïteit

Een acuut tekort aan ervaring of specifieke vakexpertise kan uw business zuur opbreken. Belangrijke taken raken niet afgewerkt of lopen door een gebrek aan sturing in het honderd. Dergelijke scenario’s kunnen niet enkel leiden tot interne strubbelingen, maar veroorzaken vaak ook een terugval in de cijfers. Gelukkig hoeft u het niet zover te laten komen. Door een interim-manager in dienst te nemen, gaat u op een flexibele manier om met dringende managementnoden en hoedt u zich voor operationele struikelblokken. Het profiel van een interim-manager ziet er als volgt uit:

  • Hij/zij wordt ingeschakeld voor kritieke bedrijfsfuncties: tijdelijke vervangingen, projectwerk, veranderingsprocessen, crisismanagement, …
  • Interim-managers zijn per definitief ervaren ‘problem solvers’ met een rijke expertise.
  • De interim-manager legt zich bij ondernemingen toe op een welomlijnd takenpakket, en dit binnen een vastgelegde termijn.

Interim-managers worden uitgestuurd door gespecialiseerde rekruteringsbureaus. Robert Half Management Resources, een divisie van de Robert Half groep, is dé specialist in de selectie van hooggekwalificeerde senior interim-managers. U kunt een beroep doen op hun expertise in tal van vakgebieden: Finance & Accounting, Technology, General Management, Legal, Human Resources, Supply Chain & Procurement en Sales & Marketing.

Meer kwaliteit, minder kosten

Dat interim-managers de bedrijfscontinuïteit op peil houden, staat buiten kijf. Veel ondernemingen worden echter tegenhouden door het kostenplaatje. Maar daarbij gaan ze voorbij aan de toegevoegde waarde die de interim-manager creëert en op het einde van de rit vaak zelfs tot een kostenbesparing leidt:

  • Flexibiliteit en efficiëntie: interim-management laat ondernemingen toe om in kritische omstandigheden snel te schakelen. Interim-managers zijn meteen beschikbaar en in erg korte tijd helemaal ingewerkt. Bovendien hebben ze heel wat ervaring, zodat ze van meet af aan gericht kunnen handelen.
  • Geen puur consultantwerk: interim-managers doen veel meer dan alleen advies geven. Ze maken integraal deel uit van uw organisatie en werken proactief aan oplossingen.
  • Senior profielen: interim-managers kennen het reilen en zeilen in uw sector. Ze hebben bij tal van bedrijven hun meerwaarde bewezen en nemen die ervaring mee naar uw onderneming. Hun objectieve kijk en verfrissende inzichten werken inspirerend voor uw teamleden en uw bedrijf. Zij kunnen de nieuw verworven kennis ook op andere domeinen toepassen.
  • Knowhow blijft: het contract van de interim-manager is van bepaalde duur, maar de kwaliteitsinjectie blijft ook ná zijn vertrek merkbaar door de kennisoverdracht. Dit laat u toe om met een beperkte investering toch een nieuwe, duurzame basis te leggen.

Rekruteren zonder te overhaasten

Uiteraard zijn bepaalde functies in uw onderneming meer gebaat bij een permanente invulling. De aanstelling van een interim-manager geeft u de kans om in alle rust een geschikte permanente kracht aan te werven. En laat dat nu net een basisprincipe zijn van duurzaam ondernemen.

Bekijk al onze kantoren