Een goede rekruteerder moet over een aantal vaardigheden beschikken. Tijdens een sollicitatiegesprek moet hij de kandidaat in korte tijd beoordelen en nagaan of er een ‘match’ is. Aangezien rekruteren draait om mensen en dus een ’people business’ is, is een goed psychologisch inzicht een pluspunt. Zonder deze bagage wordt het namelijk een stuk moeilijker om kandidaten naar waarde te schatten.

Rekruteren gaat verder dan de harde feiten

Tijdens het aanwerven van personeel komen er verschillende stappen aan bod. Om te beginnen gaat u af op harde feiten en beoordeelt u de cv’s van potentiële kandidaten. Zodra de eerste selectie achter de rug is, komen de persoonlijke gesprekken aan bod. Het is zaak om te peilen naar vaardigheden en kennis, maar de ‘soft skills’ zijn minstens even belangrijk. Op die manier krijgt u een volledig beeld van de kandidaat en kunt u een betere inschatting maken. De nodige mensenkennis is hiervoor onontbeerlijk.

Persoonlijkheid van de kandidaat doorgronden

Welke persoon zit er voor u? Het is een belangrijke vraag die telkens terugkomt wanneer u zich met aanwervingen bezighoudt. De persoonlijkheid van een kandidaat inschatten is geen sinecure. Potentiële werknemers proberen zich logischerwijs zo goed mogelijk voor te stellen tijdens een sollicitatiegesprek. Voor u is het belangrijk om die houding te doorprikken en de persoon achter de kandidaat te leren kennen. Stel de kandidaat op zijn gemak en stel open vragen die nier per se over het werk gaan. Zo komt de kandidaat los, is hij ontspannen en leert u zijn persoonlijkheid beter kennen.

Past de kandidaat binnen de bedrijfscultuur?

Hebt u zich een beeld gevormd van de persoonlijkheid van de persoon die tegenover u zit? Dan kunt u beter inschatten of hij binnen de bedrijfscultuur past. Het is een belangrijke factor die het succes van de aanwerving voor een groot stuk bepaalt. Nieuwe medewerkers moeten zich kunnen vinden in de waarden en de visie van de werkgever, want anders is de kans reëel dat het misloopt. Hou er ook rekening mee dat er een nieuwe groepsdynamiek ontstaat wanneer een nieuwkomer op de werkvloer verschijnt. Het is belangrijk dat de nieuweling zijn plaats weet te vinden en door iedereen aanvaard wordt binnen het bedrijf.

Belang van sociale vaardigheden

Als HR-professional moet u de juiste persoon op de juiste plaats zetten. Sociale vaardigheden zijn een belangrijk aspect om een job naar behoren uit te voeren. Zoekt u een commerciële medewerker? Dan hebt u iemand nodig die extravert is. Een projectmanager moet een team kunnen aansturen en leiding kunnen geven. Voor elke job zijn specifieke sociale vaardigheden vereist. Aan de aanwervingsconsultant of –manager om de kandidaten met de juiste ‘skills’ te rekruteren.

Hoe gedraagt de sollicitant zich in groep?

Teamwerk is belangrijk binnen zo goed als elke organisatie. Medewerkers moeten kunnen samenwerken en altijd het algemene belang in het achterhoofd houden. Haal, als aanwervingsverantwoordelijke, de psycholoog in uzelf naar boven en zorg ervoor dat u kunt achterhalen hoe iemand zich in groep gedraagt. Dit zal bijdragen tot het vinden van de ‘perfect match’. Tip: Betrek een aantal personen binnen het bedrijf bij de rekrutering. Zo hebt u een klankbord en kunt u samen beslissen of iemand geschikt is voor de job.