Van IQ naar EQ naar AQ: waarom AQ zo belangrijk geworden is

Artikel Hulp bij Aanwerving Werken met een rekruteringsbureau
Van IQ naar EQ naar AQ: waarom AQ zo belangrijk geworden is
  1. Van IQ naar AQ
  2. De impact van de coronacrisis
  3. Tweerichtingsverkeer
Technologische innovaties, economische onzekerheid, onvoorziene structurele aanpassingen… De arbeidsmarkt van vandaag kenmerkt zich door verandering op allerlei vlakken. Rekruteerders hechten dan ook steeds meer belang aan het aanpassingsvermogen van medewerkers. Dat blijkt uit een Belgisch onderzoek van Robert Half. IQ komt nog steeds op de eerste plaats, maar AQ of aanpassingsvermogen is zeker aan een opmars bezig en scoort zelfs hoger dan emotionele intelligentie of EQ.
IQ, het intelligentie-quotiënt, staat nog steeds bovenaan het lijstje van kwaliteiten die hiring managers in medewerkers zoeken. Maar liefst 41% van de rekruteerders geeft aan op zoek te gaan naar werknemers met een hoog IQ. Dat blijkt uit een grootschalige enquête van Robert Half. De voorbije jaren werd ook EQ of emotionele intelligentie in dat kader belangrijk. Dat is het vermogen om emoties bewust waar te nemen, te beheersen en ze doeltreffend uit te drukken. Het EQ heeft een duidelijke invloed op soft skills, zoals leiderschapsvermogen en communicatieve vaardigheden. Emotionele intelligentie verliest nu echter terrein door het groeiende belang van AQ. AQ of het adaptability-quotiënt is het vermogen om met verandering om te gaan. Het wordt gemeten op basis van de snelheid waarmee een werknemer zich kan heroriënteren en succes kan boeken in een klimaat van snelle en constante veranderingen. 27% van de bevraagde rekruteerders vindt EQ belangrijk, maar 32% gaat eerder op zoek naar medewerkers met een goed ontwikkeld AQ. Bovendien geeft 87% van de Belgische leidinggevenden aan veel belang te hechten aan AQ in een context van continue verandering.
De coronacrisis heeft de nood aan flexibiliteit en omdenken heel concreet gemaakt. In een mum van tijd moesten bedrijven hun werkprocessen en aanbod evalueren en aanpassen. Werkgevers steunden daarbij in grote mate op het aanpassingsvermogen van hun medewerkers. 65% van de ondervraagde managers vindt AQ dan ook belangrijker dan of even belangrijk als voor COVID-19. Het peilen naar het AQ van een werknemer maakt dus een steeds prominenter deel uit van het rekruteringsproces. Hierdoor komt het belang van IQ, AQ en EQ bijna op dezelfde hoogte te liggen. Dat blijkt ook uit de vaardigheden waar rekruteerders vandaag naar op zoek gaan. 38% is vandaag in de eerste plaats op zoek naar medewerkers die wendbaar zijn en een agile mindset hebben. Het vermogen om creatief te denken staat op de tweede plaats (37%).
Het ontwikkelen van aanpassingsvermogen is niet enkel de verantwoordelijkheid van medewerkers. Het is aan de werkgevers om wendbaarheid binnen het bedrijf te faciliteren. Zij moeten een kader creëren waarbinnen medewerkers de ruimte en mogelijkheden krijgen om flexibel te zijn. Dat start met kleine ingrepen in de werkorganisatie: flexibele uren, wisselende werkplekken, telewerk… Maar werkgevers moeten nog een stapje verder durven gaan: flexibel omspringen met de jobinhoud van medewerkers, de samenstelling van teams af en toe door elkaar gooien, experimenteren met nieuwe software om bepaalde doelen te bereiken… Een wendbare werkomgeving en een hoog AQ gaan immers hand in hand.
AQ is de afkorting van adaptability-quotient en staat voor het vermogen om gedachten en gedrag aan te passen om effectief te kunnen reageren op onzekerheden, nieuwe informatie of veranderde omstandigheden. Ontdek hoe u bij sollicitanten kan polsen naar hun AQ via onze handige checklist.
Maak kennis met de ervaren recruiters van Robert Half, zodat u een getalenteerd team van medewerkers kunt samenstellen of uw carrière vooruit kunt helpen. Robert Half is actief op meer dan 300 locaties wereldwijd, met 12 kantoren in België en Luxemburg waaronder ons recruitingbureau in Gent, en kan u helpen waar en wanneer u dat nodig heeft en kan u helpen bij de werving van leidinggevende profielen, waar en wanneer u dat nodig heeft.