U wilt uw team uitbreiden en bent op zoek naar slimme, gemotiveerde werknemers die hun steentje bijdragen en met het bedrijf meegroeien. Houd zeker rekening met starters en pas afgestudeerden! U kunt beginnende sollicitanten echter niet op dezelfde manier screenen als mensen met meer ervaring, puur omdat starters nog geen lange trackrecord hebben. Sterker nog, sommigen hebben helemaal geen trackrecord. Hoe zorgt u er toch voor dat u starters aanwerft die een significante bijdrage leveren aan de bedrijfsproductiviteit? De volgende stappen helpen gegarandeerd.

1. Vraag naar academische prestaties

Een goed academisch trackrecord is geen garantie op succes, maar bewijst wél dat de persoon zich wil inzetten en in staat is deadlines te halen en doelen te bereiken. Zijn zijn/haar cijfers niet bijster goed? Wijs de kandidaat niet meteen af, maar vraag om een verklaring. Misschien is er wel een valabele reden waardoor alles in een nieuw daglicht komt te staan.

2. Kijk naar indirecte werkervaring

Normaal gesproken zoekt u kandidaten die al ervaring hebben opgedaan in de sector of in een gelijkaardige functie. Maar als u starters aanwerft, kunt u minder geluk hebben. Kijk daarom met een open blik naar hun arbeidsverleden en houd zeker rekening met studentenjobs en stages. Verworven vaardigheden uit een totaal ander beroep kunnen ook in uw voordeel werken. Iemand die bijvoorbeeld tijdens zijn studies in een winkel heeft gewerkt, heeft misschien geen directe ervaring in accounting, maar heeft hoogstwaarschijnlijk wel geleerd met geld om te gaan, met verschillende typen mensen samen te werken en instructies te volgen.

3. Zoek naar de doorzetters

Mensen die gedreven zijn, maken keuzes die hen onderscheiden van de rest. Ze hebben bijvoorbeeld vóór hun afstuderen al stage gelopen in hun vak, ook al was dat niet verplicht. Of ze werken als vrijwilliger voor een liefdadigheidsinstelling of zijn actief in een studentenvereniging. Zij zijn degenen die u tegenkomt op bijeenkomsten van beroepsverenigingen, omdat ze graag meer willen weten over de richting die ze hebben gekozen en willen praten met mensen die al werkzaam zijn in die richting. De kans is groot dat ze deze ambitie ook aan de dag leggen als medewerker in uw bedrijf.

4. Let op de eerste indruk

U kunt een goed beeld krijgen van de potentiële medewerker door tijdens het sollicitatiegesprek op zijn/haar gedrag te letten. Starters kunnen erg nerveus zijn, omdat ze weinig ervaring hebben met sollicitatiegesprekken. Ook al is de kans groter dat ze minder genuanceerde antwoorden geven dan ervaren professionals, toch kan een eerste indruk al veelzeggend zijn.

5. Starters aanwerven? Kleine details zijn belangrijk(er)

Vraag de receptioniste hoe de sollicitant zich gedroeg tijdens het wachten in de hal. Was hij beleefd toen hij binnenkwam? Ging hij rustig zitten en nam hij zijn aantekeningen door of zat hij luidruchtig te telefoneren? Schrijf ook uw eigen indrukken op. Heeft de kandidaat gepaste kledij aan? De kleinere details in het gedrag van een sollicitant kunnen al aangeven of hij wel of niet in aanmerking komt.

6. Geef extra punten voor enthousiasme

Iemand mag dan goede cijfers hebben gehaald op school en een interessante stageplaats hebben gehad, als die persoon niet merkbaar enthousiast is over de functie zegt dat weinig. Kandidaten hoeven niet staan te juichen, maar ze moeten wél oprechte interesse tonen voor de functie, voor hun gekozen richting en voor uw bedrijf. Van professionals die aan het begin van hun loopbaan staan, kunt u verwachten dat ze zeer gepassioneerd zijn over hun richting. Let op sollicitanten die enthousiaster worden als ze het hebben over wat ze het fijnst vonden aan hun opleiding en wat ze hopen te bereiken in uw bedrijf.

7. Wees eerlijk

Elke job heeft zijn voor- en nadelen. Hoewel u absoluut de voordelen van de functie moet aanprijzen om topkandidaten aan te trekken, moet u ook een duidelijk beeld schetsen van de vacature. Door eerlijk te zijn over de uitdagingen die bij de functie horen, kunt u degenen die niet bereid zijn hard te werken laten afvallen. Let tijdens het sollicitatiegesprek op de gezichtsuitdrukkingen en het gedrag van de kandidaat. Als u hem bijvoorbeeld vertelt dat hij in zijn functie veel gegevens moeten invoeren en u merkt dat hij nog steeds enthousiast is, dan komt die kandidaat zeker in aanmerking.

8. Weet hoe u referenties moet natrekken

Nog iets dat bij het aanwerven van starters anders is dan bij het rekruteren van meer ervaren professionals, is het natrekken van referenties. De kans is groot dat u andere referentievragen stelt dan u gewoonlijk zou doen. Mogelijk spreekt u niet met de vorige manager van de kandidaat, maar met een professor of een stagebegeleider. Bij de professor zou u kunnen informeren naar de academische prestaties en bij de stagebegeleider naar de praktische vaardigheden en betrouwbaarheid. Als u de starters hebt geselecteerd, houd dan in de periode vóór hun aanvangsdatum contact met hen. Waarschijnlijk hebben ze extra begeleiding nodig, zoals bij het invullen van werknemersformulieren. Als u de starters advies geeft over wat ze de eerste dagen mogen verwachten, kunnen zij zich rustiger voorbereiden op een succesvolle start in uw bedrijf.