Duurzame carrières zijn de motor van een goed draaiende economie en samenleving. Daar zijn experts het over eens. Maar wat is een duurzame carrière precies? En wat kan je als werkgever doen om duurzame carrières te stimuleren?

Wat is een duurzame carrière?

Een duurzame carrière houdt in dat een werknemer zich kan aanpassen aan een veranderende arbeidsmarkt en kan blijven presteren op lange termijn. Zo helpt hij zijn werkgever en de overheid om competitief te blijven in een onvoorspelbare en snel veranderende realiteit.

Hoe stimuleer je duurzame carrières binnen je organisatie?

1. Creëer een vertrouwensband

Wederzijds vertrouwen tussen werknemer en werkgever is de perfecte basis voor het uitbouwen van een langdurige samenwerking. Geef werknemers de ruimte om in dialoog te gaan met managers, om open te communiceren en om verwachtingen duidelijk te stellen.

2. Bied voldoende ontwikkelingskansen aan

Werknemers kunnen pas een duurzame carrière uitbouwen als ze voldoende kansen krijgen om bij te scholen. Op een continu veranderende arbeidsmarkt zijn ‘reskilling’ en ‘upskilling’ immers essentieel. Het is aan de werkgever om levenslang leren een plaats te geven binnen de organisatie. Denk aan workshops, een e-learning-platform, langdurige opleidingen… Een mix van verschillende opleidingsmogelijkheden werkt het best.

3. Zet in op soft skills en AQ

Met kennis alleen komen werknemers er vandaag niet meer. Soft skills, zoals leiderschap en doorzettingsvermogen, worden steeds belangrijker op de werkvloer. Net als AQ, het vermogen van een medewerker om zich aan te passen aan onvoorziene omstandigheden. Voorzie dus zeker ook opleidingen op het vlak van soft skills, en train het AQ van je medewerkers. Vraag hen bijvoorbeeld om een plan B te bedenken voor een bepaald probleem, of laat ze eens binnen een andere afdeling werken. Beetje bij beetje wordt zo hun aanpassingsvermogen aangescherpt.

4. Hou rekening met de werk-privébalans

Hoe aanlokkelijk het ook is om medewerkers te hebben die 24/7 voor je klaarstaan, op lange termijn is het nefast. Ontspanningsmomenten zijn immers noodzakelijk als iemand gedurende jaren productief wil blijven op de werkvloer. Stimuleer dus een gezonde werk-privébalans binnen je organisatie en geef zelf het goede voorbeeld door eens vroeger te stoppen of een langere middagpauze te nemen.

5. Gezonde medewerkers presteren beter

Wie een goede fysieke en mentale gezondheid heeft, presteert beter, zeker op lange termijn. Het is dan ook in het belang van de organisatie om gezond leven te stimuleren. Dat kan bijvoorbeeld door wandelvergaderingen te organiseren, gezonde voeding aan te bieden en mentale ondersteuning te voorzien voor wie daar nood aan heeft. Robert Half biedt aan zijn werknemers bijvoorbeeld een Employee Assistance Programma (EAP) aan.

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Duurzame carrières stimuleren is niet enkel de verantwoordelijkheid van de werkgever. Ook de overheid heeft een rol te spelen, en dit door te investeren in levenslang leren en ontwikkelingsmogelijkheden voor burgers. Ook het implementeren van wetgeving die werknemers beschermt, het opzetten van ondersteuningsmechanismen en het voorzien van een goede gezondheidszorg, zijn in dit kader essentiële taken van de overheid.

Ook de medewerkers zelf kunnen overigens hun duit in het zakje doen. Je leest er hier meer over.