Om je toekomstige werkgever tijdens een sollicitatiegesprek te overtuigen, moet je alles uit de kast halen. Je competenties en je persoonlijkheid in de verf te zetten is een must, maar dat is vaak niet overtuigend genoeg. Om meer diepgang te creëren, doe je er goed aan om concrete voorbeelden uit je professionele loopbaan op tafel te leggen. Zo laat je zien wat je hebt verwezenlijkt en hoe je complexe situaties hebt aangepakt. De STAR-methode vormt hiervoor de ideale leidraad.

De standaardvragen tijdens een sollicitatiegesprek

​Wat zijn je positieve en negatieve eigenschappen? Waarom ben je op zoek naar een nieuwe carrière? Waar zie je jezelf binnen vijf jaar staan op professioneel gebied? Wat trekt je zo aan in deze functie? Het zijn de standaardvragen die je sowieso te horen krijgt wanneer je tegenover een rekruteerder zit. Anticiperen is de boodschap. Zorg dat je een afdoend antwoord klaar hebt, zodat je goede indruk nalaat en je toekomstige werkgever een beeld krijgt van wat voor vlees hij in de kuip heeft.

De STAR-methode stap voor stap toegelicht

De STAR-methode verlaat de platgetreden sollicitatiepaden en zorgt voor meer diepgang. Het is een methodiek die verdergaat dan de standaardvragen die je tijdens een sollicitatiegesprek krijgt voorgeschoteld en je toelaat om concrete werkervaring toe te lichten. Gedrag uit het verleden is namelijk een goede maatstaf voor toekomstig gedrag. De methode richt zich vooral op ervaring, daadkracht en verantwoordelijkheidszin.

STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat.  

Situatie

De situatieschets komt aan bod. 

Als credit controller kreeg ik te maken met een niet al te fraaie erfenis van mijn voorganger. Heel wat facturen waren onbetaald gebleven en de relatie met sommige klanten was onder het vriespunt gezakt. Bovendien stond mijn werkgever financieel onder druk van het Amerikaanse moederbedrijf dat met argusogen de Belgische vestiging in het oog hield.

Taak

Wat was jouw precieze taak of welke rol heb je opgenomen? 

Als nieuwe credit controller moest ik de huidige situatie in kaart brengen, analyseren waar het was misgelopen en de nodige actiepunten aan mijn financiële directeur voorleggen. Daarna moest er zo snel mogelijk actie ondernomen worden.

Actie

Wat was het plan van aanpak? Welke concrete actie heb je ondernomen? 

Ik spitte elk dossier uit tot op het bot en nam alle openstaande facturen een voor een onder de loep. Ik nam snel en accuraat contact op met klanten en wanbetalers en dubieuze debiteuren hield ik nauwlettend in het oog. De tweewekelijkse rapportage voor mijn financiële directeur bereidde ik gedetailleerd voor.  

Resultaat

Welk resultaat leverde de aanpak op? 

Ik slaagde er op korte tijd in om het overgrote deel van de openstaande facturen betaald te krijgen en ik zette een systeem op poten om dit soort situaties in de toekomst te vermijden. Mijn rapporten en het resultaat vielen in de smaak, niet alleen bij mijn baas maar ook bij zijn chef in de Verenigde Staten.

Relevante werkervaring aankaarten

Als je gebruikmaakt van de STAR-methode heb je voorbeelden nodig die in de lijn liggen van de baan waarvoor je solliciteert. Ben je kandidaat voor een managementfunctie en breng je een situatie ter sprake die daar mijlenver vanaf staat? Dan maak je geen goede indruk en mist de STAR-methode zijn effect. Het is zaak om de juiste competenties naar voren te brengen en indruk te maken met wat je hebt gepresteerd.

De STAR-methodiek is op heel wat situaties van toepassing. Dit zijn alvast een aantal veel voorkomende situaties: omgaan met een ontevreden klant, leiding nemen, anderen motiveren, doelen stellen, een project beheren, een conflict met je baas of collega hanteren of een belangrijke deadline halen.

Authenticiteit

​Let er verder op dat je waarachtig en authentiek overkomt tijdens je sollicitatiegesprek. Als je een situatie schetst die niet met de realiteit strookt of zaken aanhaalt die je niet hebt ondernomen, zul je al snel door de mand vallen. En dat haalt je geloofwaardigheid helemaal onderuit.

Een samenhangend verhaal dat zo concreet mogelijk is, vergroot de kans op succes van de STAR-methode aanzienlijk.