• 47% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs vindt het managen van de werkdruk een van de grootste uitdagingen voor het boekhoudkundig en financieel departement
  • 45% zegt dat het afleveren van efficiëntie en groei eveneens de volle aandacht vraagt
  • Als het gaat over de samenwerking met andere departementen, zegt 37% dat het stressbeheer in crisissituaties de belangrijke uitdaging is

Brussel, 26 augustus 2015 De boekhoudkundige en financiële afdeling krijgt bij de Belgische ondernemingen een almaar grotere rol toebedeeld. En dat heeft uiteraard een invloed op de uitdagingen van de financieel verantwoordelijken, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 200 CFO’s en financieel directeurs.

Uitdagingen binnen het financedepartement

Financieel leidinggevenden zijn de spilfiguren als het aankomt op de uitbouw van een duurzame financiële groeistrategie. Ze onderzoeken terecht de mogelijkheden om hun bedrijf zo goed mogelijk te positioneren voor langetermijngroei. Zo voorspelt het OESO dat het economisch herstel van België zal blijven aansterken wat het financiële team in staat stelt om verdere groei te stimuleren in de nabije toekomst. Bij die strategische planning moeten ze onder andere anticiperen op uitdagingen, zorgen voor de middelen en het noodzakelijke personeel om die uitdagingen het hoofd te bieden en de rol van de financiële afdeling in het hele bedrijf optimaliseren. Hoewel hun belang dus geenszins te onderschatten valt, kampt hun departement met uitdagingen op verschillende niveaus, gaande van talentmanagement tot accountingprocessen en rapportering.

Bijna de helft (47%) van de financieel verantwoordelijken beschouwt werklast/werkdruk als de grootste uitdaging voor hun afdeling, gevolgd door het bewerkstelligen van efficiëntie en groei (45%) en initiatieven rond audit, risk en compliance (25%). Ook talentmanagement staat hoog op de agenda met 23% die een uitdaging ziet in het behoud van financiële medewerkers en meer dan één op vijf (21%) in de rekrutering van gekwalificeerd financieel talent. 15% verwijst dan weer naar financiële rapportering en een op tien naar de accountingprocessen.

Wat is in het algemeen de grootste uitdaging waar uw boekhoudkundige en financiële departement mee te kampen heeft?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs meerdere antwoorden toegestaan

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux zegt hier het volgende over: “Willen finance executives hun concurrentiepositie versterken in een erg competitieve markt, dan is het cruciaal om in te spelen op sectortrends, het juiste talent aan te werven, te behouden én te managen, alsook de nodige groei-initiatieven te lanceren. Om dat allemaal te bolwerken, is een doordachte strategie met duidelijke doelstellingen, prioriteiten en actiepunten essentieel.”

“Ook werknemers in de financeafdeling kunnen veel werkdruk ervaren en zich overbelast voelen. Dit kan leiden tot stress, burnouts en zelfs de beslissing om het bedrijf te verlaten wat dan weer negatieve gevolgen heeft voor de bedrijfsactiviteiten. Het is daarom belangrijk dat leidinggevenden tijdig ingrijpen door ofwel taken te herverdelen ofwel door extra medewerkers op tijdelijke basis in te zetten zodat er geen productiviteitsverlies is en de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd blijft”, aldus Frédérique Bruggeman.

Samenwerking met andere departementen

Finance heeft doorheen de jaren een almaar centralere positie binnen het bedrijf ingenomen, waardoor er ook intensiever dient te worden samengewerkt met andere bedrijfsdepartementen. Het doel: ondersteuning bieden bij de besluitvorming en strategieontwikkeling. Hier kunnen ook moeilijkheden bij komen kijken.

Het stressbeheer als gevolg van crisissituaties wordt door 37% van de CFO’s en financieel directeurs naar voren geschoven als de grootste uitdaging, terwijl een kwart het stellen van prioriteiten in het geval van tegenstrijdige deadlines identificeert als de grootste moeilijkheid. Bijna één op vijf (19%) ziet het overbrengen van financiële informatie aan een niet-financieel publiek echter als de moeilijkste opdracht, gevolgd door 15% dat het leren omgaan met verschillende persoonlijkheden inschat als de voornaamste uitdaging.

Wat is volgens u de grootste uitdaging voor accounting- en financeprofessionals bij het werken met collega's in andere afdelingen?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs

“Doordat finance doorheen de jaren een steeds centralere rol binnen het bedrijf heeft opgenomen, wordt er dus van financeprofessionals verwacht dat ze in toenemende mate samenwerken met andere bedrijfsdepartementen. Dit duidt het groeiende belang van goed ontwikkelde ‘soft skills’ bij deze profielen. Samenwerkingsvaardigheden, stressbestendigheid, en communicatievaardigheden zijn vandaag belangrijker dan ooit voor financeprofessionals en hier wordt ook steeds meer rekening mee gehouden tijdens het aanwervingsproces”, aldus Frédérique Bruggeman.

Robert Half heeft vier aanbevelingen ontwikkeld om het managen van de werkdruk te optimaliseren:

  • Neem niet álle opdrachten aan De onophoudelijke toevloed van opdrachten is eigen aan veel bedrijfsdepartementen. Toch is het beter om niet zomaar extra projecten aan te nemen indien die niet prioritair zijn voor het behalen van de bedrijfsdoelstellingen. Werk in dergelijke gevallen samen met uw team eerst de (belangrijkste) prioriteiten af.
  • Schat uw team juist in Het is cruciaal om het potentieel van elke medewerker optimaal te benutten door taken te delegeren op grond van de individuele kwaliteiten van elk teamlid. Als bepaalde vaardigheden ontbreken, overweeg dan om een tijdelijke werknemer, op junior of senior niveau, binnen het team te brengen. Zo hebt u steeds de nodige expertise in huis en kunt u taken en projecten nog altijd op de meest efficiënte manier tot een goed einde brengen.
  • Zorg voor de verdere ontwikkeling van uw team Om de vele projecten het hoofd te bieden, is het belangrijk dat uw werknemers steeds over de juiste vaardigheden beschikken. Help uw teamleden om hun vaardigheden daarom verder te ontwikkelen aan de hand van bijkomende opleidingen en trainingen. Op die manier is niet alleen uw bedrijf beter geplaatst om (extra) projecten (efficiënter) aan te nemen, maar u laat zo ook zien dat u investeert in het groeipotentieel en de carrière van uw werknemers.
  • Zorg voor ondersteuning Door een beroep te doen op tijdelijke werkkrachten vangt u niet alleen de dringendste projecten en dagdagelijkse taken op, maar voorkomt u ook dat de vaste werknemers overbelast worden. Deze arbeidsvorm geeft u de nodige flexibiliteit om te allen tijde de werklast efficiënt te managen.

Document: Werkdruk en stress, de nummer 1 uitdaging voor de groeistrategie van het bedrijf