• Volgens de Belgische HR-managers zouden de grootste effecten van de regeringsvoorstellen rond ‘Werkbaar werk’ vooral op het gebied van werktijden, vakantie en thuiswerk te merken zijn.
  • De maatregelen die het meeste effect zouden moeten hebben, zijn de flexibele werkweek (57%) en de mogelijkheid om werknemers hun rust- of vakantiedagen te laten opsparen zodat ze deze later kunnen opnemen (54%).

Het is nu meer dan een jaar geleden dat federaal minister van Werk Kris Peeters gestart is met het overleg rond ‘werkbaar werk’. Eind oktober werd zijn wetsvoorstel goedgekeurd door de federale regering. Het doel van de voorstellen rond ‘werkbaar werk’ is de arbeidsorganisatie in ons land opnieuw vorm te geven en te moderniseren. Het lijkt erop dat Belgische bedrijven vooral verwachten dat de nieuwe maatregelen voor grotere flexibiliteit zullen zorgen. Dat valt in ieder geval af te leiden uit een onafhankelijke enquête die op vraag van wervingsbureau Robert Half onder 200 Belgische HR-managers werd gehouden.

De samenleving en de economie veranderen, waardoor ook de manier van werken verandert. Voor de Belgische Regering en Kris Peeters, federaal minister van Werk (CD&V), moet ons land de arbeidsorganisatie dan ook vernieuwen. Daarom heeft de regering het wetsvoorstel met een tiental maatregelen voor ‘werkbaar werk’ onlangs goedgekeurd. De klemtoon van deze maatregelen ligt vooral op de balans tussen werk en privé, de strijd tegen stress op het werk en burn-out en op de loopbaanrekening en loopbaansparen. Iets meer dan een jaar na de eerste gesprekken over het onderwerp, denken Belgische HR-managers dat de invloed van de voorstellen vooral op het gebied van werktijden, vakantie en thuiswerk te merken zal zijn.

Volgens de Belgische HR-managers vallen twee belangrijke maatregelen op. Zo’n 57% van de ondervraagden noemt de flexibele werkweek als een van de drie meest invloedrijke voorstellen. Werkduur zou niet meer per week maar per jaar berekend worden. Dit betekent dat het aantal werkuren per week of per dag te verhoogd kan worden zodat bepaalde piekperioden op de werkvloer opgevangen kunnen worden. Op rustigere momenten krijgen werknemers dan meer vakantie toegekend. Als tweede meest invloedrijke maatregel, aangestipt door 54% van de ondervraagden, volgt de mogelijkheid om werknemers hun rust- of vakantiedagen te laten opsparen zodat ze deze later – binnen 6 jaar - kunnen opnemen. Op nummer drie staat een maatregel waarover steeds meer gesproken wordt en die al in sommige bedrijven wordt toegepast: toestaan dat werknemers van thuis werken (38%). Werknemers zouden het recht krijgen om van thuis uit te werken bij specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld voor een medische bezoek).

Frédérique Bruggeman, Managing Director van Robert Half Belux, licht deze resultaten toe: “Het lijkt erop dat het grootste effect van het ‘werkbaar werk’ op de werktijden te merken zal zijn. In de komende jaren zou men naar een flexibelere werktijdenregeling moeten gaan op basis van de behoeften van het bedrijf maar ook van de werknemers. Om interne spanningen of productiviteitsverlies te vermijden, is het belangrijk dat alle betrokken partijen helder en duidelijk zijn over hun verwachtingen en plichten.”

De volgende vraag werd aan 200 Belgische HR-managers gesteld: “Wat zijn naar uw idee de drie maatregelen onder de geformuleerde voorstellen in het kader van het overheidsinitiatief ‘Werkbaar werk’ die het meeste effect zullen hebben?”

MaatregelenTotaal
Flexibele werkweken: het verhogen van het aantal& gepresteerde werkuren per week/dag tijdens piekperioden op de werkvloer en het later inhalen van de extra gewerkte uren57%
Mogelijkheid om vakantie- en& feestdagen op te sparen en deze op een later tijdstip op te nemen54%
Telewerk/thuiswerk38%
Vereenvoudiging van het vakantiestelsel ouderschapsverlof, geboorteverlof…) 33%
Invoering van vrijwillige bijkomende werkuren voor werknemers die hun loon willen verhogen of hun werklast beter willen plannen32%
Flexibele werkuren: arbeidscontracten zonder specifiek arbeidsstelsel24%
Tijdelijke arbeidscontracten van onbepaalde duur om een betere financiële zekerheid aan tijdelijke werkkrachten te bieden22%

Bron: onafhankelijke enquête die op vraag van Robert Half onder 200 Belgische HR-managers werd gehouden – drie keuzemogelijkheden per ondervraagde.

Frédérique Bruggeman vat samen: “Afhankelijk van de branche, de bedrijfsgrootte of zelfs de regio, zullen de behoeften en resultaten van de maatregelen anders zijn. Het is dus noodzakelijk dat de nieuwe arbeidsorganisatie die wordt doorgevoerd, de bedrijven flexibiliteit biedt zodat ze deze op de voor hen meest doeltreffende manier kunnen toepassen.”


Opmerking: de 200 Belgische HR-managers werden in april en mei 2016 ondervraagd. Het wetsvoorstel van Kris Peeters was toen nog niet gepubliceerd. Dit is inmiddels wel gebeurd en de Groep van 10 gaat zich nu op zijn beurt over de tekst buigen. Aan de zeven maatregelen die in de resultaten van de enquête werden opgenomen, heeft de minister van Werk onlangs nog twee extra maatregelen toegevoegd. De eerste is een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per voltijds equivalent en per jaar. De tweede een hervorming van het stelsel van de werkgeversgroepering waardoor kleine bedrijven samen een werknemer kunnen aanwerven.