Uit onderzoek van gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half blijkt dat managers zich zorgen maken over heel uiteenlopende zaken. Op kop: 41% is ongerust over de technologische verandering en de economische onzekerheid. Bovendien voelen heel wat managers de hete adem van hun concurrenten (37%). Ook intern zien ze dreigingen: het behouden en aantrekken van talent zorgt eveneens voor heel wat kopzorgen (34%).

  • 45% van de IT-verantwoordelijken zien data–analyse als een belangrijke interne bezorgdheid
  • Nationale en internationale geopolitieke (35%) en economische (41%) onzekerheid baart bedrijfsleiders zorgen
  • 34% geeft aan dat het vinden van gepast talent een reden tot ongerustheid is, bij de financiële managers loopt dat zelfs op tot 45%

Tekort aan talent door vierde industriële revolutie

Technologische evoluties volgen elkaar steeds sneller op. De zogenoemde vierde industriële revolutie zorgt ervoor dat bedrijven steeds bij de pinken moeten zijn en het zich niet kunnen permitteren om de boot van de recentste ontwikkelingen te missen. In bedrijven ligt de verantwoordelijkheid hiervoor doorgaans bij de CIO. Bijna de helft van hen geeft in het onderzoek van Robert Half aan zich voornamelijk zorgen te maken om data-analyse, op de voet gevolgd door software apps en artificiële intelligentie (beiden 44%).

“Er werd lang gedacht dat technologie aan de haal zou gaan met heel wat van onze jobs. Na al die jaren kunnen we stellen dat er een zekere nuance nodig is in dit verhaal: we merken inderdaad dat er een shift is van de meer traditionele jobs naar jobs met een digitale invloed, maar we zien ook dat de er in deze sector heel wat jobs zijn gecreëerd en dat de vraag naar talent steeds groter wordt. We merken dan ook dat er een schaarste optreedt in talent dat op zoek gaat naar een job in de digitale wereld”, aldus Iris Houtaar, Associate Director bij Robert Half.

Voorbereiden op de Brexit en nationale politiek na 26 mei

Ook de geopolitieke situatie baart de ondernemers zorgen. Momenteel zitten we immers in een hoogconjunctuur waarbij een goed economisch klimaat de keuzes van onze ondernemingen kleurt. Geopolitieke dreigingen zoals de Brexit en de algemene politieke onzekerheid dreigen daar verandering in te brengen. De helft van de ondervraagden verwacht een grote impact te zullen ervaren van de politieke veranderingen na 26 mei, net iets meer dan een op drie maakt zich hier in grote mate zorgen om. De helft van de managers verwacht ook dat de groeiende markten een impact zullen hebben op hun business dit jaar, waarbij ze ook een grote invloed verwachten van de groeiende concurrentie (37%).

“De cijfers zijn duidelijk, maar we hoeven ook niet meteen te gaan doemdenken. De cijfers die onze Nationale Bank voorstelt zijn allerminst desastreus. Bovendien is het goed dat bedrijven zich zorgen maken en daardoor dus de nodige maatregelen nemen alvorens het probleem zich voordoet. Niemand weet zeker wanneer en of de Brexit zal plaatsvinden. Niemand kan nu al met zekerheid zeggen in welk politiek klimaat we na de verkiezingen van 26 mei zullen wakker worden. Het zou dus allerminst slim zijn om de impact op je bedrijf te minimaliseren en dus niet degelijk voor te bereiden. In dat kader is het sowieso zorgwekkend voor bedrijven wanneer concurrenten sterker worden, of er meer spelers zich op dezelfde markt begeven”, aldus Houtaar.

Ook war for talent blijft kopzorgen baren

Een op de drie managers geeft aan dat talent aantrekken en behouden hen slapeloze nachten bezorgt. Op CFO-niveau gaat het zelfs om 45% van de ondervraagden die zich hier zorgen over maakt. Bijna de helft (46%) van de ondervraagden verwacht bovendien dat verhoogde flexibiliteit – in alle betekenissen van het woord - dit jaar de grootste impact zal hebben op de werking binnen het bedrijf.

“De angst om talent te verliezen aan concurrerende bedrijven lijkt steeds meer een terechte angst te worden. De war for talent woedt heviger dan ooit, zeker voor bepaalde knelpuntfuncties in een aantal cruciale sectoren. Bovendien mogen we ook het vertrek van de babyboomers uit de arbeidsmarkt niet onderschatten. Maar liefst 700.000 ervaren arbeidskrachten zullen de komende jaren op pensioen gaan. Het is dus cruciaal voor elk bedrijf om een sterk aanwervings- en retentiebeleid op te stellen. Enkel zo zullen ze talent nog aan zich kunnen binden”, voegt Houtaar hier nog aan toe.