Robert Half Salarisgids 2016

  • 38% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs heeft in het afgelopen jaar een goede medewerker kwijtgespeeld aan een ander bedrijf dat hem/haar een baan met een hogere verloning aanbood
  • 28% is van plan hogere lonen toe te kennen aan bestaande werknemers
  • 69% heeft in het afgelopen jaar een hoger loon moeten aanbieden dan het loon dat ze oorspronkelijk in gedachten hadden om een talentvolle sollicitant binnen te halen
  • 64% geeft aan vandaag hogere lonen aan te bieden voor gekwalificeerde kandidaten in vergelijking met drie jaar geleden

Brussel, 13 oktober 2015 – Uit onafhankelijk onderzoek van de Robert Half Salarisgids 2016 voor financiële, boekhoudkundige en administratieve professionals blijkt dat steeds meer bedrijven een positief verloningsbeleid verwachten voor zowel hun bestaande medewerkers als voor topkandidaten. Gesterkt door de heropleving van de economie en de aantrekkende arbeidsmarkt, verwacht ruim een kwart (28%) van de CFO’s en financieel directeurs dat de lonen van bestaande werknemers zullen toenemen. Tegelijkertijd zijn topkandidaten die over veelgevraagde of moeilijk te vinden vaardigheden beschikken in de positie om een hoger startloon te onderhandelen.

Topkandidaten in goede onderhandelingspositie

Hoewel financiële voordelen niet de enige te overwegen factor is, kan het salaris een doorslaggevende factor zijn bij het binnenhalen van topmedewerkers. Zo hebben bijna zeven op de tien (69%) CFO’s en financieel directeurs in het afgelopen jaar een hoger loon moeten aanbieden dan het loon dat ze oorspronkelijk in gedachten hadden om een talentvolle sollicitant binnen te halen. Deze trend wordt verwacht zich verder te zetten in 2016. Zo zegt bijna twee derde (64%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs dat, in vergelijking met drie jaar geleden, de kans nu groter is dat ze hogere lonen aanbieden voor kwalificeerde professionals.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux legt uit: “Gezien de economische groeivooruitzichten, de bijhorende jobcreatie en de aanhoudende ‘war for talent’ zijn bedrijven bereid om de lonen te verhogen voor zowel bestaande topmedewerkers als voor kandidaten die over de gewenste vaardigheden beschikken. Gespecialiseerde kandidaten met sterk ontwikkelde vaardigheden zijn zeer gegeerd op de arbeidsmarkt en kennen doorgaans hun marktwaarde. Hoewel ook extralegale voordelen en persoonsgebonden factoren, zoals doorgroeimogelijkheden of de balans tussen werk- en privéleven een rol spelen, kan een aantrekkelijk salaris het verschil maken om het nodige talent te kunnen aanwerven en te behouden.”

Welke kandidaten staan in een machtspositie?

Topkandidaten die over veelgevraagde of moeilijk te vinden vaardigheden beschikken, ontvangen geregeld meerdere jobaanbiedingen en staan in een sterke positie om over het loon te onderhandelen. Bedrijven beseffen dan ook in toenemende mate dat competitieve verloningspakketten essentieel zijn om het nodige talent binnen te halen.

Top 3 functies waar topkandidaten de grootste salarisstijging kunnen verwachten in 2016

Frédérique Bruggeman verduidelijkt: “Gespecialiseerde kandidaten met drie tot vijf jaar ervaring zijn veelgevraagd gezien bedrijven een balans zoeken tussen ervaring en groeipotentieel. Doordat de zoektocht naar dergelijk talent in verschillende functiedomeinen uitdagend kan zijn, kunnen hooggekwalificeerde professionals voor veelgevraagde posities en knelpuntberoepen of in het algemeen functies waar de vraag groter is dan het aanbod in staat zijn een hoger startsalaris te negotiëren. Bedrijven zijn immers regelmatig bereid om de topkandidaten meer te betalen.”

Lonen voor bestaande werknemers gaandeweg in de lift

Er heerst een aanhoudende bezorgdheid omtrent personeelsretentie: 70% van de financieel verantwoordelijken is bezorgd dat topmedewerkers binnen hun finance- en accountingafdeling het komende jaar het bedrijf zullen verlaten voor een andere uitdaging. Hoewel financiële voordelen niet de enige te overwegen factor is, kan een salarisverhoging bijdragen tot het binnenhalen en behouden van topmedewerkers. Zo zeggen bijna vier op de tien (38%) CFO’s en financieel directeurs dat ze in het afgelopen jaar een goede medewerker zijn kwijtgespeeld aan een ander bedrijf dat hem/haar een baan met een hogere verloning aanbood.

Bedrijven onderkennen dus in toenemende mate het belang van salarisverhogingen. Meer dan een kwart (28%) van de Belgische CFO’s en financieel directeurs verwacht een stijging van de lonen van hun werknemers van gemiddeld 6% de komende 12 maanden. Dit betekent een stijging van maar liefst 10% ten opzichte van 2013 toen slechts 18% zei hogere lonen toe te kennen. Hiermee wordt de trend verder gezet die al zichtbaar was in het afgelopen jaar waarbij gemiddeld 15% van de bestaande medewerkers een loonsverhoging heeft ontvangen. Ook wat betreft bonussen is het beeld positief: 80% kent bonussen toe en 17% zegt het bedrag van de bonus te verhogen.

Frédérique Bruggeman besluit: “Personeelsbehoud is een groeiende prioriteit voor bedrijven die steunen op de ervaring van hun medewerkers om nieuwe initiatieven te leiden, projecten te beheren en nieuwe werknemers op te leiden. Hoewel het salaris niet de enige te overwegen factor is, kan het aanbieden van salarisverhogingen en bonussen wel het verschil maken. Bedrijven dienen daarom het verloningsbeleid van hun werknemers op regelmatige basis onder de loep te nemen, willen ze hun toptalent aan zich binden. Het belang van goed ontwikkelde retentiestrategieën kan dus niet worden onderschat in een economie waar de vraag voor gespecialiseerde professionals het aanbod overstijgt.”

Over de Salarisgids

De Robert Half Salarisgids 2016 biedt een uitgebreid overzicht van de gangbare salarisvorken, extralegale voordelen en specifieke jobtrends voor finance- en accountingprofessionals, financeprofessionals in de financiële dienstverleningssector en administratieve professionals. De resultaten van de Robert Half Salarisgids 2016 zijn gebaseerd op een uitgebreide analyse, lokale inzichten en onafhankelijk onderzoek.

De volledige Robert Half Salarisgids 2016 kan gedownload worden via deze link.

Over het onderzoek

Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd in juni 2015 in alle anonimiteit door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 Chief Financial Officers (CFO’s) en financieel directeurs in België. Dit halfjaarlijks onderzoek maakt deel uit van de internationale workplace survey dat senior executives ondervraagt over trends op de werkvloer en binnen het bedrijfsleven.

Document: Robert Half Salarisgids 2016: Topkandidaten en -werknemers aan de macht

 

Contacteer ons

Hill Knowlton Strategies
Press Office
Joseph Lemaire
joseph.lemaire@hkstrategies.com
Tel.: 02/737.95.00

Robert Half - Lynn Reviers
PR & Communications Manager Benelux
E-mail: Lynn.Reviers@roberthalf.net
Tel.: 02/481.58.88