• Taxshift leidt volgens Belgische CFO’s en financieel directeurs tot hogere nettosalarissen voor bestaande werknemers (40%)
  • Tegelijk verwachten financieel leidinggevenden ook meer vaste contracten voor tijdelijke werknemers (27%) en extra jobcreatie (23%)
  • In Brussel (27%) en Vlaanderen (22%) blijkt de taxshift een grotere impact op de aanwervingsplannen te zullen hebben dan in Wallonië (18%).

Brussel, 9 februari 2016 – De taxshift heeft een positieve impact op vlak van een stijging van de nettosalarissen en jobcreatie. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs. Ook de studies van het Federaal Planbureau en de Nationale Bank tonen aan dat er dankzij de taxshift 45.000 tot 64.500 extra netto jobs kunnen bijkomen tegen 2021. Een van de geplande maatregelen is een verlaging van de werkgeversbijdrage op de lonen van 33% naar 25% wat de fiscale druk op arbeid vermindert.


Hogere nettosalarissen hand in hand met stijgend aantal arbeidsplaatsen


Het belangrijkste gevolg van de federale taxshift is volgens bijna de helft (40%) van de CFO’s en financieel directeurs een verhoging van het nettosalaris voor bestaande werknemers. Naast de duidelijke impact op vlak van salarissen, lijkt de taxshift voor financieel leidinggevenden ook invloed te hebben op hun aanwervingsplannen. Zo geeft 27% aan dat ze meer vaste contracten zullen aanbieden voor hun tijdelijke werknemers. Nog eens 23% is zelfs van plan om extra jobs te creëren en een op vijf gelooft ook dat bedrijven zullen profiteren van een sterkere concurrentiekracht.


CFO’s en financieel directeurs in Brussel en Vlaanderen hebben echter meer aanwervingsplannen dan hun Waalse tegenhangers. In Brussel gelooft 27% dat de taxshift zal leiden tot extra banen binnen het bedrijf en ook in Vlaanderen zegt 22% dat er nieuwe jobs zullen worden gecreëerd. In Wallonië zijn financieel leidinggevenden nog iets voorzichtiger, met 18% die overweegt om bijkomende posities te creëren.


Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux geeft duiding: “De stijgende koopkracht als gevolg van de toename van de nettosalarissen van werknemers is goed nieuws, aangezien dit de economie verder aanvuurt. De lastenverlagingen in het kader van de taxshift maakt het voor bedrijven al aantrekkelijker om meer werknemers aan te werven. Een bijkomend aspect is dat tijdelijke werknemers dankzij de taxshift meer in staat zijn om een vast contract te verzilveren na een interim-periode.”

Wat zullen volgens u de belangrijkste gevolgen zijn van de federale taxshift voor uw bedrijf?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs in België – Meerdere antwoorden mogelijk

Gezocht: permanente én tijdelijke professional


Rekening houdend met de verlaging van de werkgeversbijdrage van 33% naar 25%, geeft 77% van de financieel leidinggevenden aan dat ze waarschijnlijk extra permanente werknemers zullen in dienst nemen. Nog eens 71% zegt ook tijdelijke werknemers aan te werven als gevolg van deze maatregel.


Voor permanente functies zijn Belgische CFO’s en financieel directeurs het meest geïnteresseerd in medewerkers die al wat professionele ervaring hebben opgebouwd. Bijna twee derde (62%) zegt dan ook op zoek te zijn naar kandidaten met enkele jaren ervaring. Ook in het middenkader is 26% van plan om permanente werknemers aan te werven. Bij tijdelijke functies is de vraag naar kandidaten met ervaring eveneens hoog (55%). Daarnaast zullen ook pas afgestudeerden vooral mogelijkheden krijgen voor tijdelijke jobs, waarbij bijna een derde (30%), aangeeft tijdelijke werknemers te zullen aanwerven voor startersjobs als gevolg van de taxshift.


“Professionals met enkele jaren ervaring die op zoek zijn naar een job, zullen door de ademruimte die de taxshift creëert voor bedrijven, kunnen profiteren van toenemende arbeidsplaatsen. Ook tijdelijke functies bieden vandaag opportuniteiten, en kunnen na verloop van tijd een opstap zijn naar vast werk. Vooral starters die hun eerste stappen zetten in hun carrière, mogen de kansen van interim-werk niet onderschatten. Bedrijven werken graag met starters die flexibel en snel inzetbaar zijn. Tijdelijke en interim-professionals zullen ook in de toekomst een grotere rol gaan spelen naast de vaste medewerkers.” aldus Frédérique Bruggeman.