Een goede onboarding-strategie is cruciaal in de huidige ‘War for Talent’. Uit onafhankelijk onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half bij 1.000 Belgische werknemers, blijkt namelijk dat 60% van de bevraagden zou overwegen op te stappen in de eerste maand als het onboarding-proces niet vlot verloopt. Opvallend genoeg geeft 35% van de bevraagde managers aan dat hun bedrijf niet over een goed onboarding-plan beschikt.

Op de competitieve arbeidsmarkt van vandaag is de concurrentie tussen bedrijven bikkelhard. Wanneer de ideale kandidaat uiteindelijk wordt gevonden, wil een bedrijf natuurlijk voorkomen dat deze al na een paar maanden afhaakt vanwege een negatieve onboarding-ervaring. Onder ‘onboarding’ verstaan we het inwerken van een nieuwe medewerker in zijn taken, de doelen en waarden van de organisatie, en de bedrijfscultuur.

“Getalenteerde medewerkers hebben in deze krappe arbeidsmarkt vaak meerdere opportuniteiten. Als ze de competentie van een bedrijf of departement al snel in twijfel trekken, hebben ze vaak niet het geduld om te wachten en gaan ze op zoek naar een andere opportuniteit”, verduidelijkt Maj Buyst, Director bij Robert Half. 

Onboarding is meer dan opleiding

 Het is belangrijk om tijdens het inwerken van een nieuwe collega ook voldoende aandacht te schenken aan de bedrijfscultuur. Naast het gebrek aan een goede onboarding (60%) wordt ook een mismatch met de bedrijfscultuur (37,5%) opgegeven als een van de belangrijkste redenen om het bedrijf in de eerste maand te verlaten. 

Onboarding gaat immers verder dan enkel en alleen opleiding. Training is uiteraard nodig om de technische aspecten of de exacte invulling van een job aan te leren, maar wordt in een ideaal scenario gekoppeld aan het leren kennen van andere werknemers en het eigen maken van de bedrijfscultuur.  “Een goed doordacht onboarding-proces draagt bij aan sneller ingewerkte werknemers die meer vertrouwen hebben in hun functie, die bijdragen tot een positieve bedrijfscultuur en teamgeest, en die gelukkiger zijn in hun job. Hierdoor zullen ze vaker bereid zijn hard te werken en langere tijd loyaal te blijven aan het bedrijf”, besluit Maj Buyst.  

5 tips die een succesvolle opstart garanderen

Robert Half geeft 5 handige tips om een lange en vruchtbare samenwerking te garanderen met alle medewerkers.

1. Begin voor het begin

Een goede onboarding begint nog voor de nieuwe kracht op de werkvloer aanwezig is. Zorg ervoor dat alle administratieve en IT-zaken op punt staan. Onduidelijkheid is nefast voor een goede sfeer. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat de IT-afdeling op de hoogte moet zijn van een toekomstige nieuwe werkgever, zodat die laatste bij het binnenkomen meteen toegang heeft tot de nodige servers, mappen en toestellen. 

Daarnaast helpt het om hun agenda voor de eerste dagen op voorhand al wat in te plannen. Op die manier kan je de nodige tijd nemen om ze in te werken en hebben ze van bij het begin het gevoel dat ze worden ondersteund.

2. Deel van het geheel

Een nieuwe kracht gooi je best niet zomaar onvoorbereid in het diepe. Geef een duidelijke structuur mee van de verschillende taken, doelen en waarden binnen de organisatie. Duid daarbij wat de rol is van de nieuwe werknemer binnen het geheel. Zo krijgen ze de kans om hun persoonlijke waarden en normen te verbinden met hun taak, collega’s en het bedrijf, waardoor ze gemotiveerder zijn om mee te werken aan het behalen van de targets. Een team dat elkaar goed begrijpt, kan de som van de delen overstijgen, op meerdere manieren. Zorg ook dat deze informatie over meerdere dagen wordt verspreid, zo is er voldoende tijd om alle informatie goed te verwerken.

3. Stel doelen

Opdat een nieuwe werkkracht een duidelijke richting kan uitgaan binnen het bedrijf is het belangrijk dat de werkgever en werknemer samen op zoek gaan naar zowel professionele als persoonlijke doelen. Stel duidelijke verwachtingen en maak zeker ruimte voor de persoonlijke groei van een nieuwe medewerker door middel van opleidingen en trainingen. Als de medewerker het gevoel heeft dat zijn persoonlijke doelen haaks staan op wat van hem wordt verwacht, zal hij al snel de motivatie verliezen. Zorg dus dat deze hand in hand gaan.

4. Zorg voor een buddy

Wie is wie binnen het bedrijf? En waar kan iemand terecht met technische of persoonlijk probleem? Zeker bij grote organisaties kan het best een drempel zijn voor starters om met deze vragen wegwijs te geraken. Daarom is het goed om een ‘buddy’ te voorzien: iemand die persoonlijk verantwoordelijk is voor (een deel van) de onboarding van een nieuwkomer; iemand die kan bijspringen als er moeilijkheden opduiken. Idealiter is dit iemand binnen dezelfde dienst zodat de drempel om vragen te stellen laag blijft.

5. Plan opvolging in

Een evaluatiegesprek legt waardevolle informatie bloot, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Het maakt duidelijk welke aspecten goed verlopen en wat de werkpunten zijn. Plan daarom op regelmatige basis een evaluatiemoment in waar beide partijen terugkijken op zowel de professionele als de persoonlijke groei van de voorbije periode. Als blijkt dat beide standpunten niet overeen zouden komen, is dit meteen een goed moment om misverstanden te vermijden of spanningen te ontmijnen. Belangrijk: ook na een initiële inwerkingsperiode blijven deze gesprekken essentieel.