Salaris meest doorslaggevende factor bij accepteren van job

Brussel, 19 oktober 2023 – De war for talent toont geen tekenen van afname. De arbeidsmarkt blijft zich sterk herstellen, maar de zoektocht naar talent wordt bemoeilijkt door de recordlaagte van de werkloosheidscijfers. Bedrijven maken zich begrijpelijkerwijs zorgen over het behouden en aantrekken van personeel. Dat blijkt uit onderzoek in het kader van de nieuwste Salarisgids van rekruteringsspecialist Robert Half. Zo maakt meer dan 8 op 10 werkgevers zich zorgen over zowel het aantrekken als het behouden van gekwalificeerd talent. Dit staat of valt grotendeels met de verloning. 59% van de werknemers geeft namelijk aan dat onvoldoende salaris de belangrijkste reden is voor het afwijzen van een job wanneer er verschillende aanbiedingen zijn. Een competitief salaris blijft dus aantrekkelijk, maar ook de manier waarop erover gecommuniceerd wordt telt. Zo staan zowel werkgevers als werknemers overwegend positief ten opzichte van regularisatie inzake loontransparantie. Ondanks positieve vooruitzichten voor bedrijfsgroei in 2024, blijft het behoud en aantrekken van talent de grootste uitdaging op de huidige krappe arbeidsmarkt. Volgens de nieuwe Salarisgids van rekruteringsspecialist Robert Half maakt 82% van werkgevers zich zorgen over het aantrekken van nieuw talent. Een gebrek aan flexibiliteit, een gebrek aan competitieve extralegale voordelen en een lage work/life balans vormen de basis voor hun bezorgdheid. 84% van werkgevers maakt zich ook zorgen over het behoud van personeel. De voornaamste redenen hier zijn de zware werkdruk, concurrentie die op de loer ligt en de hoge burn-out cijfers. Een factor die zowel bij het aantrekken als het behouden van werknemers voor heel wat onzekerheid zorgt in de aanhoudende war for talent, is het gebrek aan een competitief salaris. Om talent aan te trekken, ondanks deze onzekerheden, voorzien werkgevers vaak in een aanbod dat in lijn ligt met de markttrends. Uit onderzoek in het kader van de Salarisgids leren we dat de volgende drie elementen momenteel het vaakst worden aangeboden door werkgevers, los van hogere lonen: de mogelijkheden voor professionele groei (37%), flexibele werkomstandigheden zoals telewerk (35%) en meer betaald verlof (30%). Deze voordelen worden doorgaans aangeboden aan het gehele werknemersbestand, maar er is baat bij een gepersonaliseerde aanpak. Jeroen Diels, Regional Managing Director bij Robert Half, legt uit: Een competitief salaris is nog steeds een van de sterkste punten in de zoektocht naar en retentie van werknemers. Voor sommige werkgevers is het echter moeilijk om de salarissen te verhogen. Een manier om een competitief voordeel te bieden aan de werknemer is door te luisteren naar diens individuele noden. Een one-size-fits-all-pakket aan arbeidsvoorwaarden bestaat niet want elke werknemer is een uniek profiel. Het is daarom ook heel belangrijk dat de verwachtingen van werkgever en werknemer overeenkomen. Toch merken we dat dat soms niet altijd even vanzelfsprekend is. Het zijn dergelijke mismatches die zorgen voor ontevredenheid bij de werknemer en frustratie bij de werkgever. Uiteraard bemoeilijkt dat het aantrekken en behouden van talent. Door middel van een open gesprek kan de werkgever achterhalen waar de unieke noden en wensen van de werknemer liggen en hier zo goed mogelijk in tegemoet komen.
Volgens Robert Half ligt de sleutel naar succesvolle acquisitie en retentie van talent in het begrijpen van de voornaamste pijnpunten. Uit onderzoek blijkt dat 59% van werknemers aangeeft dat onvoldoende salaris de belangrijkste reden is voor het afwijzen van een aangeboden job. Maar er is meer dan louter het financiële plaatje. Zo hebben de locatie van het bedrijf, evenals het gebrek aan flexibel werken, beperkte ontwikkelingsmogelijkheden en een bedrijfscultuur die te wensen overlaat ook een grote impact. Hoewel een competitief salaris de belangrijkste factor is volgens werknemers, gaat de waarde die je kan bieden aan je werknemers verder dan alleen de financiële verloning. Zo speelt bijvoorbeeld de locatie van het bedrijf nog steeds een grote rol bij de acceptatie van een job. Dat is een erg verrassende vaststelling in een tijd waarin telewerk gemeengoed is geworden. Het is een mogelijke indicatie dat werknemers gevraagd worden weer vaker naar kantoor te komen. Bied daarom een aantrekkelijke werkomgeving die groei, ontwikkeling en welzijn bevordert. Investeer in training en persoonlijke ontwikkeling, bied flexibele werkschema's en erken hun inzet. Een betrokken en tevreden werknemer is vaak bereid om zich volledig in te zetten voor het succes van het bedrijf, zelfs als het salaris niet het hoogste is. Creëer een plek waar werknemers zich gewaardeerd en gehoord voelen, en je zult zien dat de war for talent nog steeds ‘gewonnen’ kan worden”, voegt Jeroen Diels toe.
Een competitief salaris is en blijft dus belangrijk. Zowel werkgevers als werknemers kunnen hier ook rekenen op de steun van de EU. Recent werd namelijk door de EU een regelgeving goedgekeurd die meer loontransparantie mogelijk zal maken. Als werknemers beter zicht hebben op hoe hun loon wordt bepaald en geloven dat het proces eerlijk is, zullen ze zich sterker gewaardeerd en betrokken voelen. Dit speelt op zijn beurt in het voordeel van de werkgever omdat het zo het moreel, de productiviteit en de algehele werktevredenheid stimuleert. Werknemers reageren alvast erg ontvankelijk op het idee: zo geeft 64% aan dat meer loontransparantie een gunstig effect zal hebben op de bedrijfscultuur en bevestigt 58% van werknemers dat meer loontransparantie de loononderhandelingen eenvoudiger zal maken. Toch is ook 49% van de werknemers bezorgd dat meer transparantie kan leiden tot spanningen tussen werknemers. Loontransparantie heeft zijn voor- en nadelen. Voor zowel werkgevers als werknemers is het belangrijk om dit onderwerp met de nodige voorzichtigheid te behandelen en vooral voldoende aandacht te besteden aan de context, om onbegrip en frustraties te voorkomen. Dit onderwerp wordt idealiter besproken in een privégesprek tussen de HR-manager enerzijds en de werknemer anderzijds waarbij er voldoende duiding en perspectief geboden wordt. Een duidelijk en eerlijk loonbeleid is in ieder geval van essentieel belang in elk bedrijf, zeker in de huidige markt. Het draagt bij aan een gezonde en productieve werkomgeving en ondersteunt het langetermijnsucces van een bedrijf”, besluit Jeroen Diels van Robert Half.
Robert Half heeft een studie uitgevoerd van juni tot juli 2023 onder 1500 respondenten met behulp van een onlinegegevensverzamelingsmethode. De respondenten vertegenwoordigen werkgevers (n=500) en werknemers (n=1000) in de financiële, human resources, operationele/administratieve en technische sectoren (n=375 in elk domein). De respondenten komen uit een steekproef van KMO's (n=750) en grote bedrijven (n=750). Ze zijn afkomstig uit de publieke en private sector, evenals beursgenoteerde bedrijven in de drie regio's van België (Brussel, Vlaanderen, Wallonië).
Robert Half, dat tot de S&P 500 behoort, is het eerste en grootste gespecialiseerde rekruteringsbedrijf ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1948 en beschikt wereldwijd over meer dan 300 filialen waarvan 11 gelegen in België. Robert Half biedt rekruteringsoplossingen op maat voor tijdelijke, permanente en interim-managementopdrachten voor professionals gespecialiseerd in finance en boekhouding, administratie, HR en office support, IT en legal. Meer info op roberthalf.be.