• Jongere werknemers praten meer open over hun loon dan oudere
  • Context van groot belang om misverstanden of frustraties te vermijden

Praten over salaris blijft voor veel Belgische bedienden een delicate kwestie. Dat blijkt uit een recent onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half. Maar liefst 43,9% van de Belgische bedienden geeft daarin aan nooit over salaris te spreken met collega’s. Opvallend is dat jongere medewerkers er wél vaker voor openstaan om over hun loon te praten. 62,4% van de Belgische bedienden jonger dan 34 jaar vindt het geen probleem om tegen collega’s te zeggen hoeveel hij of zij verdient.

Weinig gespreksonderwerpen die op de werkvloer nog zo vaak vermeden worden dan het bedrag dat maandelijks op onze rekening verschijnt. Meer dan 4 op 10 Belgische bedienden vinden het nog steeds moeilijk om over hun salaris te praten met collega’s. Ze vinden het niet professioneel (26%), denken dat het voor jaloezie zorgt (29%), of voelen zich er gewoon niet comfortabel bij om er transparant over te spreken (26%). Vrouwen (46%) zijn ook gevoelig meer weigerachtig om te praten over loon dan mannen (41,3%).

Van zij die wel over hun salaris praten met collega’s, doet 33% dat niet in concrete termen. Ze vertellen niet exact hoeveel ze verdienen, maar geven wel een bepaalde indicatie. Slechts 1 op de 4 bedienden (24%) zeggen dat hun naaste collega’s exact weten hoeveel ze verdienen.

We worden alsmaar openhartiger wat betreft praten over loon

Toch blijkt dat het taboe vooral bij de jongere generatie medewerkers afneemt. Zij zijn minder gereserveerd om het er transparant over te hebben. Het onderzoek toont aan dat 62,4% van de Belgische bedienden jonger dan 34 jaar openlijk over zijn of haar salaris praat met collega’s. Onder hen vertelt 1 op 4 exact hoeveel hij of zij verdient.

Jeroen Diels, Director bij Robert Half, licht toe: “Ook wij merken op dat jongere werknemers het geen probleem vinden om te praten over wat er op hun loonbrief staat. Je kan je dan afvragen of dit een maatschappelijk fenomeen is waarbij het een algemene trend wordt om opener te spreken over loon over alle leeftijdsgroepen heen, of is het toch eerder leeftijdsgebonden? Dat is een interessante denkpiste, maar momenteel moeilijk te voorspellen.”

Is openlijk praten over je salaris nu wel of geen goed idee?

Jeroen Diels legt uit: “Hoewel we inderdaad merken dat de jongere generatie opener is over hun loon, is en blijft het een gevoelige zaak. Het kan immers leiden tot misverstanden en frustraties omdat er context mist. In plaats van dit te bespreken met je collega’s, ga je voor dergelijke materie beter een open en constructief gesprek aan met je leidinggevende of HR. Zij kunnen lonen kaderen en ook perspectief geven. In elk geval is een duidelijk en eerlijk loonbeleid essentieel in elk bedrijf – zeker in de huidige markt – en is een correcte en gelijke verloning voor alle werknemers op basis van objectieve criteria primordiaal om de loonkloof te dichten.”

 

Over het onderzoek

Online-onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Robert Half tussen 1 en 11 oktober 2021 bij 1000 Belgische bedienden representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1000 Belgische bedienden bedraagt 3,02%.