• Het ondernemersvertrouwen blijft hoog, hoewel er markante regionale verschillen zijn:
    • Brussel scoort het laagst qua vertrouwen (58%), maar ziet samen met Vlaanderen toch​ mogelijkheden om nieuwe posities te creëren (27%)
    • In Vlaanderen is het vertrouwen het hoogst (72%), wat zich ook reflecteert in de plannen om vrijgekomen posities in te vullen (63%)
    • Wallonië vertoont ook een relatief lager vertrouwen dan Vlaanderen (60%), maar zet vooral in op het behouden van het personeelsbestand (61%)
  • Kmo’s vertonen de hoogste groeiverwachtingen in vergelijking met grote bedrijven door zowel vrijgekomen posities in te vullen (63%) als nieuwe posities te creëren (26%)

Met een relatief groot vertrouwen onder Belgische bedrijven in de groeivooruitzichten van de Belgische economie (63%) en in het eigen bedrijf (72%), zullen maar liefst 26% van de Belgische HR-managers hun teams uitbreiden in het komende half jaar. Toch zijn er verschillende snelheden waarin deze aanwervingsplannen zullen worden geïmplementeerd, waarbij Vlaanderen en kmo’s het voortouw nemen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 200 Belgische HR-managers.

Uit het onderzoek blijkt dat 63% van de Belgische HR-managers vertrouwen heeft in de groeiperspectieven van België in het komende half jaar. Bovendien verwacht meer dan zeven op tien (72%) Belgische HR-managers dat hun bedrijf verder zal groeien in de tweede helft van 2016. Dit vertaalt zich dan ook naar gunstige vooruitzichten voor financiële en boekhoudkundige professionals want meer dan een op vier (26%) bedrijven is van plan om hun teams uit te breiden.

Verschillende aanwervingssnelheden

​Toch toont het onderzoek ook enkele opmerkelijke regionale verschillen aan. Terwijl zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel ongeveer een gelijke tred volgen wanneer het aankomt op het uitbreiden van hun personeelsbestand, zien we evenwel dat bedrijven in Vlaanderen (27%) en Brussel 
(27%) meer geneigd zijn om nieuwe posities te creëren in vergelijking met Waalse bedrijven (24%).

Hoewel HR-managers uit alle regio’s voornamelijk aangeven hun personeelsbestand te zullen behouden, zijn er ook hier aanzienlijke regionale verschillen. In Vlaanderen (63%) en Wallonië (61%) lijkt er een grotere appetijt te bestaan om vrijgekomen posities in te vullen in vergelijking met Brussel (56%). Deze laatste springt ook in het oog als koploper van de Belgische regio’s waar HR-managers posities willen verwijderen (5%).

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux legt de resultaten uit: “Het is opmerkelijk dat bedrijven steeds minder van plan zijn om hun personeelsbestand te bevriezen of te verminderen. Dat kunnen we ook vaststellen uit deze regionale resultaten. Daar waar nog 31% van de bedrijven in Wallonië in de eerste helft van 2015 van plan was om vrijgekomen posities niet meer in te vullen en geen nieuwe posities te creëren, is dit percentage zienderogen gezakt naar 12%.”

Kmo’s blijven jobmotor van Belgische economie

63% van de Belgische kmo’s is van plan om vrijgekomen posities terug in te vullen ten opzichte van 57% van de grote bedrijven. Grote bedrijven daarentegen kijken in grotere mate hoe ze hun personeelsbestand kunnen bevriezen (14%), terwijl dat duidelijk minder prioritair lijkt te zijn voor kmo’s (8%). Toch maakten grote bedrijven al een belangrijke sprong ten opzichte van 2015, toen maar liefst 28% van de ondervraagde HR-managers uit grote bedrijven van plan was om hun aanwervingsplannen te bevriezen.

Hoewel het voor bedrijven van alle grootte uitdagend blijkt te zijn om gekwalificeerde professionals te vinden (92%), vinden grote bedrijven (90%) het toch gemakkelijker om talent aan te trekken in vergelijking met kmo’s (93%). Kmo’s zijn ook in grotere mate bezorgd (85%) dat topperformers in het komende jaar het bedrijf zullen verlaten voor een andere uitdaging, in vergelijking met grote bedrijven (82%).

“Kmo’s tekenen de grootste groeiverwachtingen op voor het komende half jaar. Dat vertaalt zich ook in het feit dat kmo’s minder geneigd zijn om vrijgekomen posities niet meer in te vullen of geen nieuwe posities te creëren in vergelijking met grote bedrijven. Veel bedrijven ondervinden nu al moeilijkheden om gekwalificeerd personeel te vinden en deze situatie wordt alleen maar intenser in een oplevende economie. Het is dan ook zaak om een efficiënte doorstroom van talent te garanderen om op lange termijn vrijgekomen posities gemakkelijker in te vullen”, aldus Frédérique Bruggeman.