• Meerderheid van de bevraagde managers (56%) verwacht dat nieuwe technologieën voor meer vaste jobs zullen zorgen in 2020. 35% denkt dat er ook meer tijdelijke jobs zullen zijn in hun bedrijf
  • 64% van de respondenten beoordeelt de impact van nieuwe technologieën op de bedrijfscultuur als positief
  • Slechts 1 op 4 managers spreekt voordelen nieuwe technologie actief uit onder werknemers om adoptie te stimuleren

Nieuwe technologie op de werkvloer zorgt voor meer jobs, een positievere bedrijfscultuur en meer flexibiliteit op de werkvloer. Dat is de conclusie van de Belgische managers naar aanleiding van een bevraging van het gespecialiseerd rekruteringsbureau Robert Half bij 602 Belgische managers. “Vooral de mogelijkheid van meer flexibel werk wordt gelauwerd, maar ook het veroorzaken van een “upskilling” bij het personeel en de jobmogelijkheden die daaraan verbonden zijn krijgen lovende woorden van managers,” zegt Joël Poilvache, Director bij Robert Half. Meer dan de helft van de respondenten denkt dat nieuwe technologieën voor meer vaste jobs zullen zorgen.

Volgens het gros van de bevraagde managers (56%) zorgen nieuwe technologieën netto voor meer vaste jobs in 2020. Ruim een derde (35%) onder hen verwacht dat ze ook meer tijdelijke jobs opleveren. Naast jobcreatie, blijven bestaande werkkrachten na de implementatie van nieuwe technologieën langer aan boord: 34% van de respondenten merkt een toegenomen retentie bij hun werknemers. Een derde van de respondenten (32%) vermeldt daarnaast een meer efficiënte samenwerking tussen bedrijven, zoals met B2B-klanten en leveranciers.

“Digitale transformatie wordt vaak gezien als een bedreiging voor jobs. Veel werknemers vrezen bijvoorbeeld dat artificiële intelligentie binnenkort hun job zal overnemen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat Belgische managers dit net zien als een katalysator voor het creëren en behouden van banen én het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.”, aldus Joël Poilvache.

Positieve impact op bedrijfscultuur

Bovendien blijkt uit het onderzoek dat Belgische managers sterk geloven in de positieve effecten van nieuwe technologieën op de bedrijfscultuur. Van de bevraagde kaderleden heeft 64% het gevoel dat nieuwe technologie een positieve impact heeft op de bedrijfscultuur, 18% staat er neutraal tegenover.

“In de toekomst zullen het vaak de werknemers zijn die er bij hun werkgever op aandringen om te experimenteren met nieuwe technologie Ze willen aan de slag in een moderne organisatie, en op het werk met dezelfde geavanceerde technologie werken als thuis waar ze al vaak in aanraking komen met AI. Denk maar aan tools zoals Google Maps en smart home-apparaten”, klinkt het bij Joël Poilvache. “Het betrekken van werknemers blijft dus cruciaal. Zowel om verzet bij het personeel in te perken als om retentie te verhogen hebben werkgevers er dus alle baat bij om hun medewerkers duidelijk te maken dat ook zij de vruchten kunnen plukken van technologische innovatie.”

Toch communiceert nog steeds maar een minderheid over de implementatie van nieuwe technologie naar de werknemers. Eén op vier (23%) geeft aan dat ze de adoptie van nieuwe technologieën vooral stimuleren door de voordelen van technologieën duidelijk uit te spreken. Eén op vijf (21%) managers zegt werknemers aan te moedigen om minder taak-georiënteerd te werken en meer te innoveren en experimenteren op het werk. Eén op de zes respondenten zegt “skills audits” uit te voeren bij hun personeel.

"Voor bedrijven is het belangrijk dat ze weten welke vaardigheden ze nu én in de nabije toekomst nodig hebben. Vervolgens moet men kijken welke vaardigheden men al in huis heeft, welke mensen kunnen klaargestoomd worden door middel van extra trainingen en opleidingen en welk talent op tijdelijke of vaste basis moeten aangetrokken worden om klaar te zijn voor toekomstige uitdagingen”, besluit Joël Poilvache.

Impact op eigen functie

Tot slot zien de Belgische managers niet alleen positieve effecten op het bedrijf en hun werknemers, acht op de tien (79%) bevraagde executives geven aan dat nieuwe technologie ook een positieve impact heeft op hun eigen job. De gebieden waar de meeste leidinggevenden een impact merkten van nieuwe technologie op hun eigen carrière zijn:

  • Hogere persoonlijke productiviteit (38%)
  • Flexibel werk, locatie- en tijdsgebonden (33%)
  • Snellere, meer data-driven beslissingen nemen (31%)
  • Verbeterde strategische- en planningsmogelijkheden (30%)

Over het onderzoek

Robert Half liet in oktober 2019 internationaal onderzoek uitvoeren bij 5.165 respondenten met behulp van een online gegevensverzamelingsmethode. In België werden 602 respondenten bevraagd. De studie bestond verder uit 501 interviews in Australië; 200 in Nieuw-Zeeland; 228 in Singapore; 227 in Hong Kong; 602 in België; 603 in Frankrijk; 601 in Duitsland; 300 in Zwitserland; 403 in Nederland; 600 in het Verenigd Koninkrijk; 275 in de Verenigde Arabische Emiraten; 400 in Brazilië; en 425 in Chili. De respondenten zijn General Managers, Chief Financial Officers en Chief Information Officers met aanwervingsverantwoordelijkheden voor kleine (50-249 werknemers), middelgrote (250-499) en grote (500+ werknemers) van particuliere, beursgenoteerde en publieke sectorbedrijven.