• Vooral slechtere voorwaarden en vacatures die niet aansluiten bij competenties liggen aan de oorsprong

Na alweer een bewogen jaar herleeft de arbeidsmarkt als nooit tevoren. Volgens recente cijfers van VDAB steeg het aantal vacatures in Vlaanderen in oktober 2021 met gemiddeld 37,5% ten opzichte van oktober 2020. Voor Brussel en Wallonië spreken we van een stijging van maar liefst 47%. Toch blijkt uit een recente studie van rekruteringsspecialist Robert Half dat 1 op 3 Belgische bedienden het nu moeilijker vindt dan voor de pandemie om een geschikte job te vinden.

De onzekerheid die de coronacrisis met zich meebracht, zorgde ervoor dat de arbeidsmarkt in een soort sluimermodus terecht kwam. Er werd minder gesolliciteerd en gerekruteerd en bedrijven waren eerder bezig met overleven dan wel met groeien. Het afgelopen jaar is die pauzeknop gelost en werd de ‘fast forward’-knop ingeduwd: bedrijven zijn weer beginnen groeien en gingen meer dan ooit op zoek naar nieuw talent. Die trend is ook merkbaar in het stijgend aantal vacatures, zo blijkt uit recente cijfers van VDAB, waarin een stijging te zien is van 37,5% van het aantal vacatures in Vlaanderen en 47% voor Brussel en Wallonië in vergelijking met eind vorig jaar¹.

“Die stijgende trend stellen we ook vast bij Robert Half en laat duidelijk zien dat bedrijven dit jaar weer focusten op hun groei in plaats van louter het hoofd boven water houden. De economie leeft weer enorm op en bedrijven zoeken nu heschikte kandidaten in een zeer competitieve markt. Dat zorgt ervoor dat de war for talent zich in 2022 heel sterk en duidelijk zal verderzetten”, zegt Jeroen Diels, director bij rekruteringsspecialist Robert Half.

Maar toch vinden we minder makkelijk een geschikte job

Ondanks het feit dat de arbeidsmarkt zich stilaan weer herstelt en er dus een pak meer vacatures zijn dan eind vorig jaar, vindt maar liefst 1 op 3 Belgische bedienden het moeilijker om een geschikte job te vinden dan voor de pandemie². Zij hebben de indruk dat er slechts weinig vacatures zijn (43,9%), dat de vacatures niet aansluiten bij hun vaardigheden en/of kwalificaties (21%) of dat de algemene loonsvoorwaarden zijn verslechterd in vergelijking met voor de pandemie (25,9%). Opvallend is dat het vooral vrouwen zijn die vinden dat het huidige aanbod aan vacatures vaardigheden vereist waarover zij niet beschikken (25,6% vrouwen tegenover 14,9% mannen). 37,5% van de 55-plussers vindt dan weer dat jongeren het voordeel hebben ze dat veel meer digitaal onderlegd zijn wat bepaalde vacatures ten goede komt.

“Deze discrepantie is op z’n minst merkwaardig te noemen”, zegt Jeroen Diels. “Al merken we wel dat er, ondanks de veelheid aan vacatures, ook heel veel specifieke vacatures zijn die zich richten op gespecialiseerde profielen en daardoor moeilijker ingevuld raken. Voor meer algemene jobs zijn er natuurlijk ook meer kandidaten in de running, waardoor er op het einde van de rit ook meer kandidaten naast de job zullen grijpen.”

Jeroen Diels voegt toe: “Tegelijkertijd weten kandidaten dat ze gegeerd zijn en zijn de verwachtingen ook veranderd, terwijl niet elke werkgever hieraan tegemoet kan komen en een sollicitatie hierdoor kan afspringen. Dit kan bijdragen aan de perceptie dat het nu moeilijker is om een job te vinden. Zowel voor werknemer als werkgever kan het opportuun zijn om de verwachtingen bij te stellen. Ontbreken bepaalde skills? Die kan je misschien wel aanleren ‘on the job’. En is het loonsvoorstel niet naar behoren? Kijk dan eens verder dan enkel het salaris. De potentiële werkgever biedt misschien wel veel andere voordelen aan.”

Over het onderzoek

¹https://arvastat.vdab.be/arvastat_basisstatistieken_vacatures.html

²Online-onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Robert Half tussen 1 en 11 oktober bij 1000 Belgische bedienden representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1000 Belgische bedienden bedraagt 3,02%.