• Iets minder dan 5% van de Belgische werknemers werkt zeer veel uren (50 uur of meer per week). Hiermee staat België op de 14e plaats binnen de OESO[1].
  • De gemiddelde verloning in ons land bedraagt € 51.916 per jaar (11e plaats), wat iets hoger ligt dan de gemiddelde € 44.231 per jaar.
  • Bijna drie vierde (74%) van de Belgen tussen 25 en 64 jaar heeft een diploma hoger middelbaar (of gelijkwaardig). Dat is minder dan het algemeen gemiddelde van 76%.

De OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, waarvan de meeste ontwikkelde landen ter wereld lid zijn) publiceerde onlangs zijn laatste Better Life Index. België haalt op verschillende welzijnsindicatoren mooie resultaten. We scoren onder meer goed op het evenwicht tussen werk en privé, verloning en onderwijs. Het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half licht de resultaten toe.

Goed evenwicht tussen werk en privé

Iets minder dan 5% (4,73%) van de werknemers werkt zeer veel uren (50 uur of meer per week). Onze 14e plaats bewijst dat we een goed evenwicht vinden tussen werk en privé. België haalt hier een veel lager cijfer dan de gemiddelde 13% van de OESO.

In onze buurlanden werken vooral de Fransen veel uren (8% van de werknemers), terwijl de scores van Luxemburg (3,27%) en Duitsland (4,96%) nauw aansluiten bij die van ons. Nederland is vicekampioen van de OESO in de categorie evenwicht tussen werk en privé (achter Rusland) met slecht 0,44% van de werknemers die 50 uur of meer per week werkt.

Land

Percentage van de werknemers die zeer lange uren werken (50 uur of meer per week)

Frankrijk8%
Duitsland4,96%
België4,73%
Luxemburg3,27%
Nederland0,44%
Rusland0,18%

Uit een vorige enquête van Robert Half blijkt dat 42% van de Belgische werknemers dit evenwicht tussen werk en privé een zeer belangrijk criterium vindt bij de zoektocht naar een nieuwe job.

Frédérique Bruggeman, Managing Director van Robert Half Belux: "De werknemers staan vandaag veel meer open voor nieuwe uitdagingen en veranderen vlugger van werkgever om van interessante(re) arbeidsvoorwaarden te genieten. De beste kandidaten en werknemers – die goed weten wat hun marktwaarde is – kunnen het zich permitteren om een job te zoeken die aan al hun vereisten voldoet. Vandaar dat het zo belangrijk is dat organisaties een retentiestrategie hebben die gericht is op het behoud van mensen met de vereiste competenties. Op de arbeidsmarkt is er veel concurrentie en de vraag is vaak groter dan het aanbod. Bedrijven kunnen hun vacatures echter aantrekkelijker maken met 'new age'-voordelen (kinderopvang, was- en strijkdiensten, fitnesscentrum enz.) om de beste talenten aan te trekken en te behouden."

Hoge gemiddelde verloning

Het loon is een van de belangrijkste aspecten van de kwaliteit van een job. In België verdient een werknemer gemiddeld € 51.916 per jaar, dus ook hier scoren we goed. We halen de 11e plaats binnen de OESO, waar de gemiddelde verloning € 44.231 per jaar bedraagt.

Land

Gemiddelde verloning*

Luxemburg66.401 EUR
Nederland55.058 EUR
België51.916 EUR
Duitsland47.360 EUR
Frankrijk44.074 EUR

*wisselkoers van januari '16

Maar het kan zelfs nog beter. Een recent onderzoek van Robert Half toont aan dat bijna een vierde (22%) van de Belgische HR-verantwoordelijken in de loop van de komende 12 maanden een gemiddelde loonsverhoging van 5% verwacht.

Frédérique Bruggeman: "Ook al is het loon niet de enige interessante factor om een werknemer aan te trekken of te behouden, toch kan een loonsverhoging of bonus soms het verschil maken. Bedrijven doen er best aan hun verloningspolitiek voor de medewerkers dus regelmatig herbekijken in de hoop zo hun beste talenten tevreden te houden. Bovendien erkennen meer en meer bedrijven het belang van een gepersonaliseerde verloningspolitiek op lange termijn. Zo kunnen ze beter inspelen op de specifieke vereisten en behoeften van iedere kandidaat: bedrijfswagen, internetverbinding thuis, computer en telefoon van het werk, aanvullende pensioenverzekeringen…"

Onderwijs kan beter

De OESO stelt: “Een bevolking met een goed onderwijs- en opleidingsniveau is cruciaal voor het maatschappelijke en economische welzijn van een land. Een goede opleiding verbetert de kansen op een job én een correcte verloning.”

Bijna drie vierde (74%) van de Belgen tussen 25 en 64 jaar heeft een diploma hoger middelbaar (of gelijkwaardig). Dat is minder dan de gemiddelde 76% binnen de OESO. De Belgische leerlingen staan evenwel op de 12e plaats qua kennis. Ze krijgen een voldoende voor begrijpend lezen, wiskunde en wetenschappen, of de 'de essentiële kennis en vaardigheden om volledig in de maatschappij mee te draaien'.

Frédérique Bruggeman besluit: "Ook al scoort België niet zo slecht op onderwijs, toch hebben nog veel rekruteringsverantwoordelijken moeite om gekwalificeerde professionals te vinden. Dat is het geval voor 92% van de HR-verantwoordelijken in België. Bovendien kunnen we niet genoeg herhalen dat studeren in het Engels of andere vreemde talen op lange termijn in je voordeel speelt. De mondialisering van de economie is een vaststaand feit. Kennis van verschillende vreemde talen is dan ook een must. Wie vandaag slechts één taal kent, krijgt het moeilijk op de Belgische arbeidsmarkt en grijpt misschien zelfs steeds naast de job."

Bekijk alle resultaten van de Better Life Index online: http://www.oecdbetterlifeindex.org

[1] Lidstaten van de OESO: Australië, België, Canada, Chili, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland en Zuid-Korea.