Internationale verloningstrends voor financiële werknemers in 2016 – Onderzoek in 16 landen

  • 33% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs zegt dat de salarissen zullen stijgen, een stijging van 5% ten opzichte van 2015
  • 91% zal dit jaar bonussen toekennen, een stijging van 11% ten opzichte van 2015
  • België scoort lager dan het Europese gemiddelde qua loonsverhogingen (33% t.o.v. 42% Europees gemiddelde) en stijgende bonussen (21% t.o.v. 24% Europees gemiddelde)

Brussel, 16 februari 2016 – De organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) becijferde dat de gemiddelde jaarsalarissen in België tussen 2007 en 2014 zijn gestegen met 2.6%. Deze trend lijkt zich voort te zetten, zo blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs. Niet alleen worden de lonen in België verwacht verder te zullen stijgen in 2016; ook zijn er veelbelovende vooruitzichten qua bonussen. Deze bevindingen liggen in lijn met de recente resultaten van de Robert Half Salarisgids 2016. Toch hinkt België achterop bij haar Europese collega’s.

België voorlaatste in Europese ranglijst positieve verloningtrends

Ondanks de optimistische signalen die wijzen op een herstellende economie, blijft België (33%) onderaan de barometer schommelen wat betreft geplande loonsverhogingen voor financiële medewerkers. België wordt daarbij op de voet gevolgd door Frankrijk (32%) die de minst positieve verloningtrends plannen dit jaar. Dit staat in schril contrast met de verloningstrends in andere Europese landen. In het Verenigd Koninkrijk plannen bijna dubbel zoveel (63%) financieel leidinggevenden loonsverhogingen en ook in Duitsland voorziet meer dan de helft (53%) een stijging van de lonen. Met deze voorlaatste positie in de Europese ranglijst, zit België sterk onder het Europese gemiddelde (42%).

Positieve verloningstrends in Europa

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs

Toch is de evolutie van de lonen in België aan de beterhand. Vorig jaar was nog maar 28% bereid om de lonen op te trekken. Vooral KMO’s schetsen een positief beeld over de verwachte salarissen. 38% van de CFO’s en financieel directeurs uit KMO’s is bereid om de lonen in hun organisatie te doen stijgen, daar waar 27% van hun tegenhangers in grote bedrijven het hiermee eens is.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux legt de resultaten verder uit: “Volgens de laatste cijfers van Federgon steeg de werkgelegenheid opnieuw dit jaar en piekte het hier mee op zijn hoogste niveau ooit. Tegelijk nam het aantal werkzoekenden en het aantal tijdelijke werklozen af. Het probleem van de talentschaarste is vandaag dus sterk aanwezig en dwingt bedrijven creatief na te denken over hoe ze hun medewerkers kunnen blijven motiveren en belonen. In een competitieve markt, onderkennen steeds meer bedrijven dat een competitief salaris hier ongetwijfeld een beduidende impact op heeft.”

Tendens naar meer bonussen

In het Europese klassement van de evolutie van bonussen neigt België (21%) iets meer naar het Europese gemiddelde (24%). Beste in de klas is opnieuw het Verenigd Koninkrijk (31%), gevolgd door Frankrijk (30%) waar een bonuscultuur meer ingeburgerd is, in vergelijking met ons land.

Evolutie stijgende bonussen in Europa

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs

Een variabel verloningspakket lijkt voor veel financieel leidinggevenden in België een interessante optie. Zo blijkt dat bonussen een belangrijk onderdeel worden van het voorgestelde salarispakket. Ruim negen op tien (91%) financieel leidinggevenden zegt dat ze bonussen zullen toekennen dit jaar. In 2015 was dit maar liefst 11% lager. Daarnaast verwacht iets meer dan een vijfde (21%) zelfs dat de bonussen zullen stijgen. Dit is opnieuw een stijging ten opzichte van 2015 (17%). Zes op tien (60%) zal de bonussen niet verhogen of verlagen in de komende twaalf maanden.

 “Bedrijven die de uitkomst van een economische heropleving nog even willen afwachten, verkiezen eerder een financieel extraatje in plaats van een permanente loonsverhoging voor hun medewerkers. Bedrijven die hun bonusplan koppelen aan concrete doelstellingen, zullen een win-win situatie ondervinden aangezien ze hiermee hun medewerkers bij de bedrijfsresultaten betrekken. Bedrijven creëren hiermee een prestatiegerichte cultuur, waarin extra inspanningen beloond worden. Dit kan op zijn beurt een belangrijke rol spelen om toptalent aan het bedrijf te binden in een context van een steeds krapper wordende arbeidsmarkt”, aldus Frédérique Bruggeman.