Brussel, 9 november 2015 – Volgens recente cijfers van Eurostat steeg het aantal openstaande vacatures in België met 0.3% in het tweede kwartaal van 2015 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. België is hiermee een van de sterkste stijgers in Europa. Met een groter jobaanbod staan werknemers ook meer open voor nieuwe opportuniteiten. Uit onafhankelijk onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 1000 bedienden blijkt dat Belgen vooral van job veranderen voor een hoger loon en een betere balans tussen het werk- en privéleven.

Retentie in een markt met verhoogde arbeidsmobiliteit

Met een geleidelijk groeiherstel van de Belgische economie, zullen bedrijven in toenemende mate extra talent aanwerven wat inhoudt dat het jobaanbod in de komende maanden verwacht wordt verder toe te nemen. Door het grotere aanbod op de arbeidsmarkt gaan werknemers dan ook meer uitkijken naar een nieuwe opportuniteit. Zo zegt 68% van de bedienden dat het waarschijnlijk is dat ze in de komende 12 maanden op zoek zullen gaan naar een nieuwe job. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zeven op de tien financieel verantwoordelijken zeggen bezorgd te zijn dat hun topmedewerkers binnen de finance- en accountingafdeling het komende jaar het bedrijf zullen verlaten voor een andere uitdaging.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux zegt hier het volgende over: “Een weloverwogen retentiestrategie wordt des te belangrijker nu de arbeidsmarkt terug aantrekt en het aantal beschikbare jobs aanzienlijk toeneemt. Bedrijven beseffen dan ook dat een strategisch retentieplan, afgestemd op het behoud van de ‘high-performers’, een hoge plaats verdient op de bedrijfsagenda en een doorslaggevende factor kan zijn om concurrentievoordeel te verkrijgen en te behouden in een competitieve markt.”

Loon is belangrijkste factor om van job te veranderen

Meer dan de helft (51%) van de Belgische bedienden geeft aan dat ze voor een hoger loon bereid zijn om het bedrijf te verlaten. Volgens 18% is een betere balans tussen werk- en privéleven dan weer de meest bepalende factor in de beslissing om van job te veranderen, gevolgd door carrièreontwikkeling (9%), betere bedrijfscultuur (8%), geografische locatie (8%) en de relatie met de baas en/of andere collega’s (6%).

De volgende vraag werd gesteld aan 1000 Belgische bedienden: “Rangschik de volgende factoren die u ertoe zouden aanzetten om uw huidige baan/bedrijf te verlaten”

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in september 2015 Half bij 1000 bedienden in België in opdracht van Robert Half

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux gaat verder: “Bedrijven die er in slagen om hun werknemers gemotiveerd te houden wat dus de loyaliteit naar het bedrijf toe ten goede komt, hebben een stapje voor op de concurrentie. Een effectieve retentiestrategie moet echter flexibel zijn en rekening houden met wat er leeft op de werkvloer. Er is dan ook geen standaardbenadering voor personeelsretentie.”

“Het is belangrijk om oor te hebben naar de signalen van medewerkers en rekening te houden met hun wensen. Een goede communicatie is essentieel voor een goed HR-beleid. Werkgevers die precies weten waar hun medewerkers naar op zoek zijn, zullen hen sterker aan het bedrijf kunnen binden. De Robert Half Salarisgids 2016 onderstreept bovendien het belang van een gepersonaliseerd en gericht HR-beleid, zeker nu er zoveel verschillende generaties op de werkvloer samenwerken”, besluit Frédérique Bruggeman.

Robert Half geeft enkele tips voor bedrijven om een efficiënte retentiestrategie uit te bouwen:

  • Communiceer open en duidelijk met uw werknemers over wat hun verwachtingen, bezorgdheden en wensen zijn.
  • Onderschat het belang van erkenning en waardering niet.
  • Bied een competitief en gepersonaliseerd verloningspakket aan waarbij u ook voldoende aandacht geeft aan extralegale voordelen.
  • Bied incentives aan topperformers na afronding van een succesvol project of aan het einde van een succesvol jaar waarin ze hun doelen bereikt hebben.
  • Geef voldoende aandacht aan carrièreplanning van uw werknemers.
  • Promoot uw ‘employer brand’ door regelmatig en consistent de missie, visie en waarden van het bedrijf te communiceren en te linken aan de bedrijfsactiviteiten of aan de manier waarop er in het bedrijf gewerkt wordt.
  • Vraag feedback aan personeelsleden die al langer in dienst zijn over hun drijfveren en redenen die hen kunnen aanzetten het bedrijf toch ooit te verlaten en verwerk deze informatie in uw retentiestrategie.
  • Organiseer gestructureerde exitinterviews zodat u kunt voorkomen dat andere werknemers om dezelfde redenen hun ontslag geven.