• 38% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs ervaart vertraagde commerciële activiteiten tijdens de zomermaanden
 • 16% zegt dat productiviteitsverlies het grootste nadeel is
 • Grote bedrijven/multinationals lijken in grotere mate negatieve invloed te ondervinden dan kmo’s

Brussel, 14 juli 2015 – Volgens de laatste cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie (Statbel) gaat 63% van de Belgen met vakantie. Dit brengt gevolgen met zich mee voor het bedrijfsleven ondanks de voordelen van de zomervakantie voor werknemers. Uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, blijkt dat 83% van de CFO’s en financieel directeurs negatieve gevolgen ondervindt in het bedrijf tijdens de zomermaanden. Grote bedrijven en multinationals (88%) lijken hier in grotere mate mee geconfronteerd te worden dan kmo’s (78%).

Bijna vier op tien (38%) financieel verantwoordelijken zeggen dat de commerciële activiteiten vertragen, gevolgd door 19% die zegt dat er minder leiding wordt gegeven door het management tijdens de zomermaanden. Nog eens 16% is daarnaast van mening dat het bedrijf - omwille van de jaarlijkse vakanties – aan productiviteit inboet en 10% zegt dat het personeel minder gemotiveerd is. Slechts 17% is van mening dat de zomerperiode geen negatieve impact heeft op hun bedrijf.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux zegt hier het volgende over: “Iedereen heeft recht op vakantie en dergelijke vrije periodes zijn ook noodzakelijk om de batterijen terug op te laden. Werknemers die tijdig vakantiedagen opnemen, zijn doorgaans meer tevreden over hun job, gemotiveerder en productiever bij hun terugkeer.”

“Sommige ondernemingen kunnen het zich echter niet veroorloven om tijdens de vakantie projecten en taken tijdelijk stop te zetten. Om de productiviteit te waarborgen en tegelijkertijd de eigen werknemers hun welverdiende vakantie niet te ontzeggen, doen bedrijven geregeld een beroep op tijdelijke werkkrachten. Dit verlicht de werklast van de aanwezige werknemers en stelt hen in staat om de gewenste bedrijfsproductiviteit aan te houden”, aldus Frédérique Bruggeman.

Kalmere periodes op het werk bieden opportuniteiten voor het bedrijf

 • Extra tijd om onafgewerkte projecten en taken op te nemen en verder af te werken
 • Extra tijd voor een statusupdate van de reeds behaalde resultaten en targets
 • Extra tijd voor meer waardering/erkenning van het personeel (dat aanwezig is in het bedrijf)
 • Extra tijd om de planning voor de komende maanden verder te analyseren en af te werken
 • Extra tijd om te reflecteren over de verdere carrièreontwikkeling

Robert Half heeft vijf aanbevelingen ontwikkeld voor bedrijven zodat hun werknemers stressvrij op vakantie kunnen vertrekken:

 • Stel een teamplanning op – Door een teamplanning op te stellen kunnen de taken onderling verdeeld worden wanneer werknemers met vakantie zijn. Hierdoor kent iedere werknemer zijn/haar verantwoordelijkheden en kunnen ze op voorhand de zaken tijdig inplannen.
 • Wees voorbereid – Voor een collega met vakantie gaat, is het belangrijk om duidelijkheid te scheppen over de verwachtingen en deadlines. Een goede voorbereiding en duidelijke afspraken met betrekking tot de taken zijn nodig om de (bijkomende) werklast beter te beheren en de nodige acties te ondernemen.
 • Zorg voor ondersteuning – Door een beroep te doen op tijdelijke werkkrachten tijdens de zomermaanden kan er niet enkel tegemoet gekomen worden aan de dringendste projecten en dagdagelijkse taken, maar ook de vaste werknemers zullen niet overbelast worden en kunnen met een gerust hart op vakantie vertrekken.
 • Laat enige flexibiliteit toe – Door werknemers extra flexibiliteit te geven in de periode vlak voor hun vakantie zullen ze nog meer geneigd zijn om extra inspanningen te leveren om hun taken tijdig af te werken.
 • Vergeet (wettelijke) vakantie niet te stimuleren – Iedere werknemer heeft – afhankelijk van zijn/haar situatie – recht op een minimum aantal vakantiedagen en het is belangrijk om werknemers aan te moedigen deze dagen op te nemen. Werknemers die tijdig hun vakantiedagen opnemen, zijn over het algemeen meer tevreden over hun job en productiever doorheen het jaar.

Document: Persbericht Robert Half_Meer dan acht op tien bedrijven ondervinden negatieve gevolgen tijdens de zomermaanden