• 83% van de Belgische bedienden is tevreden over zijn/haar huidige salaris
  • Vlaamse werknemers zijn iets meer tevreden over hun salaris (86%) dan Waalse (82%) en Brusselse (81%) werknemers.
  • Werknemers zijn meer tevreden over hun salaris (83%) dan om de extralegale voordelen (78%) en bonus (57%)
  • Babyboomgeneratie is meest tevreden over verloningspakket in vergelijking met generatie X en Y
  • Flexibele werktijden (50%), pensioenbijdragen (41%) en maaltijdcheques (39%) zijn voor medewerkers de belangrijkste voordelen

Brussel, 3 november 2015 – Salarissen, bonussen en extralegale voordelen vormen de hoofdcomponenten van het verloningspakket. Om meer inzicht te krijgen in de opvattingen en behoeften van werknemers over hun verloning vroeg het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half 1000 bedienden in België naar de tevredenheid over hun verloningspakket. Het onderzoek toont aan dat een ruime meerderheid hierover tevreden is.

Medewerkers vooral tevreden over salaris en extralegale voordelen
Meer dan acht op de tien (83%) Belgische bedienden zijn tevreden over hun salaris. Ook extralegale voordelen scoren goed met meer dan drie kwart (78%) die zegt dat ze erover tevreden zijn. Medewerkers zijn echter heel wat minder positief over de bonus: zo zegt slechts 57% hierover tevreden te zijn.

De mate van tevredenheid varieert tussen de verschillende generaties op de werkvloer. Babyboomers zijn het meest positief over hun verloningspakket vergeleken met generatie X en Y en dit geldt voor de drie verloningscomponenten (salaris, extralegale voordelen en bonus).

De volgende vraag werd gesteld aan 1000 Belgische bedienden: “In hoeverre bent u tevreden met uw huidige verloningspakket?”

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in september 2015 in opdracht van Robert Half bij 1000 bedienden in België

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux zegt hier het volgende over: “Omdat werknemers een bepalende factor zijn voor het succes van een onderneming is het cruciaal voor bedrijven om hun medewerkers tevreden te houden. Tevreden medewerkers zijn namelijk niet enkel productiever en gemotiveerder, ze zullen doorgaans ook langer voor het bedrijf blijven werken. Verloning heeft logischerwijze ook een invloed op de mate van tevredenheid. Het loont dus de moeite om als bedrijf na te gaan welke voordelen de individuele werknemer motiveren en indien mogelijk hierop in te spelen. Dit heeft niet alleen een positieve invloed op het imago van het bedrijf als aantrekkelijke werkgever, maar versterkt ook de personeelsretentie binnen het bedrijf.”

Welke voordelen vinden werknemers het belangrijkst?
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat bepaalde voordelen populairder zijn dan andere. Bijna de helft (44%) van de ondervraagde werknemers zegt dat flexibele werktijden en thuiswerken in hun top drie staat van meest belangrijke voordelen. De groepsverzekering staat op nummer twee met 41%, gevolgd door 39% die verwijst naar maaltijdcheques en/of ecocheques.
Top 10 belangrijkste voordelen voor de Belgische werknemer
Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in september 2015 in opdracht van Robert Half bij 1000 bedienden in België – meerdere antwoorden mogelijk

Frédérique Bruggeman gaat verder: “Extralegale voordelen zijn vandaag niet meer weg te denken uit het algehele verloningspakket. Ook werknemers beseffen steeds meer de nettowaarde van dergelijke extra’s. Uit de Robert Half Salarisgids 2016 blijkt ook dat voordelen die de balans tussen werk- en privéleven verbeteren, zoals thuiswerken en flexibele werktijden, steeds populairder worden bij werknemers. Indien de functie het toelaat, spelen bedrijven ook steeds vaker in op deze trend, ook omdat ze een aantrekkelijk alternatief vormen voor salarisverhogingen.”

Top 5 belangrijkste voordelen volgens generatie

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in september 2015 in opdracht van Robert Half bij 1000 bedienden in België – meerdere antwoorden mogelijk

“Hoewel er grote gelijkenissen zijn tussen de verschillende generaties is er geen standaardmanier om medewerkers van alle generaties aan te werven en te behouden. Sommige zaken zijn nu eenmaal belangrijker voor de ene werknemer dan voor de andere. In het kader van het aantrekken en behouden van toptalent, is het daarom belangrijk om als bedrijf in te spelen op de behoeften van elke medewerker. Ook al zijn er nog veel bedrijven die met een eenduidig verloningsbeleid werken, is er een trend naar een flexibele beloningssfeer waarbij bedrijven dus in toenemende mate rekening houden met de individuele wensen en voorkeuren”, aldus Frédérique Bruggeman.

Contacteer ons Hill+Knowlton Strategies Press Office Maïté Oreglia/Joseph Lemaire E-mail : maite.oreglia@hkstrategies.com joseph.lemaire@hkstrategies.com Tel.: 02/737.95.00