Maandag sollicitatiedag: doen of niet doen?

Januari populairste sollicitatiemaand De krapte op de arbeidsmarkt biedt opportuniteiten aan werknemers die uitkijken naar een nieuwe uitdaging. En een maandag in januari is het geliefkoosde tijdstip van de Belg om te solliciteren. Maar is dat terecht, maak je meer kans als je net dan solliciteert? Rekruteringsspecialist Robert Half maakte de analyse. Uit eerder onderzoek (december 2022) van Robert Half blijkt dat bijna een op vijf Belgische bedienden actief een nieuwe job zoekt, en dat bijna de helft zegt zeker open te staan voor een nieuwe uitdaging. Werknemers lijken te blijven inspelen op de kansen die de huidige arbeidsmarkt biedt. Een op de drie werkgevers stelt verder vast dat er meer werknemers het bedrijf verlaten binnen de 12 maanden na opstart, zo blijkt uit de Salarisgids 2024 van Robert Half. Tegelijkertijd geeft de helft van de werkgevers aan om dit jaar hetzelfde aantal werknemers als in 2023 aan te willen houden, terwijl bijna 40% bijkomende mensen wil aanwerven. Met andere woorden: werkgevers blijven op zoek naar nieuwe mensen. Een zoveelste bevestiging van de ongekende luxepositie waarin sollicitanten zich bevinden. Robert Half analyseerde daarom de sollicitatiegewoontes van de Belgische bediende.
Een op de vijf sollicitanten stuurt zijn cv op een maandag. Opvallend: mensen solliciteren beduidend minder tijdens het weekend. De populairste maand om te solliciteren is januari. Tijdens de eerste drie maanden van het jaar wordt drukker gesolliciteerd dan in de zonnige(re) maanden. Vorig jaar was dat overigens nog meer dan andere jaren. Waar normaal ongeveer 30% van alle sollicitaties tussen januari en maart worden verstuurd, was dat in 2023 meer dan 40%. “Er is een goede verklaring voor de piek in het eerste kwartaal. Bedrijven maken hun budgetten doorgaans op het einde van het jaar op, dus kunnen ze in het begin van het daaropvolgende jaar actie ondernemen. Naarmate het jaar vordert, kunnen verschillende gebeurtenissen - binnen het bedrijf, in de sector, op wereldniveau - impact hebben op het personeelsbestand”, zegt Jeroen Diels, regional managing director bij Robert Half.
Maar de vraag is dus: maak je meer kans op een job als je op een maandag in januari solliciteert? Volgens de experten van Robert Half is dat niet per se het geval. Het eerste criterium bij iedere sollicitatie is het cv van de kandidaat. Dat moet er gewoon uit springen, dat is veel belangrijker dan de timing. Bovendien is het niet omdat je op maandag solliciteert, dat jouw bericht nog diezelfde dag wordt behandeld – integendeel. Vaak wacht men tot een bepaald aantal sollicitaties ontvangen is om te kunnen vergelijken. Met de huidige krapte op de arbeidsmarkt kunnen de bedrijven het zich moeilijker veroorloven om een sollicitatie niet voldoende snel te behandelen. “Bedrijven moeten zich realiseren dat het sollicitatieproces een eerste stap is in de employee experience, in hoe een mogelijke nieuwe collega jouw bedrijf ervaart. Laat je een kandidaat lang wachten, loop je veel kans dat je die kandidaat kwijt bent. Bovendien zorg je er ook best voor dat vacatures niet te lang open blijven staan. Dat roept misschien niet alleen vragen op bij kandidaten, het zegt wellicht ook dat je het gezochte profiel misschien wel moet herbekijken”, zegt Diels.
Naast het aantrekken van personeel, maakt bijna 85% van de werkgevers zich ondertussen ook zorgen over het aan boord houden van werknemers, door de hoge werkdruk, het toenemende aantal burnouts of de vrees dat headhunters de beste medewerkers komen wegplukken. “De huidige dynamiek op de arbeidsmarkt zorgt er dan ook voor dat bedrijven meer dan ooit inzetten op hun retentiebeleid. Ze willen daarom beter inspelen op de ambities van hun medewerkers, meer en betere opleidingen aanbieden of het verloningspakket bijsturen”, besluit Jeroen Diels.