• De top drie op de agenda van Belgische CFO’s en financieel directeurs in 2016: tekort aan de juiste vaardigheden (28%), stijgende bedrijfskosten (18%) en IT en gegevensbeveiliging (16%)
  • Financieel leidinggevende zijn vooral bezorgd dat dit een impact zal hebben op hun besluitvormingsvermogen (96%), bedrijfsprestaties (90%) en de productiviteit (88%) 

Brussel, 27 januari 2016 – In haar laatste prognoses, voorspelde de Europese Commissie al dat de Belgische economie met 1,4 procent zal groeien in 2016, het hoogste cijfer in vele jaren. Hierdoor verschuift de agenda van de Belgische CFO en financieel directeur meer richting het vinden van talent om hun nieuwe projecten en initiatieven te ondersteunen. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs. Toch blijft kostenbeheersing in de nasleep van de financiële crisis ook nog een belangrijke rol spelen.

Talent bovenaan verlanglijstje

Na een periode van kostenbeheersing is er een opvallende kentering naar meer focus op groei. Dit vertaalt zich eveneens in het prioriteitenlijstje van de Belgische CFO’s en financieel directeurs.  

Top 6 uitdagingen van de Belgische CFO en financieel directeurs in 2016

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs in België –

door afronding kan de totale som mogelijks niet uitkomen op 100%

Daar waar drie jaar geleden de belangrijkste bezorgdheid nog het verzekeren van bedrijfsgroei (35%) was, is dit nu verschoven naar het aanpakken van het nakend tekort aan de juiste vaardigheden (28%). Nochtans blijft het beheersen van de bedrijfskosten voor 18% van de ondervraagde CFO’s en financieel directeurs ook dit jaar nog belangrijk. Een andere constante uitdaging blijkt de nood om in te spelen op veranderingen in regelgeving en compliance (16%).

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux geeft duiding: “De focus voor bedrijven ligt steeds meer op het genereren van groei. Financieel leidinggevenden willen daarom snel kunnen inspelen op de aanwerving van geschikte medewerkers om hun nieuwe groei-initiatieven te ondersteunen. Toch blijft het juiste talent vinden een belangrijke uitdaging, die door het economisch herstel nog prominenter wordt in 2016. Ook de veranderende en complexere wet- en regelgevingen stellen steeds hogere kennis eisen aan de CFO en het hele financeteam, omdat hier specifieke vaardigheden voor nodig zijn.”

 Hindernissen voor besluitvaardigheid, bedrijfsprestaties en productiviteit

Deze uitdagingen wegen vooral op de besluitvormingskracht van bedrijven. Maar liefst 93% van de bevraagde CFO’s en financieel directeurs geeft aan dat de bovenstaande uitdagingen hun besluitvaardigheid beïnvloedt. Voor CFO’s en financieel directeurs is er ook een voelbare impact op het vlak van competitiviteit. Negen op tien onder hen stelt dan ook dat de gevolgen van onder andere een tekort aan vaardigheden en toenemende bedrijfskosten een rol spelen in de bedrijfsprestaties en in de bedrijfsproductiviteit (88%).

“Het is essentieel voor CFO’s en financieel directeurs om hun bedrijfsdoelstellingen voor 2016 goed in kaart te brengen en vooral uit te kijken naar die opportuniteiten en talenten die groei genereren. Ook de juiste medewerkers aanwerven, is cruciaal. CFO’s en financieel directeurs die kunnen steunen op een groep talentvolle medewerkers hebben vaak meer vertrouwen bij het nemen van strategische beslissingen. De vraag naar toptalent is groter dan het aanbod, een juist en proactief aanwervings- en retentiebeleid is daarom cruciaal om de juiste werknemers aan te trekken en te behouden.”, aldus Frédérique Bruggeman.