• 39% van de Belgische HR-managers zegt dat ze het meest geneigd zijn een salarisverhoging te geven op basis van meetbare resultaten van de prestaties.
  • Slechts 17% stelt de anciënniteit van de werknemer voorop om een salarisverhoging te geven.
  • Andere factoren waarom HR-managers geneigd zouden zijn een loonverhoging te bieden, zijn professioneel gedrag, bereidheid om te leren en extra verantwoordelijkheden opnemen.
  • 24% van de Belgische HR-managers zegt dat de salarissen van bestaande werknemers zullen stijgen in 2015

Brussel, 9 juni 2015 - Uit onderzoek van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, blijkt dat zowat 1 op 4 (24%) van de Belgische HR-managers verwacht dat de lonen van hun werknemers dit jaar zullen stijgen. Er zijn verschillende redenen waarom werkgevers loonsverhogingen toekennen. Toch lijken zij in toenemende mate gelinkt te worden aan individuele prestaties. Bijna vier op tien (39%) HR-managers zeggen namelijk dat ze het meest geneigd zijn een salarisverhoging te geven op basis van meetbare resultaten van de prestaties. Op die manier zouden extra salariskosten in parallel met een stijging van de productiviteit komen te staan. Dit staat tegenover 17% die de anciënniteit van de werknemer voorop stelt.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux zegt hier het volgende over: “De loonevolutie van een medewerker verliep vroeger doorgaans evenredig met de anciënniteit, maar dit is doorheen de jaren geëvolueerd. Vandaag vormen de geleverde individuele prestaties, productiviteit en competenties voor steeds meer bedrijven de voornaamste criteria om een loonsverhoging toe te kennen. Bedrijven ontwikkelen steeds vaker een transparant verloningsbeleid, zodat beslissingen omtrent het al dan niet geven van een loonsverhoging duidelijk is voor de werknemer. Deze transparantie draagt ook bij tot de algemene job tevredenheid.”

“Dit principe gaat ook op voor de bonussen. Zowel cashbonussen of bonussen in aandelen, warrants of opties zijn doorgaans gelinkt aan enerzijds bepaalde objectieven die vastgelegd werden in het begin van het jaar en anderzijds aan de resultaten van het bedrijf in het algemeen. Op deze manier kan het bedrijf financiële incentives koppelen aan geleverde prestaties en resultaten,” aldus Frédérique Bruggeman.

Door welke van de volgende factoren zou u het meest geneigd zijn om een medewerker een loonsverhoging te bieden? 

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische HR-managers – meerdere antwoorden toegestaan

 

De Robert Half Salarisgids 2015 biedt een uitgebreid overzicht van de gangbare salarisvorken, extralegale voordelen en specifieke job trends voor finance- en accountingprofessionals, finance professionals in de financiële dienstverleningssector en administratieve professionals.

Document: Persbericht: Loonsverhoging - prestaties versus anciënniteit