• 15% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs heeft dit jaar een loonsverhoging ontvangen
  • 15% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs heeft dit jaar een loonsverhoging toegekend aan de financiële en boekhoudkundige werknemers
  • De laatste salarisverhoging van de CFO en financieel directeur bedroeg gemiddeld 5,5%
  • Salarisverhoging van de financieel verantwoordelijke is groter in grote bedrijven/multinationals dan in kmo’s

Brussel, 1 december 2015 – Uit onafhankelijk onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs blijkt dat het idee dat verloning van senior executives en medewerkers op personeelsniveau onevenredig zou zijn toch een misopvatting blijkt te zijn. Het onderzoek toont aan dat er een gelijkaardige trend is voor wat betreft loonsverhogingen voor de CFO en diens financiële werknemers en er dus evenredigheid is tussen senior executives en medewerkers. Zo heeft 15% van de financiële en boekhoudkundige werknemers dit jaar een loonsverhoging gekregen van de financieel verantwoordelijke. Ook 15% van de CFO’s en financieel directeurs zelf heeft dit jaar een loonsverhoging ontvangen.

Loonsverhoging van gemiddeld 5,5%

Iets meer dan een kwart (28%) van de CFO’s en financieel directeurs heeft binnen de afgelopen twee jaar een loonsverhoging gekregen op hun basisinkomen. De laatste salarisverhoging bedroeg gemiddeld 5,5%.

De grootte van het bedrijf lijkt ook enigszins een invloed te hebben op de eigenlijke salarisverhoging van de CFO. Over het algemeen kregen de financieel verantwoordelijken van grote bedrijven/multinationals een grotere salarisverhoging (6%) dan de financieel verantwoordelijken van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) (5%).

Wanneer is de laatste keer dat u een loonsverhoging hebt gekregen op uw basisinkomen?

Dit jaar15%
Vorig jaar13%
Twee jaar geleden46%
Tussen drie en vijf jaar geleden21%
Tussen ze en tien jaar geleden4%
Meer dan tien jaar geleden1%

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux zegt hier het volgende over: “Om topprofessionals voldoende te motiveren en binnen het bedrijf te houden, beseffen bedrijven dat salarisverhogingen een belangrijke motivator vormen en dit geldt ook voor alle posities, zowel junior als senior. Terwijl anciënniteit nog zeker een rol speelt, worden persoonlijke prestaties, alsook de bedrijfsprestaties steeds belangrijker bij het bepalen van de loonsverhoging en ook dit geldt voor zowel senior als junior posities. Toch heeft een grote meerderheid van de financiële executives en medewerkers geen loonsverhoging gekregen en ook al zijn er verschillende manieren om werknemers te motiveren, het belang van salarisverhogingen mag niet onderschat worden in een markt waar de vraag naar gespecialiseerde financiële profielen het aanbod overtreft.”

“Verloning is echter ook meer dan enkel het loon. Bij zowel de financiële werknemer als de financieel verantwoordelijke maken extralegale voordelen standaard deel uit van het verloningspakket, zij het dat de eigenlijke invulling van die voordelen kan verschillen”, aldus Frédérique Bruggeman.

De meest populaire extralegale voordelen voor financiële en boekhoudige medewerkers.

Bron: Robert Half Salarisgids 2016