Jongere generatie vindt mooie functietitel opvallend belangrijker dan oudere werknemers

  • 33% vindt titel zelfs belangrijker dan jobinhoud
  • 57% van de Belgische werknemers onder de 34 jaar vindt een mooie functietitel een belangrijke vorm van appreciatie
  • Ook klimaat en telewerk zijn vandaag belangrijke criteria voor jongeren op de arbeidsmarkt

Wat vinden jonge mensen belangrijk op de arbeidsmarkt? Uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half kwamen enkele opvallende inzichten aan het licht die deze vraag beantwoorden. Zo blijkt dat een mooie functietitel, aandacht van de werkgever voor het klimaat en telewerk van groot belang zijn voor de jongere generatie.

Er zijn heel wat zaken die iedereen op de arbeidsmarkt belangrijk vindt. Een mooi loon en een goede work-life balance zijn de voornaamste voorbeelden die hoog op ieders lijstje staan. Uit het onderzoek dat Robert Half deed bij 1000 Belgische bedienden, komen ook een aantal andere zaken naar boven waar jongeren – in deze context Belgische bedienden jonger dan 34 – in het bijzonder op letten.

Functietitel als vorm van appreciatie

Eén van de opvallendste bevindingen uit het onderzoek is het grote belang dat deze generatie hecht aan een mooie functietitel. 57% van de Belgische werknemers onder de 34 jaar vindt dit namelijk een belangrijke vorm van appreciatie. Dat is bijna dubbel zoveel als de andere leeftijdscategorieën (35% van de 35-54-jarigen en 31% van de 55-plussers).

Misschien nog opvallender is het feit dat maar liefst 1 op 3 jonge werknemers die titel zelfs belangrijker vindt dan de eigenlijke jobinhoud.

“Een jobtitel is een benchmark voor de buitenwereld, iets waarmee je anderen een eerste indruk geeft van wat je doet en wat je positie is binnen een organisatie. Ook geeft het veel mensen een gevoel van appreciatie. Dus het is wel te verstaan dat er belang wordt gehecht aan de titel. Maar kijk als werknemer en werkgever ook verder. Zo moet de jobinhoud steeds voldoende duidelijk zijn, want misschien schuilt er wel meer verantwoordelijkheid achter een titel dan je denkt. Een job aannemen puur voor de titel is daarnaast ook geen goed idee. Het voornaamste is dat je je job graag doet, ongeacht welke titel”, aldus Jeroen Diels, director bij Robert Half.

Werkgever moet aandacht geven aan klimaat

Jongeren kijken ook verder dan louter hun eigen belang wanneer het aankomt op het kiezen van een werkgever. Zo vindt 71% onder hen het belangrijk dat hun werkgever aandacht besteedt aan ecologie en klimaatverandering.

“Als werkgever is het dus geen slechte zaak om een duidelijk standpunt in te nemen inzake klimaatverandering en open te communiceren over de initiatieven die je als bedrijf hierrond onderneemt. Integreer dit zeker ook in de bedrijfscultuur, dat toont aan welke waarden je als onderneming naleeft. Op die manier maak je je als bedrijf extra aantrekkelijk voor mensen die met het klimaat begaan zijn”, zegt Jeroen Diels.

Bij een groot deel van de jonge werknemers vertaalt dat belang van aandacht voor het klimaat zich ook effectief in een afkeer van bedrijven die milieuvervuilend zijn. 62% zou namelijk niet willen werken voor een bedrijf dat actief bijdraagt aan milieuvervuiling en opwarming van de aarde.

Geen telewerk is dealbreaker

Uit de Salarisgids 2022 die Robert Half begin oktober lanceerde, bleek al dat de nieuwe manier van werken in het algemeen rond flexibiliteit en telewerk draait. Ook voor de jonge werknemers is dat laatste een belangrijk gegeven. 60% van de werknemers jonger dan 34 jaar zou het een probleem vinden wanneer telewerk niet langer mogelijk zou zijn. 2 op de tien (19%) zou zelfs overwegen zijn/haar job te verlaten indien de werkgever telewerk zou opschorten.

“Voor veel mensen, en vooral voor jongeren die enorm op hun vrijheid gesteld zijn, is (deeltijds) telewerk de norm geworden. Die jongere generatie is vaak ook helemaal mee met technologische hulpmiddelen waardoor thuiswerk voor hen nog evidenter wordt. Een werkgever die een duidelijk thuiswerkbeleid heeft en hierin de nodige flexibiliteit biedt, versterkt zijn positie in deze uitdagende arbeidsmarkt“, besluit Jeroen Diels.