Dinsdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Naar aanleiding daarvan onderzocht het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half het onderschatte potentieel van vrouwen op de arbeidsmarkt. Er bestaat nog steeds een belangrijke genderkloof en deze ongelijkheid toont zich ook in recente cijfers van de jaarlijkse Global Gender Gap Index van het Wereld Economisch Forum. Dat rapport geeft inzicht in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 145 landen, samen goed voor meer dan 90% van de wereldbevolking. Robert Half geeft meer uitleg over deze resultaten en laat zijn eigen vrouwelijke CEO aan het woord over haar ervaring in een managementfunctie.

Gelijke kansen van vrouwen: België op de 19e plaats wereldwijd

Recent heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de Franse Christine Lagarde genomineerd voor een tweede termijn als voorzitter en ook Alphabet (Google) nam een vrouwelijke CFO onder de armen met Ruth Porat. Ook in België zien we dat vrouwen aan het roer staan van grote namen in de bedrijfswereld, zoals Dominique Leroy, CEO van Proximus en Manager van het Jaar 2015, Saskia Van Uffelen, CEO BeLux van Ericsson en Catherine Bendayan, de nieuwe Franse CEO van Ikea België. Ondanks de positieve signalen is de kloof tussen mannen en vrouwen nog steeds groot.

Dit wordt ook bevestigd in de Global Gender Gap Index, die op het Wereld Economisch Forum werd voorgesteld. In de index worden 145 landen vergeleken op vlak van de gelijke kansen van vrouwen (politiek, onderwijs, gezondheid, economie). België bevindt zich op de 19de plaats in de rangschikking en heeft 75,3% van zijn genderkloof gedicht. Op zich geen slecht resultaat, maar vergeleken met andere Europese landen, is er nog veel ruimte voor verbetering. De vier hoogst genoteerde landen - IJsland, Noorwegen, Finland en Zweden – hebben meer dan 82% van hun genderkloof gedicht. Buurlanden Duitsland en Nederland bevinden zich ook hoog op de rangschikking met respectievelijk de elfde en dertiende plaats.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux legt deze resultaten verder uit: “Waar België in 2009 nog op de 33e plaats stond, hebben we met ons land al een hele weg afgelegd in het dichten van de genderkloof. Er mag dan al heel wat vooruitgang geboekt zijn, toch zijn er nog heel wat gebieden waar we beter kunnen doen: inkomensongelijkheid, combineren werk- en privéleven, en de genderbalans aan de top van bedrijven. Het is dan ook essentieel dat gendergelijkheid op de agenda van bedrijven blijft.”

Inkomenskloof blijft hardnekkig

Er blijft een opvallend verschil in het geschatte beroepsinkomen van mannen en vrouwen. Vrouwen verdienen jaarlijks gemiddeld 30.054€, terwijl dit voor mannen 36.446€ is. Dat is een verschil van gemiddeld 19,2%. Op jaarbasis lopen vrouwen dus gemiddeld 6.392€ mis, gelijk aan 532,66€ per maand. Vergelijking geschatte arbeidsinkomen tussen mannen en vrouwen in België.

Vergelijking geschatte arbeidsinkomen tussen mannen en vrouwen in België

Vergelijking geschatte arbeidsinkomen tussen mannen en vrouwen in België

Toch doet België het hier beter dan zijn buurlanden. De loongelijkheid voor soortgelijk werk ligt in ons land op 71%. Nederland houdt gelijke tred (71%). Maar Frankrijk (50%) en Duitsland (58%) doen het echter aanzienlijk minder goed. Enkel Luxemburg doet beter dan België (74%).

Loongelijkheid in België en buurlanden

Bron: Global Gender Gap Index 2015

Dat mannen en vrouwen niet dezelfde kansen krijgen op de werkvloer wordt ook bevestigd in eerder onderzoek van Robert Half: meer dan zeven op de tien (72%) van de Belgische HR-managers vinden dat er een loopbaankloof is. Zowel de meerderheid van de ondervraagde mannelijke HR-managers (73%) als de vrouwelijke HR-managers (69%) bevestigen dat vrouwen op de werkvloer hun carrière niet op dezelfde wijze ontwikkelen als mannen.

Gezonde mix van mannen en vrouwen op de werkvloer

Vrouwen die een leidinggevende positie ambiëren moeten meer durven. Dat is de mening van Frédérique Bruggeman, Managing Director bij Robert Half Belux, die haar perspectief en ervaring deelt als vrouw aan het hoofd van een bedrijf. “Om als vrouw in een managementpositie te komen, is het belangrijk om die ambitie ook duidelijk kenbaar te maken. Mannen hebben veel meer die gewoonte. Persoonlijk ben ik steeds op zoek gegaan naar opportuniteiten die me boeiden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat wanneer je iets enorm graag wilt en met passie uitvoert, je automatisch succesvol zal zijn en wordt opgemerkt. Toch is het als vrouw, evenzeer als voor mannen, belangrijk om je verwezenlijkingen duidelijk te tonen. Daarnaast zou ik vrouwen daarom aanraden om hun eigen carrièrepad uit te stippelen en in handen te nemen. Durf vragen naar die loonsverhoging of promotie en hoe je die kan verkrijgen wanneer je ze nog niet hebt gekregen. Vrouwen kunnen zelf actief meewerken om meer gendergelijkheid te bereiken op de werkvloer. Het is daarbij belangrijk dat vrouwen hun kwaliteiten in de verf zetten zonder aan authenticiteit in te boeten. Vele vrouwen beschikken immers over een andere managementstijl, complementair aan die van vele mannen. Over een goede mix beschikken in het management is dan ook een groot voordeel voor ieder bedrijf.”

Joël Poilvache, Director bij Robert Half, treedt Frédérique Bruggeman bij en trekt het debat open. Volgens hem kunnen bedrijven die genderdiversiteit omarmen, daar heel wat voordelen uit putten. “Een evenwichtige verdeling tussen mannen en vrouwen op de werkvloer heeft belangrijke voordelen. Vrouwen hebben over het algemeen een andere kijk op het werk en beschikken over een andere managementstijl. Zo hebben vrouwen vaak een sterker empatisch vermogen en oog voor detail. Vrouwen hoeven hun manier van leiding geven dus helemaal niet te veranderen. Deze verschillen zorgen er dan ook voor dat mannen en vrouwen hun krachten kunnen bundelen in een organisatie. In het ‘Women Matter’ rapport van McKinsey kwam ook al naar voren dat bedrijven onder vrouwelijke leiding betere beslissingen nemen en zelfs meer winst genereren. Bedrijven moeten zich bewust worden dat genderdiversiteit een competitief voordeel oplevert. Genderdiversiteit is niet zomaar een ‘nice to have’ maar een echt ‘must have’.”

Vijf tips van Frédérique Bruggeman voor vrouwen om succesvol te zijn in hun carrière naar aanleiding van Internationale Vrouwendag op 8 2016

1. Maak je verwezenlijkingen en ambities duidelijk kenbaar – Als vrouw is het essentieel om actief je ambities en verwezenlijkingen kenbaar te maken en je duidelijk te profileren binnen het bedrijf. Het is niet enkel belangrijk om kansen te zien, we dienen ze ook te grijpen.

2. Blijf trouw aan je (vrouwelijke) zelf – Wees authentiek en blijf bij je sterktes. Zo is de intuïtie van vrouwen doorgaans sterk ontwikkeld en zijn ze vaak organisatorische duizendpoten. Vrouwen kunnen hun doelstellingen evenzeer bereiken door hun specifieke eigenschappen te benutten.

3. Durf vragen naar meer flexibiliteit – Het combineren van een succesvol werk- en privéleven is niet altijd evident. Durf dan ook te vragen naar de mogelijkheden voor thuiswerken of flexibele werkuren om werk- en privéleven goed op elkaar te kunnen afstemmen.

4. Stel carrièredoelstellingen – Investeer tijd in zelfonderzoek om te weten waar je goed in bent en waar je jezelf nog verder in moet ontwikkelen. Aan de hand daarvan kan je je carrièrepad verder uitstippelen en jezelf enkele duidelijke doelstellingen stellen.

5. Blijf nieuwsgierig – Naast continue inspanningen van de bedrijfswereld, kunnen vrouwen ook zelf mee het glazen plafond doorbreken. Door nieuwe vaardigheden, kwalificaties en ervaring op te doen en projecten op te nemen die meer verantwoordelijkheid vergen, kunnen vrouwen hoger op de ladder klimmen.

De volledige Gender Gap Index van het Wereld Economisch Forum is online terug te vinden:

Global Gender Gap Index

Volledige rapport