• Hoofdreden voor de zoektocht is te laag salaris (48%).
  • Ook relatie met de manager, work-lifebalans, carrièreopportuniteiten en (gebrek aan) waardering spelen een rol.
  • 93% van Belgische werkgevers van plant loonsverhogingen voor bestaande medewerkers.

Nu de schaarste aan talent op de arbeidsmarkt steeds groter wordt, gaan steeds meer werknemers op zoek naar een nieuwe uitdaging. Uit onafhankelijk onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 1.000 Belgische bedienden blijkt dat bijna de helft van de werknemers (48%) uitkijkt naar een andere job in het komende jaar. Eén van de belangrijkste factoren blijkt een te laag salaris. 

Stijgende arbeidsmobiliteit

Meer jobs gaan doorgaans hand in hand met een groeiende arbeidsmobiliteit. Zo geeft 48% van de bedienden aan dat het waarschijnlijk is dat ze in de komende 12 maanden op zoek zullen gaan naar een nieuwe job. De hoofdreden om van job te veranderen is met voorsprong een te laag salaris (48%), gevolgd door een slechte work-lifebalans (14,5%), een slechte relatie met de manager (8%), te weinig carrièreopportuniteiten (7,8%) en een gebrek aan waardering (7,4%). 

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux: “Om de war for talent echt te winnen, is de beste aanval misschien wel de verdediging. Bedrijven die werk maken van een duidelijke retentie- en talentmanagementstrategie zullen hier op termijn baat bij hebben. Terwijl de samenleving steeds individueler wordt, verwachten medewerkers een gelijkaardige evolutie op de werkvloer . Wat voor de ene medewerker goede voorwaarden zijn, zijn dat niet noodzakelijk voor de andere. Zo doen bedrijven er goed aan om in te spelen op de specifieke vereisten en behoeften van iedere afzonderlijke medewerker: bedrijfswagen, lease fiets, computer en telefoon van het werk, aanvullende pensioenverzekeringen,…”

Schaarste zorgt voor hogere lonen

De war for talent is geen nieuw gegeven in België. Het zorgde er de voorbije jaren al voor dat de lonen in ons land gemiddeld hoger liggen dan in onze buurlanden. Zo blijkt uit een studie van de OESO dat de Belg met een gemiddelde van 47.226 euro meer verdient  dan een Duitser (44.180 euro), Fransman (40.945 euro) of een Brit (40.795 euro). Uit het onafhankelijk onderzoek van Robert Half blijkt ook dat maar liefst 93% van alle Belgische bedrijven het komende jaar een loonsverhoging plant van gemiddeld 12,7%.

Belgische werknemers bevinden zich zo in een luxepositie: in onze buurlanden plannen namelijk veel minder werkgevers hun personeel te belonen met een loonsverhoging. In Frankrijk is dat 91%, in Duitsland 89% en in het Verenigd Koninkrijk 87%. Enkel Nederland doet het beter dan België; daar plant 94% van de bedrijven een loonsverhoging voor zijn medewerkers. De gemiddelde verhogingen liggen in onze buurlanden eveneens beduidend lager: 9,9% in Nederland, 9,1% in het Verenigd Koninkrijk, 8,3% in Frankrijk en 7,2% in Duitsland. 

Een hoger salaris is vaak een goed retentiemiddel, zegt Frédérique Bruggeman, maar het is volgens haar niet allesbepalend: “Salaris kan inderdaad een doorslaggevende factor kan zijn, maar voor een gegeerd talent is het evenzeer belangrijk om zich gewaardeerd te voelen. Bedrijven doen er best aan hun verloningspolitiek voor de medewerkers dus regelmatig herbekijken in de hoop zo hun beste talenten tevreden te houden.”