Een job toch afwijzen nadat je deze al aanvaard had? 1 op 5 Belgen deed het al

Recruiters en werkgevers opgelet: het rekruteringsproces eindigt niet noodzakelijk wanneer de kandidaat het aanbod heeft aanvaard. Uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half blijkt dat meer dan een vijfde van de Belgische werknemers (22%) al eens een jobaanbod heeft afgewezen nadat ze het initieel aanvaard hadden. Dat doen ze zowel omwille van professionele als persoonlijke redenen. De Belgische arbeidsmarkt is anno 2023 enorm onzeker. Zelfs bij aanwervingen die in orde lijken te zijn, speelt die onzekerheid de werkgevers parten. Volgens onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half betekent een overeenkomst immers niet noodzakelijk dat de aanwerving van een kandidaat afgerond is. 22% van de Belgische werknemers geeft aan een jobaanbod, dat ze initieel aanvaard hadden, nadien toch nog te hebben afgewezen. Dit cijfer stijgt zelfs naar 1 op 4 kandidaten bij respondenten van 34 jaar of jonger. “Het is inderdaad een recent fenomeen dat we vaststellen op de arbeidsmarkt. Zelfs na aanvaarding van een aanbod, merken we dat sommige kandidaten alert blijven voor andere aanbiedingen die voor hen nog interessanter zouden kunnen zijn. Ga er dus niet zomaar vanuit dat het beklonken is zodra er een akkoord is en volg de nieuwe werknemer op tijdens zijn/haar opzegperiode. Door het contact levendig te houden, zorg je voor verbinding en blijf je op de radar”, zegt Jeroen Diels, Regional Managing Director bij Robert Half.
Het afslaan van een initieel aanvaard aanbod gebeurt zowel omwille van professionele als persoonlijke redenen. Een beter aanbod ontvangen (35%), toch niet helemaal overtuigd zijn van het aanbod (29%) of een plotselinge verandering in het persoonlijke leven (21%) zijn de voornaamste verklaringen die door respondenten worden aangehaald. “Deze cijfers tonen het belang van het totale plaatje aan, zowel in het aantrekken als het behoud van personeel. Om als bedrijf een competitief voordeel te hebben, doe je er goed aan om enerzijds zo transparant mogelijk te zijn over jobgerelateerde aspecten, zoals de jobinhoud, de werkomstandigheden, de visie van het bedrijf, waarden en normen… Zo kom je als werknemer, maar ook als werkgever, nadien niet voor verrassingen te staan. Maar anderzijds speelt ook een aantrekkelijk salarispakket een rol, en dat gaat verder dan enkel geldelijke verloningen. Extralegale voordelen en flexibiliteit kunnen de dag van vandaag een groot verschil maken”, aldus Jeroen Diels.
Het onderzoek toont ook aan dat jongere kandidaten al vaker een jobaanbod afwezen nadat ze het eerder aanvaard hadden (26,5%). Dat aandeel stijgt naar 47% wanneer ook diegenen in rekening worden genomen die het nog niet hebben gedaan, maar zouden overwegen in bepaalde omstandigheden. De trend neemt echter af met de leeftijd. Kandidaten tussen 35 en 54 jaar zitten in de middenmoot: 21% heeft al een aanbod afgewezen na het te hebben aanvaard, in vergelijking met slechts 16% van de 55-plussers. “Jongere kandidaten leggen andere accenten in hun jobzoektocht. Zaken zoals functie-inhoud, maar ook de waarden, missie en visie van het bedrijf, de inzet voor diversiteit en maatschappij spelen een grotere rol. Als dat niet overeenkomt met hoe zij zelf in het leven staan, kan dit leiden tot een afwijzing van het aanbod. Wat natuurlijk ook meespeelt, is het tekort aan talent. Kandidaten weten dat ze gegeerd zijn en trekken zich soms ook sneller terug omdat ze mogelijks elders een beter aanbod vinden. Wat de redenen voor een uiteindelijke afwijzing ook zijn, besef wel dat je als kandidaat een zeer groot risico loopt om bruggen te verbranden bij het respectievelijke bedrijf”, besluit Jeroen Diels.
Het betreft een onlineonderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau iVOX in opdracht van Robert Half tussen 4 oktober en 12 oktober 2022 bij 1500 Belgische bedienden representatief op taal, geslacht, leeftijd en diploma. De maximale foutenmarge bij 1500 Belgen bedraagt 2,43%.