Één jaar arbeidsdeal: 3 op 10 werknemers zouden graag extra betaald verlof ontvangen voor externe trainingen

De arbeidsdeal: een set maatregelen ontworpen in 2022 met het oog op een betere work-life balans voor werknemers en een hogere werkzaamheidsgraad. Ook de professionele ontwikkeling van de werknemer krijgt een grote rol in dit verhaal. Een jaar na intrede van de arbeidsdeal bevraagt rekruteringsspecialist Robert Half in het kader van zijn Salarisgids 2024 zowel werkgevers als werknemers over hun opleidingsmogelijkheden. Daaruit blijkt dat werknemers het meeste interesse hebben in deeltijdse opleidingsprogramma’s en betaalde verlofdagen voor externe leermogelijkheden. De manier waarop mensen werken is de laatste jaren flink veranderd. Zo werd hybride werken de norm en cementeerde de platformeconomie zich als vaste waarde. Mede door deze veranderingen was het arbeidsrecht ook toe aan een update. Die kwam er in 2022 in de vorm van de arbeidsdeal. Een van de steunpilaren van deze deal is de verhoogde tegemoetkoming aan de professionele ontwikkeling van de werknemer. Dit gebeurt via een formeel opleidingsplan voor bedrijven met meer dan 20 werknemers en ook een individueel opleidingsrecht voor bedrijven in de privésector met minstens 10 voltijdse werknemers in dienst. Een groot pluspunt voor de werknemer die geregeld reflecteert op zijn professionele ontwikkeling. "Beroepen en technieken evolueren aan sneltempo. Training is daarom essentieel om een goed evenwicht te bewaren, langetermijnoplossingen te bieden voor tekorten aan arbeidskrachten en werknemers te helpen hun vaardigheden up-to-date te houden gedurende hun hele loopbaan. Dit is essentieel met het oog op de waarborging van hun inzetbaarheid. De arbeidsdeal verplicht ondernemingen om trainingen aan te bieden maar de werknemer is niet verplicht om deze te volgen. Bedrijven hebben er dus alle belang bij om hun werknemers bewust te maken van het belang van regelmatige training", zegt Jeroen Diels, Regional Managing Director bij Robert Half.
Uit de bevraging rond trainingen in het kader van de Salarisgids 2024 van Robert Half concluderen we dat 60% van werkgevers momenteel in-house trainingen aanbiedt en nog eens 24% plant om deze in te voeren. Werknemers hebben op hun beurt meer interesse in andere soorten trainingen. 30% geeft aan dat ze graag deeltijdse opleidingsprogramma’s zouden willen volgen en betaalde verlofdagen willen ontvangen om in te zetten voor externe leermogelijkheden.
Het is van essentieel belang dat werkgever en werknemer elkaar vinden in dit verhaal. Sommige trainingen overstijgen namelijk het individueel belang en hebben het vrijwaren van de toekomst van het bedrijf als doel. Het wordt namelijk alsmaar moeilijker om vacatures ingevuld te krijgen. Het tekort aan geschikt personeel zorgt voor een aanhoudende arbeidskrapte. Bedrijven doen er dan ook goed aan zich te richten tot het eigen werknemersbestand voor het opwaarderen van hun skillset. Zo biedt momenteel 51% van de werkgevers interne leiderschapstraining aan en plant nog eens 25% om dat te doen. "Interne leiderschapstraining is niet alleen een investering in de groei van individuele werknemers, maar ook een strategische zet om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen. In deze tijd van arbeidskrapte is het cruciaal om een toegewijd en competente workforce te behouden. Door de eigen leiders van binnenuit op te leiden, bieden werkgevers niet alleen kansen voor verticale groei aan degenen die ernaar streven, maar werken ze ook een stabiele pijplijn van talent binnen de organisatie in de hand. Dit draagt bij aan het behoud van institutionele kennis en het vermogen om snel en flexibel te reageren op veranderende marktomstandigheden”, aldus Jeroen Diels.
Wat niet uit het oog verloren mag worden, is dat de ontwikkeling van een werknemer ook verder gaat dan het professionele. Een positieve houding van zowel werkgever als werknemer tegenover opleiding en persoonlijke ontwikkeling in de brede zin van het woord is in dit verhaal dan ook noodzakelijk. Dat draagt bij tot de veerkracht en wendbaarheid van bedrijven. “De ontwikkeling van iemand heeft niet enkel te maken met de job. Bijleren is een soort houding, een attitude die vaak verder gaat dan enkel het professionele en dus ook persoonlijke ontwikkeling omvat. Probeer als werkgever dan ook het opleidingsaanbod onder de loep te nemen en kritisch te kijken naar je beleid. Door te zorgen voor een werkklimaat waarin opleidingen aangemoedigd worden, investeer je in je mensen en in een positieve leercultuur. En dat kan enkel maar een positieve impact hebben op de retentie van je personeel”, besluit Jeroen Diels.
Robert Half voerde de studie uit van juni tot juli 2023 onder 1500 respondenten met behulp van een onlinegegevensverzamelingsmethode. De respondenten bestaan uit 500 werkgevers en 1000 werknemers in de financiële, human resources, operationele/administratieve en technische sectoren. De respondenten komen uit een steekproef van Kmo’s en grote bedrijven, afkomstig uit de publieke en private sector, evenals beursgenoteerde bedrijven in de drie regio's van België (Brussel, Vlaanderen, Wallonië).