Woensdag 8 maart is het Internationale Vrouwendag. Rekruteringsbedrijf Robert Half onderzocht bij 200 HR-verantwoordelijken welke maatregelen (zouden moeten) genomen worden om de genderkloof te dichten. Robert Half ging ook na wat vrouwen volgens HR-managers zelf kunnen doen om de ongelijkheid tegen te gaan. Want de kloof bestaat nog steeds.

België zakt vijf plaatsen op Global Gender Gap Index

Wat betreft gendergelijkheid doen we het goed op vlak van onderwijs, maar loopt het mis op de werkvloer. Ons land zakt van de 19de naar de 24ste plaats in de jaarlijkse Global Gender Gap ­Index, een rapport van het World Economic Forum dat inzicht geeft in de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in 144 landen, samen goed voor meer dan 90% van de wereldbevolking. We hinken niet enkel achterop ten opzichte van onze buurlanden, met Nederland op de 16de en Frankrijk op de 17de plek. Ook minder voor de hand liggende landen zoals Rwanda, Burundi en Namibië scoren beter.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux verduidelijkt: “Ons land staat slechts op een troosteloze zestigste plaats als het gaat over opportuniteiten voor en participatie van vrouwen in topjobs. De voorbije tien jaar hebben we steeds vooruitgang geboekt en klommen we stelselmatig in de ranking van de Global Gender Gap. Het is jammer dat we nu zo een terugval kennen. Het is noodzakelijk dat gendergelijkheid bovenaan de agenda van bedrijven blijft.”

Joël Poilvache, Director bij Robert Half, vindt dat bedrijven moeten streven naar een nieuw evenwicht tussen mannen en vrouwen op de werkvloer: “Bedrijven die genderdiversiteit omarmen kunnen daar heel wat voordelen uit putten. Vrouwen hebben over het algemeen een andere kijk op het werk en beschikken over een andere managementstijl. Zo hebben vrouwen vaak een sterker empathisch vermogen en oog voor detail. De stijlverschillen tussen seksen zijn vaak complementair. Deze verschillen zorgen er dan ook voor dat mannen en vrouwen hun krachten kunnen bundelen in een organisatie. Bedrijven moeten zich bewust worden dat genderdiversiteit een competitief voordeel oplevert.”

Hoe bedrijven de kloof proberen te dichten

Welke maatregelen nemen Belgische bedrijven reeds om de kloof tussen seksen te verkleinen? Uit de Workplace Survey van Robert Half, een onafhankelijk onderzoek bij 200 HR-managers, blijkt dat salarisaudits (26%), vaste salarisverhogingen bij promotie (25%) en transparantie over salarissen (23%) momenteel de katalysators zijn tot gendergelijkheid.

“Het is van groot belang duidelijke loonvorken te hebben en transparant te communiceren wat het potentieel kan zijn. Een omgeving waarin zowel mannen als vrouwen weten wat te verwachten, werkt stimulerend en vergroot de betrokkenheid van medewerkers. Het feit dat slechts 12% aangeeft dat er geen kloof bestaat tussen beide geslachten, toont aan dat er voor bedrijven nog veel werk aan de winkel is”, besluit Frédérique Bruggeman

Vrouwen aan het woord

De Workplace Survey van Robert Half peilde ook naar wat vrouwen zelf kunnen doen om de genderkloof te dichten op het werk. Vrouwelijke HR-managers geloven dat vrouwen directer moeten communiceren op de werkvloer. 42% van de ondervraagde vrouwelijke HR-managers zien (meer) directe communicatie als een manier om de ongelijkheid op de werkvloer aan te pakken. Een derde van de mannelijke HR-managers sluit zich daarbij aan.

Bij mannelijke HR-managers speelt vooral het idee dat vrouwen hun eigen prestaties zichtbaarder moeten maken binnen het bedrijf. Net niet de helft van de mannelijke HR-managers (44%) vindt vooral dat een pijnpunt. Voor 36% van de mannelijke HR-managers gaat het nog een stap verder: zij geven aan dat vrouwen zichzelf duidelijker in de kijker moeten zetten voor promoties.

vrouwen zeggen direct communiceren, mannen zeggen prestaties zichtbaar maken binnen de organisaties

Speelt er bij vrouwen dan een manifest gebrek aan durf op de werkvloer?

Frédérique Bruggeman, zelf als vrouw aan het hoofd van Robert Half BeLux, gelooft van wel: “Het spreekt voor zich dat zowel man als vrouw een promotie moet verdienen. Wanneer je je job met passie doet en hard werkt, dan zet je jezelf in de kijker en zal je daar op termijn voor worden beloond. Mocht dat niet het geval zijn, moeten vrouwen meer durven daarover actief te communiceren. Mannen hebben veel meer die gewoonte. De voornaamste punten van feedback uit het onderzoek zoals directere communicatie, assertiviteit en eigen resultaten zichtbaarder maken, gaan hand in hand. Durf resultaten te delen, durf die promotie of loonsverhoging te vragen! Vrouwen kunnen zelf actief meewerken om meer gendergelijkheid te bereiken op de werkvloer.”

5 tips: 

  1. Toon je successen, maak je prestaties meer zichtbaar in je organisatie
  2. Maak jezelf zichtbaar in de organisatie
  3. Creëer (meer) directe communicatie richting jouw collega’s en leidinggevenden
  4. Durf te solliciteren voor die interne (of externe) opportuniteit. Ook als je denkt dat je niet 100% voldoet aan de functiebeschrijving. 
  5. Vergeet niet: je mag heus wat assertiever zijn tijdens salarisonderhandelingen