Gespecialiseerde finance- en accountingprofielen zijn vandaag erg gegeerd. 29% van de Belgische CFO’s plant de komende maanden nieuwe posities toe te voegen aan zijn of haar team. Geen eenvoudige opdracht: er blijft een aanhoudend tekort aan gekwalificeerde financiële professionals. Bijna 9 op 10 Belgische bedrijven heeft het moeilijk om de vacatures voor financiële profielen in te vullen. Dat blijkt uit onderzoek van het gespecialiseerde rekruteringsbureau Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs.

Departement in transitie

Finance-afdelingen moeten vandaag een bredere kijk hebben dan enkel op financiën. Ze moeten vooruitkijken en op toekomstige ontwikkelingen anticiperen. Dat bedrijven op zoek zijn naar versterking voor hun financiële afdeling hoeft volgens Joël Poilvache, Director bij Robert Half BeLux, dan ook niet te verbazen: "Het finance-departement staat voor misschien wel de grootste verandering in zijn bestaan. Meer dan ooit moeten CFO’s en hun teams een evenwicht vinden tussen operationele finance-doelstellingen, veeleisende compliance en regelgeving, en de steeds hogere verwachtingen van bedrijven.”

Op welk gebied binnen boekhouding en finance is het vinden van geschikte kandidaten het moeilijkst?

1.Financial Management/Controlling45%
2.Accounting37%
3.Risk Management36%
4.Business/Financial Analyse35%
5Interne Audit34%

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs – meerdere antwoorden toegestaan.

Onevenwicht in vraag en aanbod

Het evenwicht tussen de vraag van bedrijven en het aanbod van financiële kandidaten is ver zoek.Door de schaarste op de arbeidsmarkt voor financiële profielen zijn  bedrijven genoodzaakt om hun rekruteringsstrategie bij te sturen om bepaalde vacature te kunnen invullen. Meer dan 8 op 10 van de bevraagde CFO’s overweegt dan ook openstaande vacatures in te vullen met niet-financiële profielen en hen intern de juiste bij- of omscholing te voorzien.

Dat is niet onlogisch volgens Joël Poilvache: “In een zeer competitieve markt mogen bedrijven niet blijven wachten op die ene ‘witte raaf’. Ze moeten zich vooral bewust zijn van wat de echte must-haves en wat de nice-to-haves zijn voor een functie. Bepaalde skills zijn natuurlijk onontbeerlijk maar er zijn ook vaardigheden die gemakkelijk aangeleerd kunnen worden op de werkvloer.” Dat blijkt ook uit de hoofdreden die CFO’s opgeven om niet-financiële profielen aan te werven: 59% geeft aan dat voor sommige profielen de ‘soft skills’ belangrijker zijn dan de technische vaardigheden.

Belang van sociale vaardigheden

De automatisering heeft ervoor gezorgd dat er binnen het financieel departement meer ruimte  ontstaat om strategische richting te geven aan het bedrijf. Technologie wordt ingezet om gegevens te analyseren, zoals het voorspellen van trends, inzicht krijgen in het gedrag van consumenten of om innovatie aan te sturen. “Een goede samenwerking met alle afdelingen binnen het bedrijf is daarbij cruciaal want die inzichten moeten op een heldere manier gecommuniceerd worden naar de verschillende departementen binnen organisaties. Naast de technische vaardigheden worden daarom ook de sociale vaardigheden steeds belangrijker. De zoektocht naar mensen met de juiste capaciteiten om dit tot een goed einde te brengen, zal dan ook een uitdaging blijven voor menig bedrijf”, aldus Joël Poilvache