Bijna 7 op 10 Belgische managers ziet zich genoodzaakt nieuwe werknemers meer te betalen dan huidig personeel 55% plant het verschil in verloning bij volgende opslagronde wel weg te werken Om op de competitieve arbeidsmarkt van vandaag nieuw talent aan te trekken en tegelijk bestaande werknemers te behouden, passen bedrijven steeds vaker hun verloning aan. Uit onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half blijkt dat 67% van de ondervraagde bedrijven hogere salarissen uitkeert aan nieuwe werknemers dan aan huidig personeel in vergelijkbare functies.

Bedrijven werken er wel actief aan om het verschil in verloning voor nieuw talent en huidige werknemers weg te werken. Meer dan de helft van de bevraagde managers (55%) plant de lonen van het huidig personeel naar hetzelfde niveau te brengen bij de volgende opslagronde. 1 op 3 (33%) gaat voor onmiddellijke actie en wil de lonen meteen gelijktrekken.

“Nieuw talent aantrekken is één ding, maar wat even belangrijk is, is er voor zorgen dat huidige werknemers zich gewaardeerd blijven voelen. Daarom is het cruciaal dat werkgevers de eventuele loondiscrepantie wegwerken en voorbereid zijn op vragen van werknemers. Voldoende context en loonsperspectief bieden is hierbij fundamenteel”, zegt Jeroen Diels, Director bij Robert Half.

De War for Talent legt druk op bedrijven die zich steeds vaker genoodzaakt voelen om hogere lonen aan te bieden aan personeel. Maar het wordt ook steeds uitdagender om hoge loonsvoorstellen te kunnen doen en hun huidige werknemers tevreden te houden. Ook het feit dat werknemers onderling steeds opener praten over hun verloning zorgt voor een extra uitdaging.

Niet alleen in België hogere lonen voor nieuw talent

Dat een hoger loon voor nieuwe werknemers geen louter lokale trend is, blijkt ook uit de Europese cijfers. In Europa betaalt iets minder dan 6 op 10 (59%) bedrijven hogere lonen aan nieuwe werknemers in vergelijkbare functies. Op Europees niveau mikt 55% van de bevraagde bedrijven op een aanpassing van de lonen voor huidige werknemers in de volgende opslagronde. In lijn met de aanpak van de Belgische bedrijven is in Europa ook 34% van de bedrijven van plan de salarissen direct te verhogen.

"Dit is een trend die we al enkele jaren waarnemen. Het betalen van hogere lonen aan nieuwe werknemers is deels een gevolg van de War for Talent, maar ook de inflatie zal hier zeker voor iets tussen zitten. Bij het veranderen van job willen kandidaten er niet alleen voor zorgen dat zij hun huidige levensstandaard behouden, maar deze ook verbeteren. Dit heeft een bijkomend effect op de loonsverwachtingen", aldus Jeroen Diels.

Meer informatie over verloning en trends op de arbeidsmarkt vind je in onze Salarisgids 2022.