• Met respect en eerlijk behandeld worden, zich gewaardeerd voelen en vrijheid krijgen zijn de belangrijkste factoren die bepalen of werknemers gelukkig zijn
  • Werknemers die het gevoel hebben dat ze eerlijk en met respect behandeld worden, hebben drie keer meer kans om gelukkig te zijn dan werknemers voor wie dit niet het geval is
  • Voor werknemers die niet duidelijk weten wat van hen verwacht wordt in hun job, is de kans dat ze het bedrijf verlaten binnen de 6 maanden 2,3 keer groter dan voor werknemers die wel duidelijk weten wat van hen verwacht wordt.

Nu tal van organisaties ontdekken welk effect gemotiveerde en gelukkige werknemers op de productiviteit hebben, brengt het nieuwe rapport ‘Op naar werk waar je happy van wordt: de geheimen van de gelukkigste bedrijven en medewerkers’ van Robert Half een overzicht van de factoren die bepalend zijn voor het geluk van werknemers. Het rapport onderzocht ook hoe bedrijven een positieve werkcultuur tot stand kunnen brengen. Uit het internationaal onderzoek bij 25.000 werknemers wereldwijd, waarvan ruim 1.000 respondenten in België, blijkt dat Belgische werknemers slechts 65,2 op 100 scoren op de tevredenheidsschaal met betrekking tot geluk op het werk. België komt hiermee op de voorlaatste plaats, net voor Frankrijk (63,8). Onze andere buren doen beter. In Duitsland behalen werknemers een score van 71,2. Onze noorderburen tikken af op 69,9 en het Verenigd Koninkrijk behaalt 67,2 op de tevredenheidsschaal. De werknemers in de Verenigde Staten zijn met 71,8 het gelukkigst.

Meerdere factoren zijn bepalend voor geluk op het werk. Eerlijkheid en respect, zich gewaardeerd voelen en inspraak hebben blijken de belangrijkste pijlers. Zo is voor de werknemers die het gevoel hebben dat ze met respect en eerlijk behandeld worden, de kans dat ze gelukkig zijn op het werk drie keer groter dan voor diegenen bij wie dat niet het geval is. Acht op tien werknemers (82%) bevestigen het belang van geluk op het werk. Wanneer wordt gevraagd wie in de eerste plaats verantwoordelijk is voor hun geluk, is een overgrote meerderheid (81%) akkoord dat dit een gedeelde verantwoordelijkheid tussen werknemer en werkgever is.

“Gelukkige werknemers krijgt men door op zoek te gaan naar medewerkers met een oprechte interesse voor hun job, met de juiste competenties en gedrevenheid zodat ze op lange termijn een carrière kunnen uitbouwen die voldoening en tevredenheid geeft”, verklaart Frédérique Bruggeman, Managing Director BeLux bij Robert Half. “Met tevreden werknemers kunnen organisaties ook een positieve werkcultuur tot stand brengen. Dit heeft een immense impact op zowel het moreel van de werknemers als het bedrijf in zijn geheel. Door te werken aan tevredenheid kunnen bedrijven competitief blijven, wat onmiddellijk ook de financiële resultaten zal beïnvloeden.”

Wanneer we specifiek de cijfers voor België bekijken, zien we dat 48% van de jongere werknemers het gevoel had kansen te krijgen om te kunnen bijleren, terwijl dat cijfer daalt tot 39% voor werknemers van middelbare leeftijd. 55% van de 55-plussers heeft invloed, tegenover slechts 48% van de werknemers binnen de leeftijdsgroep van 18 tot 34 jaar. In België is 77% van de werknemers met invloed op het werk gelukkig, tegenover slechts 47% van de werknemers zonder enige invloed.

Volgens Frédérique Bruggeman vereist empowerment ook evenwicht: “Schep een cultuur waarin teamleden worden aangemoedigd om hun probleemoplossende vaardigheden te verruimen door slimme, strategische risico’s te nemen en ze de kans te geven nieuwe, creatieve ideeën in te brengen. Maar maak ook duidelijk dat je altijd beschikbaar bent om steun en begeleiding te bieden, zodat werknemers niet het gevoel hebben dat ze er alleen voor staan.”

Nic Marks, CEO en oprichter van Happiness Works, merkt op dat een gevoel van autonomie en vrijheid fundamenteel is voor mensen. “Het gevoel dat we onze eigen beslissingen kunnen nemen, is een belangrijk aspect van mens zijn. Respecteer dat werknemers hun eigen manier van werken hebben en geef ze een compliment als ze met iets komen waar jij zelf nooit aan had gedacht.”

Daarnaast dragen ook de sociale interacties op het werk in grote mate bij tot geluk. Zo is 74% van de werknemers die aangeven dat ze goede relaties hebben binnen het team, gelukkig op het werk. Voor de werknemers zonder goede relaties is dat maar 16%.

Verder scoren de werknemers die regelmatig teammeetings hebben hoger op geluk en interesse. Zo is bijvoorbeeld driekwart van de mensen met elke dag een teammeeting gelukkig, terwijl dat voor de werknemers die nooit een teammeeting hebben minder dan de helft is (47%). Voor interesse zien we een score van 77% versus 57%.

“De meeste bedrijfsleiders erkennen dat jobtevredenheid de productiviteit en de winstgevendheid merkbaar beïnvloeden”, besluit Frédérique Bruggeman. “Via een positieve cultuur die werknemers beloont, stijgt de tevredenheid op het werk en dit zal het bedrijf in zijn geheel positief beïnvloeden.”