• 75% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs is van plan een interim-manager in te schakelen in de komende twaalf maanden, voor verschillende soorten opdrachten
  • Succesfactoren voor interim-managers: kostenbesparing (35%), succesvolle implementatie van een project of verandering (27%) en verbeterde productiviteit en prestaties (27%)
  • Interim-management loont: 62% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs vindt dat werken met interim-managers rendabel is en nog eens 64% zegt dat het bijdraagt tot een hogere efficiëntie
  • Interim-managers niet langer ‘crisismanager’: ze worden ingezet voor projectmanagement (35%), bedrijfstransformatie (31%) en om de bedrijfscontinuïteit te verbeteren (23%)

Belgische CFO’s en financieel directeurs begrijpen steeds meer dat interim-management een kost-efficiënte oplossing biedt voor dringende managementnoden. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs. Dit wordt ook bevestigd in de meest recente cijfers van Federgon, de federatie van HR-dienstverleners. Volgens de laatste cijfers van Federgon blijkt dat de activiteit in de interim-managementsector in 2015 met maar liefst 9% toenam. Het inschakelen van interim-managers wint duidelijk aan terrein.

Efficiëntie overtuigt

Interim-managers zijn professionals met een duidelijke expertise in een specifiek domein. Ze worden voor een bepaalde periode ingeschakeld in bedrijven en leggen zich hier toe op een welomlijnd takenpakket. 

Het succes van interim-managers wordt in het algemeen niet rechtstreeks toegeschreven aan het reduceren van kosten. Toch bevestigen de ondervraagde CFO’s en financieel directeurs dat de toegevoegde waarde van interim-managers zich vooral bevindt in kostenbesparingen (35%). Interim-managers zorgen ook voor meer productiviteit en betere bedrijfsprestaties (27%).

Hoe evalueert u het succes van een interim-manager binnen uw bedrijf?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs in België – meerdere antwoorden mogelijk

​Interim-management laat ondernemingen toe om in kritische omstandigheden snel te schakelen. 64% van de Belgische CFO’s en financieel directeurs is er van overtuigd dat het werken met een interim-managers leidt tot toegenomen efficiëntie. Ze zijn bovendien meteen beschikbaar en in erg korte tijd helemaal ingewerkt. 62% van de bevraagde CFO’s en financieel directeurs stelt dan ook dat het aanwerven van een interim-manager leidt tot een verhoogde rendabiliteit.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux legt deze resultaten uit: “In een competitieve kenniseconomie is snelheid een belangrijke differentiator. Bij vaste aanwervingen moet er vaak heel wat inwerktijd ingecalculeerd worden. De inwerkperiode van een interim-manager is vaak kort waardoor meteen kan overgegaan worden tot de realisatie van de bedrijfsprioriteiten. Bovendien gaat het verder dan consultancywerk. Interim-managers geven niet enkel advies maar maken integraal deel uit van de organisatie en werken proactief aan oplossingen. De kennis die interim-managers in de organisatie brengen, blijft bovendien ook na hun vertrek van vitaal belang. Steeds vaker investeren bedrijven in deze oplossing.”

Interim-managers als (tijdelijke) spil van het bedrijf

Belgische CFO’s en financieel directeurs zien steeds vaker de meerwaarde van het inschakelen van interim-managers. Maar liefst drie kwart van de Belgische CFO’s en financieel directeurs is van plan om een interim manager in te schakelen tijdens de komende twaalf maanden, voor uiteenlopende opdrachten.

35% overweegt om een interim-manager onder de arm te nemen in de komende twaalf maanden voor de lancering of het management van projecten. Ook voor de introductie van efficiëntere werkprocessen in het kader van bedrijfstransformatie (31%) zijn CFO’s bereid om de hulp in te roepen van interim-managers. Interim-management blijft een flexibele manier om externe professionele kennis in het bedrijf te brengen om aan managementnoden te voldoen. 23% van de bevraagde Belgische CFO’s en financieel directeurs is dan ook van plan om met een interim-manager te werken om de bedrijfscontinuïteit te garanderen.

Voor welk van de volgende initiatieven bent u van plan om in de komende 12 maanden met ervaren interim-managers te werken?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs in België – meerdere antwoorden mogelijk

Arnaud Le Grelle, Coördinator van de sector Interim Management bij Federgon geeft een woordje uitleg: “Steeds meer bedrijven in België doen beroep op een interim manager. In 2015 alleen al is de activiteit van interim-management sector met 9% toegenomen. Crisismanagement, herstructurering en economische terugval zijn al lang niet meer de belangrijkste redenen. Interim-managers worden steeds vaker betrokken in de core business van bedrijven. De ondersteuning van een interim-manager inroepen, is vandaag een heel concrete, algemeen aanvaarde, positieve strategische beslissing.”

“Hooggekwalificeerde en ervaren managers aanwerven is een kunst, die ook nog eens gepaard gaat met een forse investering. Interim-managers leggen zich toe op een welomlijnd takenpakket binnen een vastgelegde termijn en bieden bedrijven zo een grotere flexibiliteit, een hogere kostenefficiëntie en een ongeziene kwaliteitsinjectie. In sommige gevallen, zeker in het geval van projectmanagement en bedrijfstransformaties, kan dat een waardig alternatief zijn. We merken overigens dat interim-management aan populariteit wint binnen heel wat afdelingen. Naast de financiële departementen wisten interim-managers de laatste jaren ook een sterke positie te veroveren binnen Technology, General Management, Legal, Human Resources, Supply Chain & Procurement en Sales & Marketing”, besluit Frédérique Bruggeman.