• 80% van de Belgische CFO’s is bezorgd dat hun team niet klaar is voor deze uitdagingen tegen 2020
  • Top 3 uitdagingen tegen 2020: regelgeving (29%), veranderende technologie (23%) en big data (21%)
  • Een van de grootste hindernissen is gebrek aan expertise (19%)

Technologische ontwikkelingen openen nieuwe deuren voor groei, maar tegelijkertijd confronteren ze bedrijven met enkele grote uitdagingen. Procesautomatisering, de digitaliseringsagenda van bedrijven en de blijvende noodzaak van activabescherming en kostenbeheersing leggen een zware druk op bedrijven. Een overgrote meerderheid van financieel leidinggevenden maakt zich zorgen dat hun team niet klaar is voor de uitdagingen die hen te wachten staan tegen 2020. Dat blijkt uit het ‘Finance 2020’-rapport, een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs.

Complexe regelgeving en technologie, de zorgenkinderen van bedrijven

Volgens Belgische CFO’s en financieel directeurs gaat hun aandacht tegenwoordig vooral uit naar het voldoen aan het naleven van de regelgeving (29%). In de toekomst verwachten ze dat bedrijven corporate governance, risicobeheer en compliance weliswaar nog steeds belangrijk zullen vinden, maar dat het bijhouden van de veranderende technologie (23%) en het optimaal gebruikmaken van big data (21%) tegen 2020 steeds belangrijkere prioriteiten worden.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux legt de resultaten uit: “Hoewel het gebruik van technologie de efficiëntie van organisaties mee helpt te verhogen, kleven er evenzeer nadelen aan. Nu steeds meer bedrijven data verzamelen en bedrijfskritische informatie opslaan in de cloud, komen databeveiliging en het beschermen van die gegevens hoger op de agenda te staan. Het in huis hebben van de juiste vaardigheden op vlak van IT-security kan het verschil maken in een context met toegenomen datalekken en (on)veilige cloudopslag.”

Gebrek aan expertise

Maar liefst acht op tien Belgische CFO’s en financieel directeurs. zegt bezorgd te zijn dat hun team vandaag niet bekwaam is om deze initiatieven te implementeren tegen 2020. De belangrijkste obstakels blijken een gebrek aan investering in het financeteam (26%), een bedrijfscultuur die weigerachtig staat ten opzichte van verandering (25%) en een gebrek aan expertise (19%).

Dat het tekort aan vaardigheden een probleem blijft in gans België, blijkt uit de recente resultaten van de Robert Half Salarisgids 2016: 85% van de CFO’s verwacht problemen bij het vinden en aantrekken van de juiste financeprofessionals. De afgelopen jaren is het aantal CFO’s dat aangaf moeite te hebben met het vinden van hoogopgeleide kandidaten overigens niet lager geweest dan 80%.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux duidt de problematiek: “Een gebrek aan expertise is een belangrijke hindernis in aanloop naar 2020. Waar het om gaat, is dat je weet welke vaardigheden je in de toekomst nodig hebt en waar de noden en tekorten zullen zijn. Bedrijven die naar de toekomst kijken, investeren niet alleen in talentmanagementprogramma’s voor hun bestaande medewerkers, ze gaan ook proactief op zoek gaan naar professionals met een specifieke expertise als die niet aanwezig is binnen de organisatie. Daarbij kijken steeds meer bedrijven om een interim-manager in te zetten om tijdelijke expertise in huis te halen voor bepaalde projecten.”

De toekomst is al begonnen

Bedrijven opereren in een snel veranderende, vaak complexe en onzekere omgeving. Big data, prognoses en analyses bieden bedrijfsafdelingen weliswaar bruikbare inzichten ter ondersteuning van de besluitvorming, maar de vraag stelt zich of bedrijven wel klaar zijn om hier mee om te gaan.

De belangrijkste gebieden waarop een CFO zijn bedrijf ondersteuning kan bieden ter voorbereiding van 2020, zijn volgens CFO’s een optimale communicatie met interne en externe stakeholders (30%), efficiënt tijdsbeheer en het aanpakken van een groter werkvolume (24%) en het ten volle benutten van commerciële bedrijfskansen (16%). 

“Hoewel de toekomst op vlak van de dagelijkse bedrijfsvoering uitdagend is, hebben veel CFO’s al doordachte plannen klaarliggen voor het toewijzen van middelen, training en ontwikkeling, rekrutering, nieuwe technologie, geautomatiseerde financeprocessen en bedrijfsinnovatie. Dit is niet iets wat je zomaar even doet. Het betreft een gepland transformatieprogramma dat enkel met de juiste combinatie van technologie, medewerkers en processen succesvol kan worden uitgevoerd”, aldus Frédérique Bruggeman.