• Gegevensanalyse (45%), fraudedetectie/risicobeheer (29%) en interfaces voor externe leveranciers en klanten (29%) zijn de top drie domeinen waarin financieel verantwoordelijken willen investeren.
  • Technologische beperkingen (35%), het gebrek aan richtlijnen van het uitvoerend leiderschap (29%) en standaardisatie van de processen (28%) zijn de drie belangrijkste uitdagingen van digitalisering.
  • Vertrouwen daalt: binnen twee en vijf jaar voelen respectievelijk nog 73% en 61% zich opgewassen om met digitalisering om te gaan binnen het bedrijf.

Brussel, 7 september 2015 – Er is vandaag geen enkele bedrijfstak of bedrijf die niet wordt beïnvloed door de impact van digitale technologieën zoals de cloud, big data of sociale media. Volgens berekeningen van de Europese Commissie zullen in de toekomst negen op de tien jobs digitale vaardigheden vereisen. Ook het financedepartement ondergaat in toenemende mate een digitale transformatie. Uit onafhankelijk onderzoek van Robert Half, het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf, blijkt dat de overgrote meerderheid (91%) van de CFO’s en financieel directeurs zal investeren in verdere digitalisering.

De cloud, mobiele technologie, sociale media en big data maken vandaag integraal deel uit van het bedrijfsleven. De vraag rijst dan ook of bedrijven vandaag gewapend zijn om met een digitale ommezwaai om te gaan. Meer dan drie kwart (79%) van de financieel directeurs en CFO’s stelt vandaag voldoende vertrouwen te hebben om met een toenemende digitalisering om te gaan in het financedepartement. Amper een vijfde (19%) voelt zich hier niet tegen opgewassen.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux zegt hier het volgende over: “Digitalisering bevordert niet alleen de concurrentiepositie van een bedrijf, maar biedt ook opportuniteiten om verdere groei te creëren. Een gedigitaliseerd financedepartement zorgt doorgaans voor kostenbesparingen en meer efficiënte bedrijfsprocessen. Deze trend heeft ook een invloed op de gewenste financiële profielen. Door onder andere de toegenomen digitalisering zijn bedrijven op zoek naar financiële werknemers met sterk ontwikkelde IT- en analytische vaardigheden, alsook interim-managers met een specifieke expertise voor het managen van systeemimplementaties.”

Digitalisering om marktpositie te versterken

Bijna de helft (45%) van de financiële verantwoordelijken geeft de voorkeur aan het digitaliseren van gegevensanalyse met als doel een beter zicht krijgen op onder andere klantenbehoeften of op het vinden van nieuwe markten. Daarnaast is bijna drie op de tien (29%) CFO’s en financieel directeurs van plan te investeren in gedigitaliseerde fraudedetectie/risicobeheer waardoor ongewenste risico’s en fraude gemakkelijker kunnen worden voorspeld en voorkomen. Op nummer drie staat het digitaliseren van de interfaces voor leveranciers en/of externe cliënten (27%) om zo een betere dienstverlening aan te bieden.

Wat betreft de digitalisering van het financedepartement, in welke gebieden of initiatieven bent u van plan te investeren?

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs - meerdere antwoorden toegestaan

 

Digitaliseringsproces gaat gepaard met uitdagingen

Toch verloopt dit niet altijd zonder uitdagingen. Zo zien financieel verantwoordelijken vooral de technologische beperkingen (35%) als het grootste obstakel om digitalisering te implementeren. Dit wordt gevolgd door het gebrek aan richtlijnen van het uitvoerend leiderschap (29%) en de standaardisatie van de processen (28%).

Wat zijn uw drie belangrijkste uitdagingen bij het digitaliseren van het financedepartement?

 

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd in opdracht van Robert Half bij 200 Belgische CFO’s en financieel directeurs – Drie antwoorden per respondent

Frédérique Bruggeman gaat verder: “De digitale verschuiving is een onontkoombaar gegeven. CFO’s en financieel directeurs houden zich niet langer enkel bezig met het analyseren van het kostenplaatje, maar zijn meer en meer de drijvende kracht achter innovatie en groei. Financiële leiders begrijpen dan ook de rol van digitalisering in deze context. Om bij te blijven met de nieuwste technologische trends, dienen financieel leidinggevenden van morgen innoverend te blijven, willen ze financiële digitalisering optimaal blijven inzetten in het bedrijf.”

Digitalisering: een continu proces

Digitalisering is een proces. Het vergt een voortdurende inspanning om nieuwe technologieën te adopteren en de voordelen hieruit te halen. Het vooruitzicht naar een groeiende digitalisering doet het vertrouwen van CFO’s en financieel directeurs om dit te implementeren doorheen de jaren wel dalen. Binnen twee jaar voelt nog steeds 73% van de financieel verantwoordelijken zich opgewassen om met de uitdagingen die gepaard gaan met digitalisering om te gaan; maar binnen vijf jaar zakt dit percentage naar 61%.

Document: 19% van de bedrijven niet opgewassen tegen uitdagingen omtrent digitalisering in finance