• 90% van de ondervraagde werkgevers voorziet aanwervingen in eerste jaarhelft
  • Brusselse bedrijven plannen meer nieuwe jobs te creëren dan Vlaamse en Waalse collega’s
  • 63% van de ondervraagde werkgevers heeft het moeilijker dan 5 jaar geleden om gekwalificeerd personeel te vinden

De ‘War for Talent’ op de Belgische arbeidsmarkt woedt heviger dan ooit. Terwijl één op drie bedrijven nieuwe jobs plant te creëren, vindt zes op de tien werkgevers dat het moeilijker is dan vijf jaar geleden om gekwalificeerd personeel te vinden. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van het gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half bij 700 Belgische werkgevers.

Gestuwd door een constante stroom van nieuwe vacatures, daalt de werkloosheidsgraad in ons land jaar na jaar. Volgens de laatste cijfers van Eurostat bedroeg de werkloosheid in januari 5,6%, anderhalve procent lager dan in 2017. Bovendien lijkt er voorlopig geen einde te komen aan de rekruteringsgolf. Bijna negen van de tien ondervraagde bedrijven heeft aanwervingsplannen in de eerste jaarhelft van 2019. Dat is positief, zeker omdat het in één op de drie gevallen nieuwe jobs betreft.

Het onderzoek toont evenwel ook enkele opmerkelijke regionale verschillen. Op het vlak van aanwervingsplannen houden Vlaamse (87%), Waalse (84%) en Brusselse bedrijven (85%) ongeveer een gelijke tred. Merkwaardig is echter dat Brusselse bedrijven veeleer nieuwe jobs (45%) plannen te creëren, terwijl Vlaamse (20%) en Waalse bedrijven (27%) zich vooral focussen op het invullen van vrijgekomen posities.

Steeds moeilijker om jobs in te vullen

Terwijl werkgevers nieuwe jobs blijven creëren, wordt de talentpool waaruit men kan vissen steeds kleiner. Dit bezorgt bedrijven kopzorgen omdat vacatures steeds moeilijker ingevuld geraken. Zo geeft 63% van de Belgische werkgevers aan dat het moeilijker is dan vijf jaar geleden om gekwalificeerd personeel te vinden. Een probleem dat in de toekomst alleen maar groter wordt: 65% van de werkgevers verwacht dat het in de komende vijf jaar alleen nog maar moeilijker zal worden om vacatures in te vullen.

“Zeker voor functies met specifieke profielen is de zoektocht niet eenvoudig. Uit onderzoek van de OESO blijkt dat 70% van de langdurig openstaande jobs gespecialiseerde vaardigheden vragen. Voor sterk gekwalificeerde werknemers en werkzoekenden daarentegen is het een comfortabele situatie: hun positie wordt alsmaar sterker”, klinkt het bij Joël Poilvache, Director bij Robert Half. “Het is als bedrijf zeer belangrijk om het rekruteringsproces zo kort mogelijk te houden en niet te blijven zoeken naar die ene witte raaf. Het is best mogelijk dat een kandidaat of iemand intern voldoet aan een groot deel van de eisen en de overige voorwaarden door opleiding kunnen aangevuld worden. Het is dan ook belangrijker om te kijken of er een goede fit is tussen het individu en de bedrijfscultuur. Indien dat het geval is, kunnen de nodige extra skills intern of door middel van een opleiding bijgebracht worden.”

Knelpunten

Op sectorniveau heeft IT al jaren problemen om geschikte werknemers te vinden. Maar ook andere sectoren, zoals finance en HR, ondervinden de druk bij de zoektocht naar gekwalificeerd personeel.

Robert Half bevroeg 200 CFO’s, 200 CIO’s en 300 hiring managers over wat volgens hen de knelpunten zijn. Daaruit blijkt dat ze binnen de financiële sector de grootste uitdaging ondervinden voor profielen binnen Corporate Finance, Financial management, Consolidation en Financial/Business Analysis. Bij CIO’s blijkt het vinden van profielen binnen IT Management, Networking, Data Management en Business/Functional analysis het grootste probleem. Op vlak van administratieve ondersteuning is de nood het hoogst op vlak van Management Support, HR & Payroll en Logistics & purchasing.

Methodologie

Deze resultaten werden verkregen uit de Workplace Survey, een onafhankelijke enquête onder 200 Belgische CIO’s, 200 Belgische CFO’s, 300 Belgische senior managers met aanwervingsbevoegdheid en meer dan 23.000 medewerkers wereldwijd, waaronder 1.000 Belgen.