• Voor 34% van de Belgische CIO’s is cybersecurity een topprioriteit in 2021
  • Vraag naar cyberspecialisten om online dreigingen te verhelpen is groot
  • Sterk toegenomen telewerk zorgt ervoor dat aanvalsterrein uitgebreider is dan voor de coronacrisis

Cybersecurity, en de risico’s die er aan verbonden zijn, staan als gevolg van het aanhoudende telewerk steeds hoger op het prioriteitenlijstje van veel bedrijven. Onderzoek van rekruteringsspecialist Robert Half toont aan dat 34% van de Belgische CIO’s hierop focust in 2021.

Sinds het begin van de coronacrisis vorig jaar, zijn heel wat bedrijven veel afhankelijker geworden van onlinediensten dan voorheen. Organisaties voor dewelke telewerk mogelijk is, hebben zich aangepast om alle werkzaamheden zonder hinder verder te zetten. Deze veranderingen hebben een grote invloed gehad op hun technologische risicoprofiel.

“Dat het cyberrisico is toegenomen, daar is iedereen het over eens. Onze werkomgeving is nu een stuk kwetsbaarder dan voor de crisis, maar belangrijk is ook dat bedrijven steeds beter worden in het voorkomen van aanvallen”, zegt Roland Carandang, Managing Director bij de afdeling Technology Consultancy van het Britse Protiviti, een dochteronderneming van Robert Half.

Bedrijven zetten steeds meer in op cybersecurity om hun ondernemingen zo goed mogelijk te beschermen tegen online aanvallen. Zo geeft 1 op 3 Belgische CIO’s (34%) die werden bevraagd in een recente studie van Robert Half het onderhouden van de cyberveiligheid en het beveiligen van bedrijfsgegevens aan als topprioriteit voor 2021.

Cybersecurity leeft op de markt

Die verhoogde waakzaamheid maakt dat cyberspecialisten erg gewild zijn. Uit de studie van Robert Half blijkt dat security-profielen in de top 5 staan wat betreft de wervingsprioriteiten van CIO’s. De juiste profielen slagen er niet alleen in de online bedreigingen te beheren, maar ook de risico’s begrijpelijker te maken voor de rest van het bedrijf en het management.

“Cyberspecialisten die de vaak erg technische inzichten kunnen vertalen naar informatie die ook voor minder technische profielen begrijpelijk is, kunnen ervoor zorgen dat organisaties beter op de hoogte zijn van de risico’s en bedreigingen. En laat nu het begrijpen van het probleem het begin zijn van de oplossing”, aldus Koen Van Havere, Manager bij Robert Half Technology.

Hoewel er al heel wat technologie bestaat die bedreigingen kan opsporen, is een mensgerichte aanpak nog steeds van groot belang om de risico’s goed te beheren in een snel veranderende omgeving. Belangrijk is ook dat de aanpak wordt afgestemd op de hele organisatie, want cyberveiligheid is een probleem dat hoe langer hoe meer de hele organisatie aangaat.

“Het is belangrijk dat deze in-house cyberspecialisten zich niet blindstaren op grote cyberattacks, maar ook rekening houden met kleine aanvallen zoals bijvoorbeeld phishing. Ook de minder opvallende aanvallen kunnen gevoelige informatie in gevaar brengen”, besluit Koen.

Over het onderzoek

Robert Half voerde in april 2021 onderzoek uit bij 1.500 leidinggevenden met behulp van een online gegevensverzamelingsmethode. Deze omvatte telkens 300 interviews in België, Brazilië, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De respondenten waren onder meer General Managers, Chief Financial Officers en Chief Information Officers met verantwoordelijkheid voor het aanwerven van personeel in kleine (50-249 werknemers), middelgrote (250-499) en grote (500+ werknemers) ondernemingen uit de private, beursgenoteerde en publieke sector in de vijf markten.